Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Komunikace s publikem při prezentování

KOMUNIKACE S PUBLIKEM

Komunikace je základní složkou našeho projevu na veřejnosti. Stala se prostředkem dorozumívání, a právě díky ní může prezentace probíhat. Nejčastějším způsobem lidské komunikace je řeč a písmo. V úvodu článku si popíšeme typy komunikace, které známe,
a následně si vysvětlíme, proč je při prezentování tak důležitá.

 

Dělení komunikace

Podle prostředku komunikace

 • verbální – komunikace slovem či písmem
 • neverbální – komunikace beze slov (mimika, haptika, proxemika, gestika)
 • vizuální – komunikace prostřednictvím vizuálních prostředků

 

Podle charakteristiky

 • intrapersonální – vnitřní komunikace jedné osoby
 • interpersonální – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi
 • skupinová – komunikace v sociální skupině
 • masová – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob

 

Jak komunikaci využít při prezentování

Z výše uvedeného je patrné, že v případě našeho projevu pro více osob se bude jednat o masovou komunikaci. Nicméně je velmi důležité, abyste zařadili co nejvíce různých typů, právě tím bude váš projev celistvý a komplexní, a na diváka bude mít větší účinek. Verbální komunikace základem, který je doplněn o neverbální projevy. O práci s nimi se můžete dočíst například v článcích Gestikulace aneb co s rukama při prezentování
a Vzdálenost a jak s ní pracovat.

Velice populárním se stalo využívání vizuální komunikace. Člověk si obecně pamatuje věci lépe, když je také vidí, než když je jen slyší. Proto se nebojte ve své prezentaci použít grafickou podporu vytvořenou skrze počítačový software nebo klidně kreslete doplňující obrázky, tabulky a grafy přímo před zraky publika. Můžete jednotlivé osoby také zapojit, bude to pro ně interaktivní, udrží vyšší stupeň pozornosti a z projevu si více odnesou.

 

Asertivní jednání a respekt

Tento typ jednání je pro vás velice důležitý. Označuje takové jednání, kdy si prosadíte svůj vlastní názor a jste schopni si za ním stát, ovšem bez jakéhokoli nátlaku a narušení práv ostatních. Je to vlastně forma zdravého sebeprosazování. Mějte na paměti, že ke každému účastníkovi musíte přistupovat s úctou a respektem, jedině tak budou respektovat i ostatní vás. Existuje několik technik, které zle v rámci asertivního jednání použít:

 

Gramofonová deska

Pokud máte pocit, že vás publikum neposlouchá či nereaguje na váš podnět ke spolupráci, opakujte svůj požadavek stále dokola, jasně a jednoznačně. Vyžaduje to váš klid
a vytrvalost, neměli byste ji ale používat příliš často, pouze výjimečně a nárazově.

 

Požádání o laskavost

Definujte jasně svá přání, a pokud budete něco potřebovat, nebojte se o to požádat. Nečekejte, že si toho někdo všimne a splní vám to. I pokud byste potřebovali pomoci s něčím v průběhu prezentace, oslovte posluchače, uvidíte, že bude ještě rád za zodpovědnost, které se mu tím, že jste se na něj obrátili, dostalo.

 

Otevřené dveře

Pokud se v publiku najde někdo, kdo s vámi chce vést otevřený spor či diskuzi ohledně konkrétního problému, touto technikou mu dokážete dát za pravdu. Najděte jeho pravdivou nebo alespoň částečně pravdivou myšlenku, se kterou souhlasíte. Oponent, který většinou očekává protiútok a konflikt, po chvíli ztratí energii a nebude klást další argumenty.

 

Přijatelný kompromis

Snažíte se o dosažení spokojenosti obou stran. Nabídnete řešení, které bude přijatelné pro všechny. Tohle je však v projevu, kdy na to nejste připraveni, mnohdy těžké. Proto nezoufejte, pokud se vám to hned nepovede, a zkuste na to jít jinou technikou.

 

Umění říct NE

Aneb technika odmítnutí. Myslete na to, že pokud s něčím nesouhlasíte, máte právo říct NE, a to bez jakéhokoli pocitu viny. Uvědomte si, že vy jste ten zodpovědný za celý obsah prezentace, a pokud kývnete na něco, co je hloupost, veřejnost si to bude pamatovat.

