Barokní literatura – Jan Amos Komenský

Prezentace Baroko obsahuje hlavní znaky barokního uměleckého slohu s důrazem na rysy barokní literatury. Dále se věnuje třem obdobím tvorby Jana Amose Komenského a hlavním dílům zmíněných etap. Poslední část prezentace je věnována „starým mistrům“ barokního výtvarného umění – mini kvíz – rozpoznání díla a autora.
Continue reading…

 

Ragtime

Prezentace knihy Ragtime od Edgara Lawrence Doctorowa určená ke studiu a přípravě na maturitu z českého jazyka a literatury. Obsahuje charakteristiku hlavních postav tohoto díla a společenský kontext.
Continue reading…

 

Klasicismus a osvícenství

Prezentace byla vytvořena pro opakování před maturitou v hodinách českého jazyka. Byla prezentována před studenty čtvrtého ročníku a to s úspěchem. Informace jsou shrnuty v bodech, o kterých je třeba dále pohovořit. Stěžejní je to, co zdělí prezentující, prezentace je vytvořena pouze jako podpůrný ateriál.
Continue reading…