Akumulátory

Prezentace obsahuje stručný popis akumulátoru, jejich principu fungování a různých druhů. Popis složení el. článků a voltáže. Příklady použití v malých domácích elektrárnách, elektromobilech a drobných spotřebičích.
Continue reading…

 

Naše sluneční soustava + vesmír

15 minutová prezentace. Především povídání na základě poznámek v prezentaci k bodům na slidech. Vyrobeno jako závěrečná práce odchodu z 9. třídy základní školy. Účastníky seznámí s planetami naší sluneční soustavy a poté velmi obecně s vesmírem a naší Mléčnou dráhou. K závěru bylo také video porovnávající velikosti vesmírných těles od obsahu naší soustavy až […]
Continue reading…

 

Zvuk

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz.
Continue reading…