 

Negativní dotazování

V tomto případě jde o reakci na kritiku. Připravte se na to, že se můžete setkat
i s negativní kritikou. Pokud přijde, to nejhorší, co můžete udělat, je se začít agresivně či ublíženě bránit. Naopak, zůstaňte v klidu a požádejte o detailnější kritiku. Tímto otevřete diskuzi, a kritizovaná strana si může uvědomit chyby na své straně. Pokud je kritika manipulativní, oponent brzy vyčerpá své argumenty.

 

Selektivní ignorování

Na případnou kritiku v tomhle případě příliš nereagujete, dáte však znát, že jste argumenty zaznamenali. Tím se vyhnete opakované kritice. Dejte ovšem pozor, ať nepůsobíte jako arogantní člověk, který není otevřený názorům druhých.

Nácvik prezentace a větší sebejistota

NÁCVIK VAŠÍ PREZENTACE ANEB ZKUSTE SI TO NANEČISTO

Pokud vám nebylo dáno do vínku bezproblémové vystupování a řečnictví, budete na něm muset trochu zapracovat. Nevěšte však hlavu, trénink dělá mistra, a i takovou prezentaci můžete ,,natrénovat“. Nikdy se vám nepodaří nasimulovat opravdovou situaci a aktuální záležitosti, které při ní budete muset řešit, existují však triky, díky nimž se vaše prezentační dovednosti posunou zase o kousek dál. V tomto článku si je popíšeme, budeme krok po kroku přidávat na obtížnosti situace, a pokud je vyzkoušíte, budete v den D cítit mnohem lépe a sebejistěji.

 

Myšlenková příprava

Tato fáze by měla proběhnout úplně na začátku, a jedná se o to, že si prezentaci připravíte, sepíšete to, o čem chcete hovořit, a následně si text budete procházet a dobře promýšlet. Představujte si, co chcete zmínit, jakou formou to zmíníte, jak dlouho se
u daného problému zdržíte a zda o každém bodu prezentace víte dostatek informací. Zde nemusíte mluvit nahlas, nechte pracovat pouze svůj mozek.

 

Mluvený projev

Sedněte si ke stolu, udělejte si pohodlí, vezměte si podpůrné materiály, ale prezentaci si nyní přeříkávejte nahlas, téměř přesně tak, jak byste ji chtěli předvést i v reálu. Pokud se někde zadrhnete a nevíte, co říct, bod nepřeskakujte, zastavte se u něj, dohledejte si k němu potřebné informace, a znovu si ho zopakujte, takto postupujte, dokud neprojdete celou prezentací hladce a s jistotou.

 

Před zrcadlem

Zdá se vám to možná vtipné, ale divili byste se, jak člověk dokáže najednou znejistět, postaví – li se před zrcadlo. Tady se snažte o průběh prezentace se vším všudy, mluvte, zaměřujte se na svůj hlas, artikulaci, a především sledujte projevy vašeho těla, gestikulaci, mimiku a tak podobně. Pokud spatříte něco, co váš projev ruší a úplně se vám to nezdá, je to jedině dobře. Zjistili jste to zavčasu a máte prostor na tom zapracovat a změnit to, případně zcela eliminovat.

 

Pro kamaráda

Požádejte svého kamaráda, zda byste mu nemohli prezentaci představit. Pro navození pocitu, že mluvíte před publikem, je vhodná jakákoli osoba, využijte však toho, že dobrý přítel, kterému můžete věřit, vám nabídne objektivní kritiku, a díky jeho zpětné vazbě můžete z prezentace odstranit věci, které na lidi nemusí působit dobře, nebo naopak společně přijdete na nějaké vylepšení, které by vás samotné ani nenapadlo. Pokud to bude ještě navíc kamarád z oboru, máte vyhráno.

 

Pro celou rodinu

Projev před rodinou může být také mnohem náročnější, než byste očekávali. Poproste vaše příbuzné, ať se pohodlně usadí v obýváku na gauči, vy se před ně postavte
a spusťte tak, jako byste již byli na veřejnosti. I rodina může být kvalitním podavatelem zpětné vazby, a vy si tak vyzkoušíte nasimulovat situaci, kdy reálně stojíte a hovoříte před větší skupinou lidí. Berte tuto prezentaci vážně, nesmějte se a nenechte se vyvést vašimi blízkými z rovnováhy, uvidíte, že i oni budou příjemně překvapeni a ocení, co všechno jste zvládli.

