Orgány právní ochrany

Předmět:
ZSV
Autor:
Eva Vacková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je zaměřená na téma z oblasti práva, konkrétně na orgány právní ochrany. Jsou zde popsány soudy (obecné, ústavní, okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud ČR ), policie a v neposlední řadě i státní zastupitelství. Prezentace byla vytvořena ve 3. ročníku gymnázia pro předmět ZSV.

Stanfordský experiment

Předmět:
Zakladní společenské vědy
Autor:
Tereza Vodičková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je materiálem pro obor sociologie v ZSV a pojednává o kalifornském experimentu s vězni, který byl proveden v 70. letech na Stanfordské univerzitě. Experiment je v prezentaci představen, popsán, sdílena dokumentace a také dnešní názory na téma pravosti.

Psychická deprivace

Předmět:
Psychologie
Autor:
Barbora Školová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace popisuje deprivaci, základní potřeby člověka, okolnosti vedoucí k deprivaci, dále uvádí příklady sociální izolace, typy postižení psychickou deprivací, deprivaci v rodině a nakonec zmiňuje děti, které mají zvýšenou vnímavost vůči deprivačním vlivům.

Mark Zuckerberg

Předmět:
psychologie
Autor:
Barbora Školová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V prezentaci se nachází podrobný psychosociální rozbor osobnosti a popis Marka Zuckerberga založený na základě jeho chování a vystupování ve společnosti.

Budhismus

Předmět:
Zásady společenských věd
Autor:
Janošová Viktorie
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace na téma budhismus se zabývá pouhým základem, avšak je doplněna spoustou vzrušujících zajímavostí.  Můžeme v ní najít kapitoly zabývající se:

  1. Základní informace
  2. Budha a jeho učení
  3. Vznešené pravdy
  4. Osmidílná vznešená stezka
  5. Zásady života
  6. Členění
  7. Meditace
  8. Budhistické symboly
  9. Budhistická architektura

OBČAN, STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Mgr. Taťána Babijová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Občan, státní občanství ČR – nabývání a pozbývání státního občanství, doklady o státním občanství, občanství EU, získání občanství po roce 2013, otázky – domácí úkol.

Lidská práva

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Mgr. Taťána Babijová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Lidská práva – rozdělení lidských práv, příklady lidských práv, veřejný ochránce práv – ombudsman, práva dětí, listiny zajišťující lidská práva.