Terpeny

Tato prezentace popisuje terpeny a jejich výskyt v přírodě, dělení, monoterpeny, seskviterpeny. Nechybí uvedení zdrojů. Materiál lze použít například do hodin chemie.
Continue reading…

 

Pesticidy

Prezentace stručně seznamuje se základním dělením pesticidů, uvádí jejich zástupce a využití. Prezentace je ukončena informováním o vlivu na životní prostředí. Vhodné pro 9. třídu, popřípadě 1. ročník SŠ
Continue reading…

 

Charakteristika kovů

Prezentace byla vytvořena na předmět Chemie pro první ročník Obchodní akademie. Jedná se o téma “Charakteristika kovů”. Jsou zde popsány obecné vlastnosti kovů, výroba kovů, koroze kovů a další…vč. vložení schématu vysoké pece.
Continue reading…

 

Chemické složení lidského těla

Téma látkové složení živé hmoty se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny a zahajuje vybrané kapitoly z biochemie. Navazující učivo Laboratorní práci na téma složení buňky doporučuji zařadit před probíranou látku. Téma souvisí s biologií – úvod do studia buňky.
Continue reading…

 

Titan

Prezentace zaměřující se na prvek Titan z periodické tabulky prvků. Jsou zde základní informace a prvku od objevitele po využití. Jsou zde názorné obrázky pro zpestření učení a pár zajímavostí s odkazem na video.
Continue reading…

 

Chemizace půdy

Prezentace o chemizaci půdy, kterou jsem vytvořila do předmětu chemie, v níž je uvedeno, jak chemizace půdy probíhá, její důsledky na životní prostředí a návrhy na řešení, jak zabránit znečišťování podzemních vod a okolní přírody.
Continue reading…