 

Méně důležitá realita

Do poslední přípravné fáze se nepodaří dostat zcela každému, a i když není nezbytná, není vůbec špatné ji také absolvovat. Hodí se to především před prezentací, která je pro vás nad míru důležitá. Zkuste se zkrátka porozhlédnout ve vašem okolí a najít možnosti, kde byste si vaši prezentaci mohli vyzkoušet na veřejnosti, ale stále ještě nanečisto. Můžete váš projev nabídnout nejrůznějším firmám nebo institucím, které by mohlo dané téma zajímat. Možností jsou také například školy. Bude potřeba, abyste svůj projekt ve formálním e-mailu či telefonním hovoru představil, pokud o něj bude zájem, zkusíte si jeho odprezentování pro jinou, pro vás méně důležitou skupinu, a věřte, že až přijde den D, budete dobře připraveni.

Píšeme o tom pořád, ale připravenost je opravdu základ úspěchu. Nestyďte se požádat kamarády a známé o pomoc, věřte tomu, že i oni se nejednou dostali do situace, kdy něco podobného sami potřebovali, a rádi vám pomohou. Mějte na paměti, že stejně tak vy jim tohle gesto můžete oplatit, až oni budou na vašem místě. Takže myšlenky, řeč, zrcadlo, kamarád, rodina, realita, a za chvíli se z vás stane profesionální řečník.

Oživení prezentace s použitím nejrůznějších technik

TECHNIKY PRO OŽIVENÍ PREZENTACE

V tomto textu si ukážeme nápady, které pomohou oživit vaši prezentaci. Váš projev by měl publikum především zaujmout a lidé by si z něho měli zapamatovat co nejvíce, zkrátka přínosnost přednášky zde hraje velkou roli pro váš další úspěch. Moderní doba jde dopředu, máme velké technické možnosti a od klasického předčítání velkého množství textu se již dávno upustilo. Vyzkoušejte některý z následujících způsobů, jak interaktivně zapojit diváka či jak ozvláštnit váš projev, a pak už je sledujte reakce, zda byl pokus úspěšný.

 

Brainstorming

Jedná se o aktivitu, při které vyzvete publikum ke spolupráci. Vy zadáte téma nebo řešený problém, diváci k němu mohou říkat veškerá slova, myšlenky a postřehy, co je právě napadnou, a vy vše zapisujete na tabuli. Vznikne jakýsi prostor, který zobrazí myšlení vašeho publika, společně pak budete jednotlivé výrazy třídit, diskutovat a řešit. Jde o velmi zajímavou záležitost, protože každého většinou napadají jiné poznatky, takže ve skutečnosti získáte spoustu různých pohledů na danou problematiku.

 

Skupinová práce

Nechte diváky taky trochu pracovat. Zadejte jednoduchý úkol či otázku a rozdělte je náhodně do stejně početných skupin, ve kterých úkol zpracují. Následně porovnejte společně všechny výsledky. Skupinová práce má tu výhodu, že se vaše publikum mezi sebou lépe pozná, a možná bude otevřenější a bude se méně stydět, než kdybyste nechali úkol zpracovat jednotlivce. Po delším výkladu všichni trochu aktivity jistě ocení. Jen dejte pozor na rozdělení skupinek. Můžete například rozdat kartičky s čísly, podle kterých proběhne rozřazení. Často totiž budou kamarádi sedět vedle sebe, a bude lepší, když se lidé promíchají a poznají.

 

Otázky a odměny

Víme, že je to možná trochu dětinské, ale to, že lidé rádi dostávají dárky, je fakt, se kterým nikdo z nás nic nenadělá. Nevěřili byste tomu, jak příslib odměny dokáže zvýšit úroveň aktivity. Proto si připravte otázky k tématu, a k tomu také maličkosti. Může se jednat o bonbony, odznáčky, propisky nebo něco, co nějak souvisí s vaší prezentací. Pokládejte otázky a za správnou odpověď danou osobu odměňte. Tuto taktiku můžete zvolit buď v průběhu prezentace na odlehčení ve chvíli, kdy vidíte, že pozornost vašeho publika upadá, anebo před závěrem, kdy může skvěle pomoci rozproudit závěrečnou diskuzi.

Nejlepší citáty o prezentování

Předmět:
Prezentační dovednosti
Typ souboru:
Prezentace PPTX
Jméno autora:
Studijni-svet.czObsah prezentace:

V této prezentaci jsme pro vás připravili 8 těch nejzajímavějších citátů o prezentacích a prezentování od více či méně známých autorů.

