Monopolistická Konkurence

Předmět:
Ekonomika
Autor:
Tereza Šmiřáková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Monopolistická konkurence je typ trhu, kde se nachází mnoho malých a středně velkých firem, nabízejících podobné, ale mírně diferencované produkty. Na příkladu trhu s kávou je patrné, že firmy jako Starbucks, Costa Coffee nebo lokální kavárny soutěží o zákazníky pomocí brandingových strategií a marketingu. Zákazníci jsou ochotni platit vyšší ceny za produkty spojené s určitou značkou nebo kvalitou. Diferenciaci produktů zajišťuje především branding a marketingové strategie, jako je tvorba značky a reklamní kampaně. Na rozdíl od monopolu a oligopolu, kde dominují pouze několik málo velkých hráčů, je monopolistická konkurence charakterizována přítomností mnoha různých firem.

Ostatní daně a poplatky

Předmět:
Účetnictví
Autor:
Anna J
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Ostatní daně a poplatky

 • charakteristika účtu
 • kdo je poplatník
 • daňová povinnost a nároky na vrácení
 • co se na něj účtuje?
 • strana MD a Dal
 • závazy a pohledávky k finančnímu úřadu
 • příklady účtování

účetní uzávěrka

Předmět:
Učetnictví
Autor:
Anna J
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Účetní uzávěrka

 • rozdíl mezi závěrkou a uzávěrkou
 • postup prací při uzavírání účetních knih
 • inventarizace a inventura
 • účetní operace na konci účetního období
 • zjištění výsledku hospodaření
 • výpočet daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti
 • uzavření účtů
 • bilanční kontinuita

Přerozdělování peněz v krajích

Předmět:
Ekonomika
Autor:
Ondřej Fabián
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace shrnuje jak se získávají  a přerozdělují peníze do krajů. Jednoduché vysvětlení celého pojetí a ukázky grafů  a tabulek kolik se kde přispívá. Aktuálnost není zaručena. Prezentace byla vytvořena v roce 2021

Digitální Tokeny

Předmět:
Ekonomika
Autor:
Ondřej Fabián
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je zaměřena na digitální tokeny. Její cíl je říct stručně základní pojmy a fungování tokenů v dnešním světě. Prezentace obsahuje i 5 největších podvodů s nimi spojené.

CROPP

Předmět:
Ekonomika
Autor:
Adam Parma
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Stručná prezentace o polském módním obchodě CROPP. Obsah: obecné informace, sortiment, služby a recenze. U každého slidu je připsán citát.

Reklama, monopol, oligopol

Předmět:
ZSV
Autor:
Šimon Michálko
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se týká tématu Reklamy, Oligopolů, Monopolů v ekonomii. Byla tvořena do hodin ZSV. Hodnocena známkou 1. Veškeré důležité informace jsou v poznámkách, tudíž při prezentování člověk nevypadá jako tatar co pouze předčítá prezentaci