Revoluční rok 1848

Předmět:
Dějepis
Autor:
Anna Kulatá
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje informace o tom, jak vypadal revoluční rok nejen u nás, ale po celé Evropě. Prezentace je řazena takto: situace před revolucemi 1. pol. 19.st., požadavky a průběh revoluce, revoluce v Evropě, Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Revoluce v habsburské monarchii, Čechy, Rakousko-uhersko, Maďarsko a Slovensko, význam revolucí, doporučení, ukázky, zdroje (odkazy).

Jan Lucemburský

Předmět:
Dějepis
Autor:
Anna Kulatá
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje informace o životě a vládě Jana Lucemburského. Prezentace je řazena takto: základní informace, politická situace počátkem 14.st., mapy – české země 13.-14.st., jak se dostal na český trůn, manželky Jana Lucemburského, rodokmen, jeho politika, politika 2, ukázka, zdroje (odkazy).

Joseph Geobbles

Předmět:
dějepis
Autor:
zbyslav kovář
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace popisuje život a politiku Josepha Geobblese. Geobbles je jedna nejvýznamnějších postav 20. století 2. světové války. Adolf Hitler ho měl po svém boku po celé období války.

Římská armáda

Předmět:
Dějepis
Autor:
Samuel Rubeš
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o 18 slidech na téma římská armáda. Je vhodná pro přípravu ústní maturitní zkoušky z dějepisu a pro ústní prezentování před třídou. Najdete v ní popsán vývoj římské armády od jejího vzniku.

Tomáš Akvinský

Předmět:
Občanská nauka
Autor:
Petr Čerešna
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o Světci Tomáši Akvinském nazývaném též jako učitel církve. Pojednává jak o jeho skutcích, životě, práci, tak ale i o jeho názorech a filozofických směrech. cílem je představení tohoto světce a seznámením se s jeho životem a prací.

Sokrates

Předmět:
Občanská nouka
Autor:
Petr Čerešna
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Sokratés – Prezentace pojedná o filozofu Sokratovy. o jeho životě, práci, skutcích ale také například o jeho ženě. Součástí prezentace je také sokratovská nebo také jinak známa maieutická metoda. Cílem je seznámení s tímto filozofem s jeho prací a životem.

SSSR po druhé světové válce

Předmět:
Dějepis
Autor:
Silvie
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje stručně popsanou destalinizaci, Chruščovu éru a život v SSSR. Popis osobnosti Chruščova, shromáždění OSN v New Yorku, ukončení spolupráce s ČSL, Karibská krize neboli hrozba jaderné války, Berlinská zeď a úspěch v sovětském kosmickém programu Vostok I.

Starověké Řecko

Předmět:
Dějepis
Autor:
Silvie
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje stručně popsané dějiny Starověkého Řecka. Začíná Minojskou civilizaci, Mykenská civilizace a legendy v tomto období. Období jsou rozdělena na temné, klasické a helénistické. Podrobněji rozepsané polis Sparta a Athény. Roky a bitvy v Peloponeských a Řecko-Perských válkách. Alexandr Veliký a další zajímavosti.