 

Návody jak zlepšit prezentace a prezentační dovednosti zde:

 

Jestliže selžete v přípravě, připravte se na selhání při prezentování
Peter Urs Bender

Nikdy nedostanete druhou šanci udělat dobrý první dojem
Neznámý autor

Nikdo si nikdy nezapamatuje více než tři body
Philip Crosby

Abyste zdvojnásobili účinek své prezentace, použijte polovinu slov
Peter Urs Bender

Nejdůležitější vlastnost prezentátora je jeho sebevědomí
Peter Urs Bender

Jakmile se vám podaří lidi rozesmát, už vám naslouchají a můžete jim říct téměř cokoli
Herbert Gardner

Prezentace bez závěru je jako dárek v igelitce z Tesca
Tomáš Hajzler

Závěr je jako krásný balící papír na dárek
Broody Kent

Práce s časem u prezentace (time management)

TIME MANAGEMENT ANEB JAK PRACOVAT S ČASEM

Time management neboli práce s časem je v dnešní uspěchané době velmi důležitá. Ač náš názor na situaci může být jakýkoli, nic nenaděláme s tím, že lidé se neustále za něčím ženou a pospíchají, a proto je velmi pravděpodobné, že hned po vaší prezentaci poběží za dalšími aktivitami. Jakmile budete přetahovat předem stanovený čas, začnou nervózně pokukovat po hodinkách a nebude to příjemné pro nikoho. Proto je dobré si čas důkladně promyslet, hlídat a dodržovat ho nejen v průběhu prezentace.

 

Celkový čas je základ

Než začnete s přípravou prezentace, ze všeho nejdůležitější je určit si časový rámec
a prostor, který pro prezentování budete mít. Může být několik variant, a to striktně daný čas (například připravte projev na 20 minut), předem dané minimum (připravte minimálně 5 minutovou prezentaci), předem dané maximum (připravte prezentaci maximálně na 20 minut), dané rozmezí (vaše prezentace bude mít délku 5 – 20 minut) nebo neomezený čas (připravte prezentaci dlouhou dle vašeho uvážení. Ve všech nějak daných případech se striktně držte toho, co po vás zadavatel chce. Nespoléhejte na to, že připravíte prezentaci kratší a nějak to na těch pět minut natáhnete. Stejně tak se snažte nepřesáhnout horní hranici. Pokud je čas zcela ve vaší režii, budete muset trochu více zapřemýšlet. Různá témata a publikum vyžadují rozdílné časové potřeby. Nikdy se ovšem nesnažte za každou cenu vytvořit co nejdelší prezentaci. Platí zlaté pravidlo, že málo je někdy více. Raději pár minut kvalitního projevu než tři hodiny mluvení o ničem.

 

Změřte si svůj proslov

Nestyďte se přeříkat si celou prezentaci doma a použít k tomu stopky. Většinou je naše vnímání času rozdílné, než skutečná realita, a možná budete překvapení, kolik času jste očekávali, a kolik času ve skutečnosti vaše řeč zabrala. Zde doporučujeme stopky postavit tak, abyste na ně neviděli. Mohlo by se pak snadno stát, že byste je celou dobu sledovali
a svou řeč jim přizpůsobovali. Pro získání co nejpřesnějšího výsledku celý proces zopakujte, klidně dvakrát nebo třikrát, a změřené časy zprůměrujte. Pokud uvidíte, že se téměř shodují, vypadá to, že i váš projevt je stabilní a hovoříte stále stejně.

 

Přestávky

Pokud plánujete delší prezentaci, zamyslete se nad tím, zda by nebylo vhodné divákům nechat malou pauzu na vydechnutí. Člověk se většinou dokáže intenzivně soustředit maximálně 45 minut v kuse, pak efektivita práce výrazně klesá. Přestávka může být buď v podobě odlehčené aktivity, anebo úplného volna. Každý se tak může projít, občerstvit se, dojít si pro kávu nebo na toaletu, a umožnit malý odpočinek mozku. Pokud zvolíte formu přestávky, ve které budou diváci opouštět místnost, nezapomeňte určit přesný čas, kdy se znovu sejdete a budete pokračovat. Každý totiž vnímá potřebu přestávky jinak, pro jednoho může krátká pauza na kávu značit deset minut, druhý si pod ní představí půl hodiny. V tomto si tedy udělejte jasno.

