Demografie

Prezentace na téma demografie – složky její reprodukce, vývoj světové populace, vývoj populace ČR, věkové pyramida, mortalita, natalita zobrazeny v aktuálních grafech a statistikách, ze zdrojů ČSÚ.
Continue reading…

 

Psychologie reklamy

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.
Continue reading…

 

Úvod do sociologie

Sociologie je pojímána jako pozitivní věda o společenském pokroku stojící na vrcholu hierarchie věd. Přibližně ve stejné době jako Comte zveřejňují své úvahy o vztazích ve společnosti a společenském vývoji Herbert Spencer a Karel Marx.
Continue reading…

 

Islám

Prezentace pojednává o druhém nejrozšířenějším náboženstvím na světě – o Islámu. Byla mnou samostatně vytvářena na předmět Základy společenských věd na gymnázium.
Continue reading…

 

Sekty

Prezentace o deseti snímcích vysvětluje pojem sekta a blíže seznamuje se satanismem, mormonismem a Chrámem lidu. POZOR na vtip na prvím slidu, objevuje se tam láhev vína – sektu.
Continue reading…

 

Náhradní péče o dítě

Náhradní péče o dítě – orientace ve formách různé náhradní rodinné péče dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své původní rodině – obsah prezentace je napsán v poznámkách pro hezčí a profesionálnější vhled prezentace i způsob prezentování.
Continue reading…

 

Arabsko Izraelský konflikt

Arabsko Izraelský konflikt – označení pro války provázející arabsko-izraelský konflikt mezi státem Izrael a jeho arabskými sousedy od vyhlášení nezávislosti Izraele 14. května 1948 – historie konfliktů, válka v Gáze.
Continue reading…