Political system of the UK and the US

Předmět:
Anglický jazyk
Autor:
Samuel Rubeš
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Jedná se o anglicky psanou prezentaci na politické systémy Velké Británie a Ameriky. Je vhodná pro přípravu ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka a pro ústní prezentování před třídou.

Canada

Předmět:
Anglický jazyk
Autor:
Eren Shimasaki
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace uvádí základní informace o státě Kanadě – obecné informace (provincie, počet obyvatel, hlavní město, hospodářství), velká města, něco o kanadském hokeji a fotky nejvýznamnějších míst.

Education systems – UK, USA, CZ

Předmět:
Anglický jazyk
Autor:
Dvořáček
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se zabývá vzdělávacími systémy Spojeného království, Spojených států amerických a České republiky. Podává základní informace o vzdělávacích systémech v těchto zemích a může sloužit jako příprava na ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka na střední škole.

Přírodní památky v Spojeném králov.

Předmět:
angličtina
Autor:
Adriana S.
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje několik přírodních památek, které se nacházejí na území Spojeného království. Ke každé památce je napsán stručný popis – kde se nachází, proč a jak byla vytvořena atd.

Problems of mankind

Předmět:
Angličtina
Autor:
Michal Hubáček
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace zahrnuje problémy lidstva, od chudoby po přírodní katastrofy atd. Potřebná angličtina k odprezentování dané prezentace je asi na úrovni B1.

CAE essay phrases and expressions

Předmět:
Anglický jazyk, CAE seminář
Autor:
Beáta 1117
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

This presentation contains useful phrases and expressions for writing an essay, report, review, proposal and formal as well as informal letter/email. Helpful not only for people preparing for the CAE exam, but for everyone wishing to improve their writing skills.

CAE types of writings

Předmět:
Anglický jazyk, CAE seminář
Autor:
Beáta 1117
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Presentation includes general descriptions of appropriate structures and styles for writing an essay, report, review, proposal and formal + informal letters/emails as well as samples of these writings and example topics. Can be used as an introduction for the writing part of the CAE exam or for a revision before the exam.

Ronald Reagan, Reaganomics

Předmět:
Anglický jazyk (maturita)
Autor:
Eliška Ptáčková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace v AJ na vládu prezidenta Reagana. Lze použít do AJ i např. politologie/historie.

Obsahuje úvod o Reaganově pozadí, časovou osu, volební sliby, kontext předchozího prezidenta Cartera, definici Nové Pravice, reformy Reaganomiky (daňové reformy, sociální politika, princip), úryvek z jednoho z jeho projevů, vojenské strategie (Star Wars, Cold War, popsané grafy rozpočtu armády), grafy rozpočtu US gov’t, zajímavosti o reformách sexuální výchovy na školách v kontextu epidemie HIV a protidrogové agendě první dámy.

Orwell 1984

Předmět:
Anglický jazyk (maturita)
Autor:
Eliška Ptáčková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace v AJ o Orwellově knize 1984.

Obsah: struktura – autor – autorova díla – inspirace pro napsání knihy (totalitní režimy reálného světa) (jiné dystopické romány, např. My) – uspořádání světa v románu – analýza Newspeaku (princip, inspirace ze SSSR) – efekt totalitních režimů na různé generace v nich žijících (analýza přístupu dvou hlavních postav k životu a politice)