NF

Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Ondřej Klimeček
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Jedná se o prezentaci na amerického rappera NF, jeho život, jak přišel k hudbě, ukázky z jeho hudby a samozřejmě zdroje.

PBŘ stavby

Předmět:
požární ochrana
Autor:
Kateřina Fixová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

základní informace:

 • kdo zpracovává PBŘ stavby
 • čím je opatřeno
 • co musí obsahovat
 • a další pojmy co jsou v něm uvedené – požární riziko, rozdělení stavby do PÚ, popis stavby, stanovení počtu, druhu a způsobu umístění PHP, vymezení zásahových cest, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor, požární odolnost konstrukcí, vnitřní a vnější odběrná místa, rozmístění výstražných a bezpečnostních značek

dekontaminační prostor, jištění hasičů + signály, dokumentace IZS – ústřední poplachový plán, izolační dýchací přístroje

Předmět:
Požární ochrana
Autor:
Kateřina Fixová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

dekontaminační prostor:

 • co to je
 • k čemu slouží
 • umístění
 • druhy dekontaminace
 • rozdělení DP

jištění hasičů v NZ:

 • ochrana jistící skupiny
 • počet hasičů v NB
 • pravidla komunikace

dokumentace IZS:

 • k čemu slouží
 • co obsahuje
 • kde je uložen

izolační DP:

 • rozdělení
 • složení

 

William Turner – romantismus

Předmět:
VYV
Autor:
Eva Vacková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace byla vytvořena ve 2. ročníku gymnázia k předmětu VYV. Zkráceně popisuje autorův život a jeho 3 vybraná díla. Poslední slide je věnován zajímavostem, které rozšíří a přiblíží pohled na jeho život a tvorbu.

DUŠEVNÍ HYGIENA

Předmět:
Psychologie
Autor:
Kači
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Duševní hygiena je obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví. Je to vlastně soubor opatření, postupů a poznatků o způsobu života a chovaní, které umožňují zachovat si a udržet psychické a psychosomatické zdraví. Tento vědní obor zkoumá biologické a sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního zdraví.

Myrón

Předmět:
Výtvarná výchova s metodikou
Autor:
Marie Klossová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o Myrónu je prezentace dělaná původně pro  2. ročník střední školy. V prezentaci jsou nejzákladnější informace o sochaři.Prezentaci jsem dělala k dějinám výtvarného a sochařského umění.

Moravskoslezský kraj

Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jana Sysová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Tato prezentace obsahuje popis Moravskoslezského kraje. Vodstvo, ekonomika, průmysl,…Doufám, že se Vám prezentace bude líbit. Vzalo mi to spoustu času.

Česká republika a Praha

Předmět:
Ruština
Autor:
Kateřina
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Maturitní témata k ústní zkoušce z Ruského jazyka. Téma Česká republika a téma Praha hlavní město české republiky.

Ekologický životní styl

Předmět:
Občanská nauka
Autor:
Marie Frydrychová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Úvod do ekologického životního stylu, co to vlastně znamená. Jaké jsou důsledky na životní prostředí kvůli neekologickému zacházení.

Finanční gramotnost v ČR

Předmět:
Ekomonika
Autor:
Marie Frydrychová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V první části rozbor finanční gramotnosti v ČR, a také vysvětlení finanční gramotnosti jako takové. V druhé části nástrahy finanční negramotnosti a podvody ze stran věřitelů.