Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Zásady prezentace ročníkové práce

Téma prezentace: Zásady prezentace ročníkové práce
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): verynka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje následující body:

  • Zásady  úspěšné  prezentace
  • Bariéry v komunikaci
  • Příprava a průběh prezentace
  • Technické zázemí
  • Rady pro úspěšnou prezentaci
  • Nejčastější chyby
  • Autorský zákon

 
Osnova:
PREZENTACE ROČNIKOVÝCH PRACÍ
Podklady pro vytvoření prezentace  v Power Pointu a  vlastní prezentace pro žáky 3. ročníků oboru  Agropodnikání, Veterinářství a Zdravotnický asistent Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zásady  úspěšné  prezentace
Srozumitelnost
Přesvědčivost
Pozitivní formulace
Uvádění příkladů, přirovnání
Argumentace
Dynamika projevu
Oční kontakt, mimika, gesta
Postoj, držení těla
Vtip
Technika

Bariéry v komunikaci
Fyzická nepohoda
Obava ze selhání
Nepřipravenost
Neznalost problematiky

Nevyhovující prostředí
Nefunkční technika
Hluk
Složení posluchačů
Nepozornost posluchačů
Vyrušování…
Příprava prezentace
Cíl prezentace
Cílová skupina posluchačů
Obsah prezentace
Způsob komunikace
Pomůcky, potřeby
Průběh prezentace
Ukotvení, oční kontakt
Pozdrav, oslovení, představení
Časové rozvržení
Obsah – cíl prezentace, struktura
Vlastní prezentace
Shrnutí
Závěr
Technické zázemí
Vyzkoušet funkčnost zařízení – dataprojektor…
Zkontrolovat pomůcky – pracovní listy, fixy…
Prezentace v PowerPointu
Vytvořit „dobré snímky“ – max. počet 8
Velikost a druh písma – Times New Roman, min vel .24
Pozadí snímku
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Rozložení textu
Množství textu ( neužívat složitá souvětí, větší množství bodů…)
Pořadí snímků – úvodní( název školy,název práce, jméno a příjmení žáka, třída,obor),obsah, ….shrnutí, závěr
Důležité rady pro efektivní prezentaci
Navozujme pocit vlastní pohody
Rozšiřujme a kultivujme slovní zásobu
Používejme zajímavé slovní obraty – synonyma…
Slaďme verbální a neverbální projev
Buďme empatičtí
Vyhněme se ironii a sarkasmu (posluchači, kolegové…)
Zachovejme klid, i když se nám něco nepovede
Vyhněme se slovním parazitům
Vystupujme pozitivně

Nejčastější prohřešky při prezentaci
Neexistuje oční kontakt
Těkající nebo zahleděný pohled
Nervózní přecházení sem a tam
Škrobené, strnulé postávání na jednom místě
Příliš rychlý nebo monotónní výklad
Předčítání z připravených poznámek
Cinkání klíči nebo drobnými v kapse
Pohrávání s ukazovátkem nebo fixem
Popotahování za oděv nebo za šperky
Dojem nezájmu ze strany přednášejícího
Hierhold, 2005
Autorský zákon

  • 31 Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro …
c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, …;
vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.
Příklad citace