Islám

Prezentace zpracovává základní pojmy o islámské víře. V prezentaci je uvedena historie, rozdělení muslimů, základní informace o Koránu, či další informace. Prezentace je napsána stručně.
Continue reading…

 

Totalitní režim

Prezentace stručně uvádí vliv totalitního režimu na společnost a poukazuje na nekalé praktiky tehdejší doby. Prezentace byla zpracována v rámci hodin českého jazyka při tématu autorů publikujících za totalitních režimů
Continue reading…

 

Hornolužická srbština a staroslověnská čítanka

V první části se prezentace zaměřuje na jazyk horní lužické srbštiny, ve které se nejdříve uvádí základní informace a poté ukázka jejich abecedy, pravopisných pravidel a vzor textu. Ve druhé části se prezentace zabývá knihou “Staroslověnská čítanka”, jejími autory a ukázkou. Ve třetí části prezentace už jde jen o test na konec, který má zreflektovat získané […]
Continue reading…

 

Symbolismus

Tato rozsáhlá prezentace se zabývá symbolismem a to vším, co tento umělecký směr představuje. Jsou do ní začleněny informace o výtvarném umění, literatuře, hudební tvorbě, filmové tvorbě a jsou tam pro ukázku uvedeny i dvě knihy, které jsou i analyzovány. Prezentaci uzavírá test na konec, který reflektuje nabyté vědomosti.
Continue reading…