Neptun (planeta)

Předmět:
Fyzika
Autor:
Jonáš Šlezinger
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace shrnuje obecná fakta o planetě Neptun. Zabývá se jejím složením (jak atmosféry tak i povrchu), ale i dalšími zajímavými skutečnostmi, jako je například porovnání této planety se Zemí.

Rentgenové záření

Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Valvoda
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace začíná historií objevu rentgenového záření, stručně představuje  W. C. Röntgena, ukazuje místo rentgenového záření v elektromagnetickém spektru, popisuje druhy tohoto záření, princip rentgenky a využití rentgenového záření v medicíně a v průmyslu.

Princip vodní elektrárny

Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Valvoda
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace pojednává o principech vodní elektrárny s využitím potenciální a kinetické energie vodních toků. Stručně představuje  rozdělení vodních turbín a jednotlivé typy. Zmiňuje rozdělení vodních elektráren podle instalovaného výkonu, využívaného spádu a využití vodního toku. V závěru představuje přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.

skupenství látek

Předmět:
fyzika
Autor:
Lucie Vavříková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je shrnutí toho úplně nejdůležitějšího k tématu skupenství látek a jeho přeměny. Prezentace obsahuje obrázky a jednoduchá vysvětlení. Domnívám se, že se hodí  pro referáty i pro pochopení učiva.

skupenství látek

Předmět:
fyzika
Autor:
Lucie Vavříková
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace je shrnutí toho úplně nejdůležitějšího k tématu skupenství látek a jeho přeměny. Prezentace obsahuje obrázky a jednoduchá vysvětlení. Domnívám se, že se hodí  pro referáty i pro pochopení učiva.

Spalovací motory

Předmět:
Fyzika
Autor:
Lenka Hejkalová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Zážehové motory – popis, dvoudobá a čtyřdobá verze, jak funguje, popis fází, výhody a nevýhody, historie

Vznětový motor – jak funguje, dvoudobá a čtyřdobá verze, popis fází

Wankelův motor – popis a zajímavosti

Albert Einstein

Předmět:
Fyzika
Autor:
XXX
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Souhrn a popis soukromého života jednoho z největších vědců 20. století, Alberta Einsteina. Jeho mladých, zralých i pozdějších let. Dále shrnutí jeho názorů, nejvýznamnějších objevů a také vysvětlení nejdůležitějších teorií.

UV záření

Předmět:
fyzika
Autor:
Lucie Knotková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace slouží ke vzdělávání z předmětu fyziky o UV záření. Obsahuje cca 20 slidů o obsahu základního popisu, typů UV záření, opalovací krémy, doba na slunci a používaná léčba UV zářením.

Motory

Předmět:
Fyzika nebo Stavba a provoz strojů
Autor:
Ivo
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Zde v prezentaci se nachází vznětové a zážehové motory, čtyřdobé i dvoudobé. Prezentace se dá použít jak na střední škole v SPS nebo ve fyzice na základní škole. Obecný přehled pro laika.