Jedovaté rostliny

Prezentace byla vytvořena na hodinu biologie na téma botanika. Popisuje domácí nebo pokojové rostliny, které jsou určitým způsobem pro člověka zdraví ohrožující nebo jedovaté. Prezentace obsahuje obecné informace a minimum odborných termínů.
Continue reading…

 

Kouření

Tato prezentace popisuje jak kouření ovlivňuje zdraví člověka. V prezentaci popisuji vliv kouření na celkové zdraví člověka, vysvětluji i ve všech odvětvích jako je dýchací systém, kardiovaskulární systém atd. Popisuji různé nemoci , které jsou spojeny s kouřením. Vše je vysvětleno tak, aby tomu porozuměl úplně každý.
Continue reading…

 

Stáří

Prezentace popisuje průběh stáří od počátku až dokonce, je to poslední stádium života. Dále se tam věnuji i smrti a nemocím, které ke stáří patří, jedná se o Parkinsonovu chorobu a Alzheimerovu chorobu. Vše je vysvětleno a popsáno velice srozumitelně a pochopitelně. Stáří patří k maturitním otázkám v psychologii na zdravotnické škole, myslím, že pro […]
Continue reading…