Literatura umělecká

Prezentace Literatura umělecká přináší přehledné dělení literatury na lit. druhy – lyriku, epiku a drama a dále přehled nejčastějších žánrů těchto lit. druhů- žánry lyrické, žánry malé, střední a velké epiky a dramatické žánry.
Continue reading…

 

antická literatura

Prezentace Antická literatura přínáší přehled vývoje antické literatury, uvádí nejznámější řecké autory např. Homéra, Eischyla, Sofokla, Euripida, básnířku Sapfó,ale i římské představitele jako byli např. Ovidius, Vergilius+ přehed jejich nejzmámějších děl .
Continue reading…