Praha

Předmět:
Zeměpis
Autor:
rudys
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace na téma Hlavní město Praha byla vytvořena do předmětu zeměpis ve 4. ročníku studia na střední škole (resp. gymnáziu). Práce spolu s její prezentací byla ohodnocena známkou 1.

Území Polského království, Polska

Předmět:
Dějepis
Autor:
rudys
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace obsahuje stručné shrnutí změn polského území v jeho historii. Práce byla vytvořena do předmětu Dějepis v 2. ročníku střední školy (resp. gymnázia), ale tematicky přesahuje i do Zeměpisu. Spolu s prezentací byla ohonocena známkou 1.

Letiště Ruzyně

Předmět:
Cestovní Ruch
Autor:
Adam Parma
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o mezinárodním letišti Václava Havla Praha. Detailně popsaná historie letiště, chod letiště, provoz a budoucí plány. U většiny sdlidů jsou doplněné citáty a případné popisky k obrázkům či textu v prezentaci.

Nový Zéland

Předmět:
Zeměpis
Autor:
Karolina Hloušková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace slouží jako souhrn informací o Novém Zélandu. Najdete zde základní informace, důležité pojmy, historii i zajímavosti. Je doprovázena obrázky.

Civilizační rizika

Předmět:
zeměpis
Autor:
Martina Váhalová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Nejčastější civilizační rizika a jejich popis – Zamořování ovzduší, populační exploze a jiné. Jedná se o středoškolské učivo zeměpisu, je také součástí maturitní otázky

Bulharsko

Předmět:
zeměpis
Autor:
Hana Panchártková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V této prezentaci se dozvíte nějaké základní informace o Bulharsku, ať už je to jeho rozloha, počet obyvatel a nebo hlavní město. Dále se dozvíte povrch, podnebí a hospodářství Bulharska. Samozřejmě i na obyvatelstvo přijde řeč. Poslední slidy slouží pro diskuzi s žáky, jestli o těchto tématech něco nevědí.

Moravskoslezský kraj

Předmět:
Zeměpis
Autor:
Janošová Viktorie
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Moravskoslezský kraj leží na východě České republiky, je specifický svou hornickou historií, industriální architekturou a krásnou přírodou. Něco málo o něm a jeho krásách:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE (v prezentaci)

POVRCH (v prezentaci)

CHKO

Poodří

 • Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s častým zaplavováním rozsáhlých částí nivy.
 • Území je místem výskytu řady ohrožených, a zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

Beskydy

 • Beskydy jsou výjimečné zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin.
 • Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami.

Jeseníky

 • Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 k ochraně přírodního bohatství a zachovalé krajiny Jeseníků (alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky).

Břidličná stezka

 • V geologických mapách se Nízký Jeseník a Oderské vrchy objevují jako šedivá plocha. Ve skutečnosti se jedná o krajinu barevnou, malebnou a rozmanitou. Tvoří ji oblé zelené pastviny, hluboká údolí se starými řekami a potoky, výběžky lesů a osamělých skupin stromů skrývající staré lomy a doly. Zeleň střídají šedivě stříbřité haldy břidlic a výběžky skal.
 • V dolinách i na kopcích se lesknou hladiny jezírek zatopených lomů, mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé řasou, ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Krása a zvláštnost pozorovatelná v každém pohledu je často dílem přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství země. Hlubinné břidlicové doly – dílo člověka, které vznikalo po dobu několika staletí.

