Uran a zemní plyn

Prezentace popisuje výrobu a získávání energie z uranu a zemního plynu. Také uvádí důležité informace o využití a vyčerpatelnosti těchto neobnovitelných zdrojů energie. V neposlední řadě se zde nacházejí informace o těžebních lokacích.
Continue reading…

 

výroba piva

Prezentace, která jednoduše vysvětluje výrobu piva v české republice. Dále zde můžete najít rozdíly v barvě piva. Prezentace je hodně obrázková a je potřeba alespoň minimální znalost chemie.
Continue reading…

 

Terpeny

Tato prezentace popisuje terpeny a jejich výskyt v přírodě, dělení, monoterpeny, seskviterpeny. Nechybí uvedení zdrojů. Materiál lze použít například do hodin chemie.
Continue reading…

 

Pesticidy

Prezentace stručně seznamuje se základním dělením pesticidů, uvádí jejich zástupce a využití. Prezentace je ukončena informováním o vlivu na životní prostředí. Vhodné pro 9. třídu, popřípadě 1. ročník SŠ
Continue reading…

 

Charakteristika kovů

Prezentace byla vytvořena na předmět Chemie pro první ročník Obchodní akademie. Jedná se o téma “Charakteristika kovů”. Jsou zde popsány obecné vlastnosti kovů, výroba kovů, koroze kovů a další…vč. vložení schématu vysoké pece.
Continue reading…

 

Chemické složení lidského těla

Téma látkové složení živé hmoty se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny a zahajuje vybrané kapitoly z biochemie. Navazující učivo Laboratorní práci na téma složení buňky doporučuji zařadit před probíranou látku. Téma souvisí s biologií – úvod do studia buňky.
Continue reading…