Halogeny

V této prezentaci jsem stručně popsala chemické prvky,které patří do skupiny halogenů. Halogeny jsou členy 17. skupiny periodické tabulky. Mezi halogeny patří fluor, chlor, brom a jod. V prezentaci se je pokusím stručně popsat, jak jejich chemické vlastnosti tak i jejich hlavní využití.
Continue reading…

 

Hliník

Prezentace vytvořena pro sextu. Obsahuje charakteristiku prvku, historii, vlastnosti, výskyt, výroba, aluminotermie, jeho slitiny a sloučeniny a zdravotní rizika.
Continue reading…

 

Arsen

Arsen je toxický polokovový prvek, známý již od starověku jeho současné uplatnění se nachází v oblasti metalurgie jako součást speciálních slitin a v polovodičovém průmyslu
Continue reading…

 

Otto Wichterle

Prezentace pojednává o českém vynálezci Otto Wichterle, který se zasloužil o výrobu prvního syntetického vlákna v Československu a jako první jeho spolupracovník vytvořil HEMA gel, ze kterého se vytvořily první kontaktní čočky, pomocí stroje ze stavebnice MERKUR. Dále se v prezentaci zmiňuji o SILONU a jeho vzniku.
Continue reading…