 

Udržujte publikum v přehledu

Není nic horšího než unavený divák, který tápe v proslovu a přemýšlí, za jak dlouho to asi skončí. Hned na začátku všem sdělte časový rámec dle vaší představy, a v průběhu dávejte malé indicie, podle kterých se budou moci osoby v publiku orientovat. Zmiňte například, že přestávka bude v polovině, nebo že po následujícím slidu nastane krátká pauza, či že do konce projevu zbývá zhruba deset minut. Diváci si tak zpracují svoji časovou představu a bude se jim lépe udržovat pozornost.

 

Nezbytný pomocník …

… na kterého byste neměli zapomenout. Řeč je samozřejmě o hodinkách. V dnešní době chytrých mobilních telefonů už jsme zvyklí, že nám řeknou všechno. Je ale minimálně nevhodné vytáhnout mobil několikrát během prezentace a koukat se, kolik je hodin. Stejně tak se může stát, že v místnosti, ve které budete prezentovat, nebudou žádné hodiny.
A pokud byste ztratili pojem o čase i vy, nebylo by to pro vaši prezentaci ani trochu dobré. Není nic snadnějšího, než na to myslet dopředu, vzít si s sebou hodinky a této nepříjemné situaci se vyhnout.

Důležité tedy je, abyste po celou dobu zůstali v obraze především vy, ale také vaši posluchači. Buďte upřímní, nelžete, že vše zvládnete do deseti minutek, když víte, že vám zbývá minimálně ještě hodina do konce, a snažte se dodržovat stanovený plán. Vaše publikum to ocení.

Stanovení SMART cíle prezentace

CHYTRÝ CÍL PREZENTACE ANEB POUŽITÍ SMART TECHNIKY PŘI NASTAVENÍ CÍLE

Cíl je něco, co byste měli mít ve své prezentaci jasně vyjasněno, a to už před začátkem přípravy. Pokud si stanovíte jasný cíl, bude se vám na něm lépe pracovat. Člověk je od přírody tvor pracovitý, ale umí být také pěkně pohodlný. A ruku na srdce, když vás v lednu čeká prezentace a řeknete si ,,někdy v prosinci se na to vrhnu“, věřte tomu, že budete vše zhotovovat noc před prezentací. A přestože máme k dispozici článek Co dělat, když nestíháte, je lepší se této stresové situaci vyhnout a nastavit si konkrétní cíl, kterého se budete držet a který se vám bude snadno plnit. Dnes si představíme techniku SMART, jež vám může být v tomto ohledu nápomocna.

 

SMART technika

Jedná se o techniku, pomocí které si určíte váš zvladatelný cíl. Pro název byla použita první písmena z anglických slov, která ohraničují a udávají vlastnosti cíle:

Specific (Specifický) – cíl musí být nastaven konkrétně, měli byste přesně vědět, co chcete
a specifikovat to, žádné abstraktní a neurčité cíle (vytvořím prezentaci, která bude mít tohle téma a bude sloužit pro vzdělání žáků střední školy).

Measurable (Měřitelný) – tento aspekt znamená, že byste měli být schopni najít nějakou veličinu, kterou jde změřit (například udělám prezentaci, jenž bude mít deset slidů).

Achievable (Dosažitelný) – v tomto kroku se zamyslete, zda máte všechny potřebné nástroje k tomu, abyste danou věc mohli zvládnout (pokud umíte pracovat pouze se základním prezentačním programem, prezentaci udělejte v něm, nenavymýšlejte si dílo v super luxusním placeném drahém programu, se kterým je těžké zacházet, a vy jste to v životě nezkoušeli).

Realistic (Reálný) – nestanovujte si něco, u čeho víte, že toho nemůžete dosáhnout, nebo by to byl minimálně zázrak, kdyby se to povedlo. Nemusíte se držet zbytečně při zemi, ale pokud si stanovíte menší cíl, bude se vám lépe plnit, zůstanete motivovaní, a přidat můžete vždy (například svou prezentací změním myšlení všech žáků středních škol v celé České republice – tohle zřejmě není zcela realistické, takže váš cíl bude znít: pokusím se, aby si z mé prezentace odnesli co nejvíce žáci ze třídy, pro kterou budu přednášet).

