Husitství

Prezentace zaměřena na husitské revoluční hnutí, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve. Podrobně se zaměřuje na všechny husitské bitvy, Basilejská jednání a dopady husitské revoluce.
Continue reading…

 

Arábie a Islám

Prezentace popisuje Arábii a Islám od jeho vzniku do středověku. Obsahuje informace nejen o před-islámských náboženstvích, pěti pilířích Islámu, obyvatelstvu, Mohamedovi, islámské vědě, geografii, islámské expanzi a Islámu v Indonésii.
Continue reading…