Magnety

Předmět:
Fyzika
Autor:
Katylase
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je na téma magnetů, obsahuje popis:

 • typů magnetických látek (dia-, para-, fero-)
 • materiálů, ze kterých se magnety vyrabějí
 • použití jednotlivých typů
 • zajímavosti o magnetech

Nízkoenergetické stavby

Předmět:
Inteligentní Budovy - Elektrotechnika
Autor:
Jakub Širlo
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V prezentaci se nachází přehled rozdělení domů podle spotřeby. Dále taky chlazení a vytápění, tepelná ochrana a také větrání. Rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem

Šikmý vrh

Předmět:
Fyzika
Autor:
Pavel Kratochvíle
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace popisuje jeden z vrhů ve fyzice. Jsou zde veškeré vzorce se kterými se počítá. Nechybí konkrétní příklady a počítání vrhu již s počáteční výškou.

Galileo Galilei

Předmět:
Fyzika
Autor:
nlkzkv
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Galileo Galilei

Životopisné údaje:

 • Ital (Toskánsko)​
 • Pisa, 15. Února 1564​
 • Arcetri, 8. ledna 1642​
 • Filozof, fyzik, astronom a matematik​
 • „otec moderní astronomie“, „otec moderní fyziky“ („otec vědy“)​
 • Univerzita v Pise (1581 – 1585) a Klášter Vallombrosso​
 • Padovská univerzita (1592-1610, učitel geometrie, mechanik a astronomie) a Univerzita v Pise (od 1589, učitel matematiky)​

 

Místa pobytu:

 • Pisa – 1564 – 1574 (narození, vzdělávání v klášteře)​
 •            1581 – 1592 (studium a krátké učení na univerzitě v Pise)​
 •            1610 – únor 1633 (hlavní matematik na univerzitě v Pise)​
 • Florencie (Arcetri) – 1574 – 1581 (stěhování rodiny)​
 •                               prosinec 1633 – smrt (domácí vězení)​
 • Padova – 1592 – 1610 (učení na univerzitě v Padova)​
 • Řím – únor 1633 – prosinec 1633 (Spor s církví)

 

Významné objevy:

 • Jupiterovi 4 největší měsíce​
 • Fáze Venuše​
 • Sluneční skvrna  ​
 • Měsíční pohoří a krátery​
 • Mléčná dráha​
 • Pozoroval Neptun​
 • Heliocentrická soustava​
 • Padající objekty se zrychlují nezávisle na jejich hmotnosti​
 • Zákon pro zrychlení : počínal-li pohyb z klidu, je celková uražená vzdálenost přímo úměrná čtverci času.​
 • Objekty se přirozeně zpomalují účinkem jiných sil ​
 • Výška tónu lze vyjádřit počtem kmitů​
 • Počet kmitů struny závisí na její délce, napětí a tloušťce​

 

Významní “spolupracovníci“:

 • Mikuláš Koperník
 • Vincenzo Galilei

 

Konkurenti a rivalové:

 • Katolická církev

 

Uplatnění objevů v praxi a rozvoj společnosti:

 • Zdokonalení dnešních teleskopů
 • Vzdělání o fungování vesmíru a jiných fyzikálních situacích

 

Zajímavosti, citáty, historky:

 • Postavil automat na sběr rajčat​
 • Navrhl kuličkové pero
 • Po předvedení Jupiterových měsíců na medicejském dvoře mu Cosima třetí dal zlatý řetěz

Neptun (planeta)

Předmět:
Fyzika
Autor:
Jonáš Šlezinger
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace shrnuje obecná fakta o planetě Neptun. Zabývá se jejím složením (jak atmosféry tak i povrchu), ale i dalšími zajímavými skutečnostmi, jako je například porovnání této planety se Zemí.

Rentgenové záření

Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Valvoda
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace začíná historií objevu rentgenového záření, stručně představuje  W. C. Röntgena, ukazuje místo rentgenového záření v elektromagnetickém spektru, popisuje druhy tohoto záření, princip rentgenky a využití rentgenového záření v medicíně a v průmyslu.

Princip vodní elektrárny

Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Valvoda
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace pojednává o principech vodní elektrárny s využitím potenciální a kinetické energie vodních toků. Stručně představuje  rozdělení vodních turbín a jednotlivé typy. Zmiňuje rozdělení vodních elektráren podle instalovaného výkonu, využívaného spádu a využití vodního toku. V závěru představuje přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně.

skupenství látek

Předmět:
fyzika
Autor:
Lucie Vavříková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je shrnutí toho úplně nejdůležitějšího k tématu skupenství látek a jeho přeměny. Prezentace obsahuje obrázky a jednoduchá vysvětlení. Domnívám se, že se hodí  pro referáty i pro pochopení učiva.

skupenství látek

Předmět:
fyzika
Autor:
Lucie Vavříková
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace je shrnutí toho úplně nejdůležitějšího k tématu skupenství látek a jeho přeměny. Prezentace obsahuje obrázky a jednoduchá vysvětlení. Domnívám se, že se hodí  pro referáty i pro pochopení učiva.