Psychická deprivace

Předmět:
Psychologie
Autor:
Barbora Školová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace popisuje deprivaci, základní potřeby člověka, okolnosti vedoucí k deprivaci, dále uvádí příklady sociální izolace, typy postižení psychickou deprivací, deprivaci v rodině a nakonec zmiňuje děti, které mají zvýšenou vnímavost vůči deprivačním vlivům.

Mark Zuckerberg

Předmět:
psychologie
Autor:
Barbora Školová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V prezentaci se nachází podrobný psychosociální rozbor osobnosti a popis Marka Zuckerberga založený na základě jeho chování a vystupování ve společnosti.

Budhismus

Předmět:
Zásady společenských věd
Autor:
Janošová Viktorie
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace na téma budhismus se zabývá pouhým základem, avšak je doplněna spoustou vzrušujících zajímavostí.  Můžeme v ní najít kapitoly zabývající se:

  1. Základní informace
  2. Budha a jeho učení
  3. Vznešené pravdy
  4. Osmidílná vznešená stezka
  5. Zásady života
  6. Členění
  7. Meditace
  8. Budhistické symboly
  9. Budhistická architektura

OBČAN, STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Mgr. Taťána Babijová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Občan, státní občanství ČR – nabývání a pozbývání státního občanství, doklady o státním občanství, občanství EU, získání občanství po roce 2013, otázky – domácí úkol.

Lidská práva

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Mgr. Taťána Babijová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Lidská práva – rozdělení lidských práv, příklady lidských práv, veřejný ochránce práv – ombudsman, práva dětí, listiny zajišťující lidská práva.

Rada Evropy

Předmět:
Politologie
Autor:
Veronika Br
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Zde je má prezentace o Radě Evropy. Zahrnuje základní informace jako například o co se jedná, kde sídlí, pak také  vznik, členské státy a hlavní cíle.