Nacionalismus

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Natalia Owczarzy
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace popisuje základní poznatky o nacionalismu, jeho historii, formy nacionalismu, ale také jeho proudy. Lze ji využít např. do dějepisu nebo do předmětu společenských věd.

Protestantismus

Předmět:
Seminář základů společenských věd
Autor:
imfalcom
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se zabývá protestantskou církví – jejím vznikem, vývojem, rozšířením ve světě a především jejím působením v Česku. Obsahuje také informace o protestantských svátcích a obřadech, jejich symboly, znaky nebo architekturu. Zmiňuje také jména slavných osobností jako Martina Luthera či Jana Kalvína.

Plato

Předmět:
ZSV
Autor:
Markéta Mikesková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je o známém řeckém filosofovi Platovi. Obsahuje stručně jeho život, pár děl a čím je významný. Popisuje jeho filosofii, zmiňuje i jeho učitele Sokrata.

Peníze v tržní ekonomice

Předmět:
ZSV
Autor:
Kateřina Polívková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

První část prezentace vysvětluje zejména pojmy – peníze, historie peněz, měny, formy peněz, mezinárodní peníze a mezinárodní měnový systém, cenné papíry a jejich druhy (akcie, dluhopisy, směnky, šeky). V druhé části se zabývá bankovní soustavou – co to je, centrální banka, komerční banky a jejich druhy, burzy.

Etika

Předmět:
ZSV
Autor:
Kateřina Polívková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V první části prezentace vysvětluje pojmy – etika, morálka, mravnost, dále morálnost, konflikt morálky a náboženství, předmět morálky. Druhá část se zabývá historickým vývojem etiky – Antika (Démokritos, Platón, Aristoteles), středověk (T. Akvinský), renesance, novověk. V druhé části jsou popsány i etické proudy, dělení etiky a etické kategorie. V poslední části jsou uvedeny současné etické problémy – potrat nebo trest smrti.

Hmotná kultura

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Anna Roušarová
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Tato prezentace je o hmotné kultuře. Materialismus, konzumerismus, idealismus – tyto prvky hmotné kultury v současnosti nejvíce ovlivňují naše životy. Co udělat pro to aby nám náš život nestěžovali?

Islám

Předmět:
Základy společenských věd
Autor:
Erik Zachar
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace poslouží k odvykládání základních informací na základech společenských věd na střední škole během religionistiky. Obsahuje základní informace o islámu, následují dějiny a okolnosti vzniku. Prezentace končí kulturou islámu.

ADHD

Předmět:
základy společenských věd
Autor:
Amálie Suchánková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se zabývá problematikou mentální poruchy ADHD, vysvětluje její příčiny, využívá grafů k názornosti a uvádí způsoby léčby.