Volby a volební systémy v ČR

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Jan Hájek
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace seznamuje žáky s historií voleb, aktuální problematikou voleb a volebních systémů. V neposlední řadě se věnuje volebním systémům v České republice.

Konspirační teorie

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Jan Hájek
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace na téma konspirační teorie. V prezentaci se zabývám historií korporačních teorií po současnost. Chtěl bych poukázat na to proč je aktuálně boom těchto teorií a proč  jim lidé věří i když někdy postrádají i jen trochu racionálního základu.

Tchien-an-men masakr v Číně

Předmět:
Občanská nauka
Autor:
Eren Shimasaki
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace uvádí historickou událost z roku z 1989, která se stala v Pekingu, Číně. Proběhly zde občanské protesty, které byly reakcí na řadu politických a hospodářských problémů. Povstání bylo brutálně potlačeno.

Podvýživa v rozvojovém světě

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Kristýna Byrtová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o podvýživě v rozvojovém světě. Fotky v prezentaci mohou být pro některé znepokojující!

Jsou tam uvedeny čísla, příčiny podvýživy, i možné řešení. Možná by bylo vhodné před prezentováním tu prezentaci rozšířit

Islám

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Kristýna Byrtová
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace určená hlavně k odprezentování. Není tam moc textu, takže toho můžete hodně říct.

Téma je islám, 5 pilířů islámu, právo šaría, tradiční oblečení muslimů, korán a Mohamed. Doporučuji prezentaci stáhnout, protože tady se nezobrazí všechny animace

Islám

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Kristýna Byrtová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace určená hlavně k přednesu (není tam moc textu, můžete ji odprezentovat, nebo si ten text připsat)

Je o islámu, oblečení které se s tímto náboženstvím pojí, o koránu a právu šaría, také je tam zmíněno 5 pilířů islámu a něco o Mohamedovi

Orgány právní ochrany

Předmět:
ZSV
Autor:
Eva Vacková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je zaměřená na téma z oblasti práva, konkrétně na orgány právní ochrany. Jsou zde popsány soudy (obecné, ústavní, okresní, krajské, vrchní a Nejvyšší soud ČR ), policie a v neposlední řadě i státní zastupitelství. Prezentace byla vytvořena ve 3. ročníku gymnázia pro předmět ZSV.

Stanfordský experiment

Předmět:
Zakladní společenské vědy
Autor:
Tereza Vodičková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je materiálem pro obor sociologie v ZSV a pojednává o kalifornském experimentu s vězni, který byl proveden v 70. letech na Stanfordské univerzitě. Experiment je v prezentaci představen, popsán, sdílena dokumentace a také dnešní názory na téma pravosti.