Filosofie Indie a Číny

Prezentace v krátkosti rozebírá a představuje základní filosofické směry v oblasti Indie a Číny. Zaměřuje se na jejich krátký popis a ne zévrubný rozbor, proto je lepší ji použít, spíše jako osnovu pro další infromace. Na prvních třech slidech je popsána historie filosofie Indie, její rozdělení na ortodoxní a neortodoxní směry plus velice obecný popis […]
Continue reading…

 

Pythagoras

Jedná se o moji krátkou prezentaci na závěr pololetí. Měli jsme si v semináři sami zvolit nějakého filozofa, který nás v maturitních otázkách zaujal. Zvolila jsem si Pythagora ze Samu, protože mi přišel zajímavý a zjistila jsem si o něm informace, které jsem netušila a chtěla jsem se s nimi podělit i s ostatními.
Continue reading…

 

Adolescence

Tato prezentace na téma adolescence popisuje vývojové období mladého člověka mezi pubertou (pohlavním dozráváním) a ranou dospělostí.   Adolescence Období biologických a fyziologických změn, které vedou k úplné tělesné dospělosti. Do období adolescence můžeme zařadit osoby ve věku 16 – 20 let, věk kdy mladý člověk chce vypadat a žít jako dospělý, ale chybí mu k […]
Continue reading…

 

Historie Evropské unie

Tato prezentace obsahuje historii Evropské unie, hlavní vize, postupné vstupování států do EU, rozšiřování či popis vlajky.   Počátky EU Důvody pro poválečnou Evropskou integraci : zabezpečení míru na Evropském kontinentě překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur umožnění společného trhu jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu Hlavní vizionáři Jean Monet – „Vytrvejte! Pro národy Evropy není […]
Continue reading…