Chrom a další prvky 6. skupiny

Předmět:
Chemie
Autor:
strelina
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Jde o prezentaci na téma Chrom a další prvky 6. skupiny.  V prezentaci naleznete obecnou charakteristiku prvků a využití v praxi, znázornění, dále jejich sloučeniny, výrobu. Jsou zde i zajímavá fakta jako limity v potravinách nebo využití v sochařství. Zdroje jsou uvedeny v posledním slidu.

Voda v Praze

Předmět:
Technologie potravin
Autor:
Andrea Macháčková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace se týká pitné vody v Praze, odkud se získává a kam v Praze dál proudí. Prezentace dále obsahuje informace jak se použitá voda čistí v čističce odpadních vod, které jsou v Praze dvě.

Kanehiro Takaki

Předmět:
Chemie
Autor:
Ondřej Novák
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Kanehiro Takaki byl vlivný japonský námořní lékař, který hrál klíčovou roli ve výzkumu výživy a prevence nemocí ve 20. století. Jeho práce přispěla k pochopení významu vitamínů a minerálů pro lidské zdraví. Takaki byl zejména známý svým výzkumem v oblasti beri-beri, nemoci způsobené nedostatkem vitamínu B1.

Léčiva

Předmět:
Chemie
Autor:
Maja
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

V prezentaci jsou uvedeny základní informace o léčivech a léčivých látkách. Součástí je jednoduché rozdělení léčiv a stručný popis každé skupiny. Léčiva jsou tvořena hlavně přírodními látkami, které jsou zde také rozděleny do základních skupin.

Antioxidanty

Předmět:
Chemie
Autor:
JanaM
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Vytvořila jsem prezentaci s názvem ANTIOXIDANTY do předmětu profesní chemie. Prezentace obsahuje témata: volné radikály a proč jsou nebezpečné, oxidační stres, význam antioxidantů, jejich dělení, zdroje či konkrétní látky. Prezentace je odborná, obsahuje chemické termíny, vzorce a schémata.

Freony

Předmět:
Chemie
Autor:
Studuj
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace obsahuje základní definici freonů, jejich chemické a fyzikální vlastnosti. Dále taktéž jejich využití v průmyslu. Poslední částí prezentace je problematika freonů v souvislosti s ozónovou vrstvou.

Kovy, polokovy a jejich vlastnosti

Předmět:
chemie
Autor:
Bára Malinová
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace vypracovaná v 1. ročníku SŠ na chemii. Obsahuje rozdělení kovů na kovy, polokovy a nekovy, dále rozdělení podle umístění v PT. Nechybí podrobnější rozbor hliníku, zlata, železa a mědi.

rtuť

Předmět:
chemie
Autor:
Z
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Dobrý den, tato prezentace byla utvořena žačkami základní školy a je možné že některé informace jsou vadné (snažili jsme se tak na to prosím berte ohled). Proto doporučuji tuto prezentaci upravit podle vašich potřeb a naučit se něco navíc. Taktéž to doporučuju udělat protože jeden kluk který měl prezentaci na měď staženou z této stránky byl načapán. Děkuji a mějte hezký den :).

 

 

 

 

A s tím že jsem tuto prezentaci ještě 2023 22.2 3 kdy toto nahrávám zatím neprezentovala chci vás ujistit paní profesorko že toto je moje práce. Děkuji.

Křemík

Předmět:
Chemie
Autor:
Karolina Hloušková
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace o křemíku. Základní informace, využití, složení, výskyt.

Shrnutí o křemíku.

Výroba cukru z cukrové řepy

Předmět:
Chemie
Autor:
Beáta 1117
Typ souboru:
Prezentace PPTXObsah prezentace:

Prezentace v sedmi částích vysvětluje postup výroby cukru z cukrové řepy od jejího zasazení až po výslednou krystalizaci a vznik cukru.  Všechny postupy jsou jednoduše vysvětleny a krátce je i zmíněno o zbylých produktech výroby.