Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Hmotná kultura

Předmět:
Základy společenských věd
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Anna RoušarováObsah prezentace:

Tato prezentace je o hmotné kultuře. Materialismus, konzumerismus, idealismus – tyto prvky hmotné kultury v současnosti nejvíce ovlivňují naše životy. Co udělat pro to aby nám náš život nestěžovali?

Islám

Předmět:
Základy společenských věd
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Erik ZacharObsah prezentace:

Prezentace poslouží k odvykládání základních informací na základech společenských věd na střední škole během religionistiky. Obsahuje základní informace o islámu, následují dějiny a okolnosti vzniku. Prezentace končí kulturou islámu.

ADHD

Předmět:
základy společenských věd
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Amálie SuchánkováObsah prezentace:

Prezentace se zabývá problematikou mentální poruchy ADHD, vysvětluje její příčiny, využívá grafů k názornosti a uvádí způsoby léčby.

ZSV komunikace

Předmět:
ZSV
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Kateřina PustkováObsah prezentace:

V této prezentaci se zabývám verbální a neverbální komunikací, dále také socializací. Co to je socializace a jaké máme druhy socializace.

Drogy

Předmět:
Společenské vědy
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Petr NovákObsah prezentace:

V prezentaci se zabýváme drogami dnešní doby a jejími vlivy na společnost a Zemi.

Policie České republiky

Předmět:
Výchova ke zdraví
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
KateřinaObsah prezentace:

Po škole bych se chtěla stát policistkou, proto se o toto téma zajímám. Práce je zmenšenina mé ročníkové práce. Dozvíte se obecné informace o Policii ČR, případy, které řeší a jak se vlastně k Policii ČR dostat. Taky představím jednoho mého hrdinu, který je mi vzorem.

Morální dilema

Předmět:
Základy společenských věd (sociologie)
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Věra MatýskováObsah prezentace:

Prezentace se věnuje problému morálního dilema, popisu stádia morálního vývoje podle Lawrence Kohlberga a dodatky Carol Gilligan. Dále zmiňuje myšlenkový experiment Tramvajové dilema a rozdíl mezi utilitarismem a deontologií.

Řeč

Předmět:
Základy společenských věd (psychologie)
Typ souboru:
Prezentace PPT
Jméno autora:
Věra MatýskováObsah prezentace:

Prezentace se věnuje obecnému popsání co řeč je, dále rozdělení řeči na funkce, jaké jsou složky řeči, jaké mohou být druhy řeči a možným poruchám, které mohou být s řečí spojené.

Friedrich Nietzsche – Antikrist

Předmět:
Základy společenských věd
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Nataly SchättingerováObsah prezentace:

Prezentace shrnuje děj knihy Antikrist, vyzdvihuje základní myšlenky a výtažky z knihy dotýkající se moci, lidstva, křesťanství a buddhismu, soustrasti a samotného Boha. Taktéž krátké dodatky o autorovi ve vztahu ke knize.