Time-bounded (Časově ohraničený) – určete si, do kdy cíl splníte. V dlouhodobějším hledisku je vhodné si celek rozdělit na menší části, vytvořit časový harmonogram a toho se držet (mám měsíc na to, abych vytvořil prezentaci, do 31. ledna bude kompletně hotová, během prvního týdne ale shromáždím všechny informace, do poloviny měsíce vytvořím grafický návrh atd.).

Pokud se vám podaří dobře stanovit cíl, věřte, že se vám bude pracovat celkově mnohem lépe. Velice důležitá je i vaše motivace, a ta obecně roste s úspěchem člověka. Pokud se vám něco podaří, zkrátka se cítíte dobře a máte větší chuť do práce. Když je tomu ale naopak, v problematice se ztratíte a už se vám nedaří nebo nechce dál navazovat
a pokračovat.

Z toho důvodu znovu důrazně doporučujeme nenechávat vše na poslední chvíli, ale rozložit si celou práci do malých subcílů, které si budete postupně odškrtávat, bude vám to působit radost a práce vám půjde od ruky. Pokud jste byli doteď zvyklí dělat vše na poslední chvíli, může to být ze začátku lehce náročnější. To se ale brzy zlomí.

 

Nejdůležitější je POPRVÉ ZAČÍT

Jakmile se do toho jednou pustíte včas a zjistíte, jaké to je mít vše v pořádku
a v termínu připraveno, už nebudete chtít jinak. Zjistíte, že ten klid a pocit, že máte hotovo
a nemusíte mít nervy z toho, že něco nestihnete nebo že se to nepovede, je prostě k nezaplacení. Podstatné je však tímto procesem projít při první prezentaci. Teprve když to jednou zvládnete, tak tohoto pocitu docílíte. Ostatní prezentace a přípravy už půjdou zcela snadno a budete to brát jako automatiku.

Nezbývá tedy, než se do toho pustit. Napište si všech pět písmenek chytrého cíle pod sebe na papír, dobře se zamyslete a poznamenejte si, jak by váš správný cíl měl vypadat. Pokud si napoprvé nebudete vědět rady, klidně se obraťte na spolužáka, kamaráda či někoho z rodiny. Víc hlav víc ví, a často může někoho napadnout něco úplně jiného než vás, a vy to můžete skvěle využít.

Neobvyklá prezentace? Nakreslete ji!

NAKRESLETE SI VAŠI PREZENTACI ANEB NABÍDNĚTE NĚCO NEOBVYKLÉHO

Již jsme si vysvětlovali, jak postupovat při tvorbě kvalitní prezentace. Co to ale jednou zkusit úplně jinak! Nabídněte svému publiku něco, s čím se pravděpodobně tak často nesetkává, a zaručeně si je získáte. Je prokázáno, že lidský mozek si lépe pamatuje obrázky než kvanta textu. Zkuste pro jednou jednoduše zapomenout na moderní technologie, prezentační programy a internet, a vytvořte svou prezentaci za pomocí papíru a tužky.

 

Postup

 1. Nejprve si vymyslete základní osu prezentace. Rozvrhněte si počet obrázků, jeden obrázek může symbolizovat jeden slide. Vezměte si list papíru a nakreslete si něco jako příběh.
 2. Na papír se vám musí vejít předem určený počet obrázků, ty následně propojte šipkami či označte číslicemi, aby bylo jasné, které je první a jak následují po sobě.
 3. Celou prezentaci si nyní musíte nafotit, abyste ji mohli prostřednictvím počítače předvést lidem. Vyfoťte si každý obrázek zvlášť plus udělejte jednu fotografii celé prezentace. Ta poslouží jako závěrečné shrnutí.
 4. Obrázky převeďte do počítače, seskládejte za sebe a máte hotovo.

 

Výhody pro diváka

Jedná se o velice nezvyklou formu prezentace, která jednoduše zaujme. Kresby člověka totiž přirozeně přitahují. Divák snadněji pochopí, o čem je řeč. Také déle udrží pozornost než v případě, kdy by se pouze díval na zdlouhavý text. Pro mozek je mnohem náročnější číst velké množství informací a vybírat si z nich to podstatné, pokud bude prezentace vytvořená dobře a jednoduše, bude pro publikum prezentace mnohem lépe stravitelná.