 

PODNEBÍ

 • Mírně teplé
 • Kraj se nachází v mírním pásu s typickým střídáním 4 ročních období
 • Nejdeštivější místo Lysá Hora
 • Moravskoslezský kraj patří k nejzamořenějším oblastem v ČR ve znečištění ovzduší

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • nejzatíženější region v Česku
 • Kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, poškození krajiny těžbou uhlí, znečištění povrchových voda znečištění ovzduší z dopravy a ze stacionárních zdrojů

 

VODSTVO

 • Řeky-Odra (úmoří Baltu), Opava, Ostravice, Olše
 • Vodní nádrže-Slezská Harta, Šance, Kružberk, Žermanice, Těrlicko
 • Lázně-Karlova Studánka, lázně Darkov

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Rozdílné přírodní podmínky
 • Příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství (Slezská nížina, Osoblažsko)
 • Neúrodné podhorské a horské oblasti vhodné pouze pro extenzivní hospodaření
 • V podhůří zejména brambory, len a oves, řepka
 • Na loukách krávy a ovce

NEROSTY

 • Černé uhlí, ložiska zemního plynu, vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky a cihlářské jíly
 • Kamenolom Jakubčovice nad Odrou

 

PRŮMYSL

 • Převládající je důlní, energetický a hutnický průmysl
 • Strojírenství je zastoupeno v Ostravě, Studénce (výroba nákladních železničních vagónů), Kopřivnici, ve Fulneku (výroba praček), v Odrách (Optimit), textilní závody (Tonak Nový Jičín, Krnov)
 • Nadnárodní význam výroba varhan ve firmě Rieger-Closs v Krnově
 • Bewooden firma založena roku 2013 v Beskydech, soustředí se na doplňky a šperky ze dřeva a kůže

MĚSTA

Ostrava

 • 320 tisíc obyvatel
 • Rozloha: 214 km2
 • Vysoká škola Báňská, Ostravská univerzita, Vysoká škola podnikání a práva (20 tisíc studentů)
 • Nález uhlí v polovině
  století
 • Netěží se od roku 1994
 • Zelené město

Frýdek Místek

 • Frýdek-Místek je malebné dvojměstí, rozprostřené na obou březích středního toku řeky Ostravice.
 • Původně dvě města-moravský Místek ze 13. století a slezský Frýdek ze století čtrnáctého, byla spojena za nacistické okupace, 1. 1. 1943. Po roce 1945 začalo několikaleté dohadování o názvu města, které bylo definitivně ukončeno rozhodnutím ministerstva vnitra o stanovení úředního názvu města.

Nový Jičín

 • Město Nový Jičín se vyznačuje architektonickými památkami, především čtvercovým náměstím s podloubím a historickým renesančním domem Stará pošta, Žerotínským zámkem a bohatou česko-německou historií.
 • Historické jádro města je městskou památkovou rezervací.
 • Roku 2001 byl vyhlášen Historickým městem roku.

 

OBYVATELSTVO

 • 1 277 000 obyvatel
 • Mladá věková struktura populace
 • Vysoká zaměstnanost obyvatelstva v průmyslu (41 % na celkové zaměstnanosti)
 • pestrá národnostní skladba (Romové, Poláci, Slováci,…)

CESTOVNÍ RUCH

 • V roce 2018-773 173 českých turistů (o 9,6 % více než v roce 2017)
 • Beskydy-Valašsko v roce 2018 navštívilo 303 488 turistů

Opevnění Darkovičky

 • Areál opevnění v Darkovičkách zahrnuje několik pevnostních objektů.
 • V první řadě to je pěchotní srub MO-S 19 Alej, který patří mezi nejlépe zrekonstruované objekty u nás.

 

Jeskyně Šipka

 • Nejkrásnějším krasovým útvarem Štramberského krasu je zcela určitě volně přístupná jeskyně Šipka.
 • Jeskyně se spolu se Štramberkem dostala do českého, ale i světového povědomí po objevu spodní čelisti neandrtálského dítěte, tzv. Šipecké čelisti.

 

Zřícenina Hukvaldy

 • Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci, 150 metrů nad stejnojmennou obcí, známou především jako rodiště světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka.

 

Zámek Hradec nad Moravicí

 • Na zámku pobývala řada slavných osobností, jako např. hudební skladatelé L. van Beethoven.
 • Součástí areálu je také novogotický Červený zámek a Bílá věž.

