Hinduismus

Prezentace v anglickém jazyce zaměřená na historii a kulturu náboženství Hinduismu. Konkrétně se zaměřuje na základní filosofii, víru a historii hinduismu, což je označení pro tradiční indický filosofický a náboženský koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu.
Continue reading…

 

Islám

Prezentace, kterou jsem vytvořila na seminář ve 4. ročníku gymnázia. Dozvíte se v ní o tom, co to vlastně islám je a pojednává o jeho základních hodnotách (v co muslimové věří, oblékání, svaté spisy apod.)
Continue reading…

 

Když máme peněz nedostatek

Prezentace popisuje látku do předmětu základy společenských věd – když máme peněz nedostatek. V prezentaci se dočteme zajímavá fakta a údaje o této problematice a lze nalézt inspiraci pro další studium této velice zajímavé látky.
Continue reading…

 

Máme svobodnou vůli?

Prezentace popisuje látku do předmětu základy společenských věd – svobodná vůle. V prezentaci se dočteme zajímavá fakta a údaje o této problematice a lze nalézt inspiraci pro další studium této velice zajímavé látky.
Continue reading…

 

Syndrom vyhoření

Tato prezentace pojednává o syndromu vyhoření. Obsah: Charakteristika syndromu vyhoření + zakladatel, příznaky, fáze vyhořívání, kdo je nejvíce ohrožen, jak syndrom “léčit” a jeho prevence.
Continue reading…

 

Úvod do práva

Prezentace se zabývá základními právními pojmy a jejím vysvětlením. Je zde také zmíněna historie. Na konci je pár otázek, které mají ověřit, co si posluchač/ čtenář z prezentace pamatuje.
Continue reading…

 

Chudoba 3. světa

Prezentace na téma chudoba rozvojových zemí objasňuje některé základní pojmy a udává příklady tohoto globálního problému. Prezentace je stručná, ale obsahuje ty nejzákladnější informace.
Continue reading…

 

Buddhismus

Prezentace se zabývá tématem buddhismu. Stručně vysvětluje jeho rozšíření, původ, zásady života buddhisty, základní buddhistické směry. Prezentaci jsem měla na předmět “základy společenských věd” a dostala jsem za ni známku 1.
Continue reading…