Státní sociální podpora

Předmět:
Základy veřejné správy
Autor:
Natálie Klejnová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace je na téma státní sociální podpory, obsahuje rozdělení jednotlivých kategorií a každá kategorie je rozvedená do detailnějších informací.

Ukončení pracovního poměru

Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Jan Knap
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Prezentace se zabývá ukončením pracovního poměru. Dá se využít jako pomoc na vaši prezentaci zadanou učitelem nebo vám může také pomoci ukončit pracovní poměr či si ho udržet.

Kriminalistika

Předmět:
Kontrola kriminality
Autor:
Zuzana
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V této prezentaci se dozvíte základní informace o kriminalistice, definice, kriminalistické otázky a o kriminalistické disciplíně daktyloskopie a biologie.

Matrika, jméno a příjmení

Předmět:
Veřejná správa
Autor:
Patricie Kozarkova
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

V prezentaci popisuji problematiku matrik, jména a příjmení. Obsahuje 13 snímků, jsou tam odkazy i na zdroje, odkud jsem čerpala.

Úvod do práva

Předmět:
ZSV
Autor:
Ondřej Rožnovský
Typ souboru:
Prezentace PPTObsah prezentace:

Pravo úvod střednoškolský seminář prava obsahuje zakldaní pojmy system prava pojem práva vnitřní vnější historie

Osvojení – rodinné právo

Předmět:
Právo
Autor:
Štěpánka Navrátilová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace má 12 slidů, které obsahují: osvojení jako takové (co to je,…), kdo může a nemůže osvojit, podmínky a proces osvojení, typy osvojení či osvojení zletilého.

Zákon o soudech a soudcích

Předmět:
Právo
Autor:
Lucie Hollová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace popisuje soudy a jejich dělení či zásady. Dále zde najdete informace o soudcích, kdo se může stát soudcem či kdy se odvolává z funkce.
 
K této prezentaci je k dispozici také seminární práce: 

 
Osnova:
SOUD
je samostatný a nezávislý ústavní orgán soudní moci.
Rozhoduje jménem státu o vině, nevině a trestu za trestní činy.
Zajišťuje ochranu subjektivních práv v občanskoprávním řízení a přezkoumává činy orgánů veřejné moci.
Dělení soudu
Soustava soudů se dělí na :
OBECNÉ:
Okresní soud- řeší případy 1. stupně
Krajský soud- řeší případy 2. stupně a 1. které již řesil Okresní soud
Vrchní soud- řeší případy 2. st. o krerých již rozhodl Krajský soud
Nejsvyšší soud- vrcholní právní orgán
Zásady soudu
rovnost stran před soudem to znamená, že žádná strana nesmí být zvýhodněna ani znevýhodněna, ale také se nesmí zatajit žádný úřední dokument související se soudním procesem.
Každý má nárok na ochranu svých práv před soudem a soud musí danou věc projednat bez úmyslného zdržování.
Zásady bezpečnosti soudu
Do soudní budovy můžou vstoupit se zbraní pouze soudci a ozbrojené síly plnící svou pracovní povinnost.
Kvůli bezpečnosti je při vchodu do soudní budovy každý kromě advokátů, notářů, exekutorů a státního zástupce prohledán.
SOUDCE
je vázán pouze zákonem
povinen ho vykládat nestraně a spravedlivě podle svého nejlepšího úsudku na základě informací získaných v souladu se zákonem
Soudce je povinen, i ve svém soukromém životě, zdržet se všeho co by mohlo narušit jeho důstojnost nebo zpochybnit jeho důvěryhodnost.
Podle zákona musí také podávat oznámení o osobním zájmu, činnostech, příjmech a o svém majetku.
Soudcem může být pouze :
občan České republiky
starší 30 let
svéprávný
s čistý trestní rejstřík
Vysokoškolským vzděláním ukončeným magisterským studiem v oblasti práva.
Soudce také musí mít příslušné morální vlastnosti, zkušenosti se soudem a projít odbornou justiční zkouškou.
Odvolání z funkce
Po dovršení 70 let
Odsouzení za trestný čin
Jestli-že byl v rozmezí 5 let více než 3x kárán
Špatný zdravotní stav
Omezení svéprávnosti
Zbavení občanství ČR

Pracovní právo

Předmět:
základy společenských věd
Autor:
Martina
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V této prezentaci je stručně popsáno pracovní právo. můžete se v prezentaci dozvědět,co to vlastně pracovní právo je, jaké jsou jeho prameny atd. Tato prezentace je vhodná pro studenty středních škol a gymnázií.

Státní zástupce

Předmět:
Právo- seminář
Autor:
Filip Jindra
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace jednoduše vysvětluje funkci státního zástupce. Co dělá, jak je placený, co je potřeba pro ucházení se o místo státního zástupce v ČR.

Skončení pracovního poměru

Předmět:
Právo
Autor:
Lucie Hollová a Adam Kňura
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Zpracování hlavy IV. o Skončení pracovního poměru / Zákoník práce č. 262/2006 Sb
§ 48-§ 73
Obsahuje: – Výpověď
-Dohodou
-Okamžité zrušení
-Zrušením ve zkušební době
-Odstupné
-Hromadné propouštění