Karolína Světlá

Prezentace je o Karolíně Světlé, která byla výraznou osobností generace májovců. Ačkoli byla z města, tak položila základy tzv. vesnickému románu. Celkem psala dva základní okruhy děl a to prózy z městského prostředí – První Češka, Černý Petříček a prózy z venkovského prostředí – tzv. ještědské romány, kde jsou hlavními hrdinkami ženy. Hlavní hrdinové byli […]
Continue reading…

 

Literatura umělecká

Prezentace Literatura umělecká přináší přehledné dělení literatury na lit. druhy – lyriku, epiku a drama a dále přehled nejčastějších žánrů těchto lit. druhů- žánry lyrické, žánry malé, střední a velké epiky a dramatické žánry.
Continue reading…

 

antická literatura

Prezentace Antická literatura přínáší přehled vývoje antické literatury, uvádí nejznámější řecké autory např. Homéra, Eischyla, Sofokla, Euripida, básnířku Sapfó,ale i římské představitele jako byli např. Ovidius, Vergilius+ přehed jejich nejzmámějších děl .
Continue reading…