Muzeum Tatra v Kopřevnici

 • Technické muzeum Tatra dokumentuje a chrání obraz zrození a historického vývoje prvních dopravních prostředků v tehdejším Rakousko-Uhersku.
 • Právě tady si uvědomíte, že dnes si život bez aut už ani nedokážeme představit.

 

AKCE

Colours of Ostrava

 • Colours of Ostrava je multižánrový hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v Ostravě.
 • V historii na festivalu vystoupila řada umělců, např. Imagine Dragons, Tom Walker tak i kvalitní jména z oblasti jazzu, world music, rocku, popu i alternativy.
 • Festival nabízí také doprovodný program-divadla, workshopy, diskuse, filmy.

Dny NATO

 • Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě.
 • Mottem akce je „Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“, a proto je jejím hlavním cílem prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.
 • Akce je řazena do „klubu prestižních evropských show“ a přestože náklady na ni každoročně rostou, veřejnost měla, má a vždy bude mít na tuto akci bezplatný vstup.

PROJEKTY

Eden park Karviná

 • Skleníky vzniknou v oblasti bývalého černouhelného Dolu ČSA a mají být vytápěny díky zbytkovému teplu z dolů.
 • Vědci tam budou zkoumat, co příroda dělá s krajinou, jak to urychlit, co naopak nepoužívat a podobně. Mezi tím budou chodit lidé a dívat se, jak tam stromy, kytky a zvířátka rostou.

Mrakodrap Ostrava

 • Má jít o mrakodrap vysoký 238 m tedy o nejvyšší budovu v Čr

SLAVNÍ

Petra Kvitová

 • je česká tenistka, která do profesionálního tenisu vstoupila v roce 2006.
 • Na okruhu WTA vyhrála osmadvacet turnajů ve dvouhře žen.
 • Ve svém premiérovém finále ve Wimbledonu 2011 zdolala Rusku Marii Šarapovovou. Stala se tak vůbec první tenistkou narozenou v 90. letech, která vyhrála turnaj „velké čtyřky“.

Petr Bezruč (1867 Opava – 1958 Olomouc)

 • Vlastním jménem Vladimír Vašek byl významným básníkem, jehož poezie často odráží sociální a národnostní problémy tehdejšího Slezska.
 • Jeho nejznámější sbírkou jsou Slezské písně, konkrétně básně Ostrava a Maryčka Magdónová.

 

 

 

Sigmund Freud (1856 Příbor – 1939 Londýn)

 • Světoznámý psycholog na území kraje žil pouze tři roky, poté se přestěhoval do Vídně.
 • Zabýval se výzkumem neuróz, lidským chováním, prožíváním a duševním vývojem.

Emil Zátopek (1922 Kopřivnice – 2000 Praha)

 • Tento čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu je držitelem mnoha rekordů.
 • Největšího úspěchu dosáhl na Olympiádě v Helsinkách (1952), kdy se mu podařilo vyhrát běh na 5 a 10 km, a také i maratón.
 • Jeho manželka Dana Zátopková je olympijská vítězka v hodu oštěpem.

Gregor Johann Mendel (1822 Hynčice – 1884 Brno)

 • Byl moravský přírodovědec německého původu, po otci ze čtvrtiny s českými předky, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.
 • Byl mnichem a později opatem augustiniánského kláštera ve Starém Brně.

Jaromír Nohavica (1953 Ostrava)

 • Je český folkový písničkář, textař, libretista, osobitý zpěvák, skladatel a kytarista.

Rwanda

Předmět:
zeměpis
Autor:
Kateřina Voplakalová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V prezentaci jsou popsány základní skutečnosti o malém vnitrozemském státě ve střední Africe, o Rwandě. Zabývá se jak její polohou, rozlohou, složením obyvatelstva, tak i historií – zejména pak Rwandskou genocidou. Na závěr slovo o ekonomice a krásách zdejší přírody.