Ceny bytů v ČR

V prezentaci se dozvíte o cenách bytů v České Republice. Ceny neklesají, ceny pouze rostou a v prezentaci se dozvíte o kolik v průměru a kolik zaplatíte například za byt v Praze, kolik za byt v Brně a kolik za byt na malém městě.
Continue reading…

 

Daně, daňová soustava

Tato prezentace popisuje daňovou soustavu v tržní ekonomice. Ekonomická teorie a přístup k daním, Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu, Proč platíme daně? Funkce daňové soustavy, Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava, Nepřímé daně, Přímé daně, Základní pojmy daňové soustavy, Anglické a německé ekvivalenty čs. daní, Daň z přidané hodnoty, Co je přidaná […]
Continue reading…

 

Hospodářství 1939-1945

Prezentace pojednává o hospodářství v letech 1939 až 1945. Zaměřuje se na hospodářský vývoj v protektorátu, jako je průmysl, zaměstnanost, železniční doprava, zemědělství a zahraniční obchod. Prezentace nečerpala z Wikipedie, využila jen zdroje od paní Holubové, s grafy atp. Odkaz na studii je uložen v prezentaci.
Continue reading…