průvodcovské služby

Předmět:
cestovní ruch
Autor:
sarinka
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

PRŮVODCE

  • Je prostředníkem mezi účastníky zájezdu a cestovní kanceláří

( doplňuje služby CR a reprezentuje cestovní kancelář)

  • Poskytuje informace o průběhu zájezdu ( trasa, přestávky, předpisy)
  • Podává výklad o navštívené zemi, oblasti, památce
  • Řeší mimořádné situace během zájezdu ( úraz, onemocnění, ztráta dokladů, nedochvilnost )
  • Je společníkem a zároveň autoritou- usměrňuje kolektiv, předchází konfliktům)
  • Kontroluje plnění závazného programu, počet účastníků, kvalitu a ceny poskytovaných služeb, řeší závady
  • Jedná jako podnikatel – odvádí kvalitní práci, minimalizuje náklady a rizika

Lázně Bělohrad

Předmět:
Lázeňství
Autor:
Eliška Skálová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace prezentuje lázně Bělohrad. V této prezentaci můžeme vidět základní fakta o Bělohradu jako například procedury, něco málo z umístění ale například i ceník nebo hotel, který se nachází uvnitř areálu.

Bylinné likéry (Becherovka)

Předmět:
Stolničení (TOS)
Autor:
Adam Pospíšil
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace obsahuje základní informace o Becherovce, její členění a výrobu. Doplnil jsem i slide zaměřený na míšené nápoje a ocenění, které si bylinný likér za celé své působení na trhu odnesl.

Specifické formy cestovního ruchu

Předmět:
Cestovní ruch
Autor:
Eliška Braunová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace je na téma o specifických formách cestovního ruchu. Popisuje dobrodružný CR, náboženský CR, lovecký CR, městský CR, venkovský CR, seniorský CR, CR dětí a mládeže. V prezentaci také je charakteristika předpokladů rozvoje a významných atraktivit CR západní Evropy.

Historie kávy

Předmět:
Technologie přípravy pokrmů
Autor:
Ladislav Hronek
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Jde o prezentaci historie kávy v českých zemích, v Evropě a historii přípravy kávy. Dále také popis druhů kávy a její zpracování.