Smrt krásných srnců

Předmět:
český jazyk
Autor:
Barbora Školová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

prezentace shrnuje život autora Oty Pavla, popisuje jeho díla a to zejména Smrt krásných srnců, u kterého se nachází detailnější popis, není zde zahrnut popis děje kteréhokoliv z jeho děl

Starověká literatura

Předmět:
Český jazyk
Autor:
ISlam
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Starověká evropská literatura- vymezení pojmu starověk, antika, hlavní proudy vývoje, vymezení žánrů, popis literatury řecké a římské, hlavní zástupci a rozbor jejich nejvýznamnějších děl.

Středověká literatura

Předmět:
Český jazyk
Autor:
ISlam
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Středověká literatura- vymezení období středověku, popis středověké literatury evropské a počátky literatury v našich zemích, autoři, směry a tendence vývoje. Nejvýznamnější díla a jejich stručný popis.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Předmět:
Český jazyk
Autor:
Nikol Ohemová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace nám blíže představí knihu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga. Tento stručný přehled nám představí pár informací o autorovi a jeho dílech, jazykovou složku, téma, hlavní postavy a stručný děj.

Capital Gate

Předmět:
Český jazyk
Autor:
Patrik
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace byla vytvořena pro potřeby mého mluvního cvičení do předmětu český jazyk. Popisuje mrakodrap ve Spojených arabských emirátech s názvem Capital Gate. Její technické parametry využití, výstavbu, zajímavosti a další.