 

Výhody pro vás

Celou prezentaci můžete vytvořit offline, to znamená, že budete mít u sebe jen tužku a papír. Nebude vás tedy rozptylovat počítač a žádné jiné programy, tím výrazně zefektivníte svou práci a ušetříte čas. Odpadnou vám starosti s formátováním textu. Můžete tak pracovat kdekoli, například na cestě vlakem či autobusem. Pravděpodobně díky kresbám prezentaci zjednodušíte, a tím i maximálně zefektivníte. V neposlední řadě si vás lidé prostě zapamatují, protože každý v dnešní době touží po novinkách a boření stereotypů. A to vám kreslená prezentace jistě zaručí.

Pokud vás tento text zaujal, na nic nečekejte, vezměte tužku a papír a můžete se pustit do tvoření. Máte-li rádi barvy, nic vám nebrání tomu, abyste vaši prezentaci vyšperkovali, ovšem stejně tak dobře bude působit i černobílá minimalistická prezentace. Dojem je zaručen!

Podpůrné materiály k prezentaci

PODPŮRNÉ MATERIÁLY, DÍKY NIMŽ SE V PREZENTACI NEZTRATÍTE

Přestože je více než žádoucí, abyste téma své prezentace znali do detailů, nazpaměť
a možná i pozpátku, i zkušeného řečníka může v den D potkat stres či alespoň mírná nervozita. Pamětní výpadek se dostaví rychleji, než byste očekávali, a není nic horšího, než chvíle trapného ticha, kdy hovořící marně pátrá v paměti po tom, co chtěl vlastně říci, v ještě lepším případě se dostane úplně jinam, přeskočí několik kapitol a celá prezentace už se veze.

Z tohoto důvodu není nic proti ničemu se proti těmto situacím dopředu pojistit,
a připravit si takzvané podpůrné materiály. Existují různé druhy, které mají za cíl jediné, a to sloužit vám pro lepší orientaci ve výkladu, pro váš klid a pomoc v neočekávaných situacích. Můžete využít jeden nebo více, je to zcela na vás. Představíme vám možnosti a vy už si pak vyberete tu, která vám bude sedět nejlépe.

 

Grafická prezentace

Jedna z nejefektivnějších možností, jak sestavit oporu pro sebe i pro své posluchače, je volba grafické prezentace. V tomto článku ji ale lehce přeskočíme, protože je jí věnována celá jedna kapitola Vizuální stránka prezentace, takže vše o tom, jak ji vytvořit, se dočtete právě tam.

 

Souvislý text

Někomu pomáhá, pokud si vytiskne text, který přímo popisuje téma. Neměli byste si ho ale nikde stáhnout ani zkopírovat, mnohem lepší bude, když si takový dokument připravíte a napíšete sami. Jedině tak se v něm dobře vyznáte, a zároveň se přípravou budete dané téma učit. Doporučujeme ho členit do přehledných odstavců a důležité body barevně zvýraznit.

 

Osnova projevu

Jiným postačí, pokud si na papír zanesou pouze kostru celého projevu s důležitými body, o kterých se chtějí zmiňovat. Je to určitě také skvělým řešením. Napište si jedním stylem názvy velkých kapitol, jiným písmem pod každý z nich dodejte jednotlivé body. V případě, že víte, že máte někde problém si něco zapamatovat, nebo že se jedná o velice důležitou větu, klidně si ji dejte k danému bodu do poznámky.

TIP: Zkuste připravit osnovu prezentace také pro publikum. Vytiskněte jich dostatečné množství a každému před zahájením projevu jednu věnujte. Pomůžete jim tak lépe se v daném tématu orientovat a uvidíte, že váš zájem o ně rozhodně ocení.

 

Pomocné karty

Pokud nechcete v rukou v průběhu vašeho projevu svírat velké desky s textem, zvolte tuto kartičkovou metodu. Sežeňte si jakékoli prázdné papírky menšího formátu, na které si poznamenáte důležité věci, jenž využijete v prezentaci. Karty k sobě pevně přidělejte, aby vznikla kompaktní malá knížka. Ta se vám pohodlně vejde do dlaně, pak už jen stačí obracet jednotlivé listy a nahlédnout v případě, že budete potřebovat podpořit.

 

Flipchart

Flipchart je tabule, kterou si postavíte vedle sebe a za pomocí speciálních fixů na ní můžete cokoli psát. Nejedná se sice přímo o podpůrný materiál jako takový, můžete si ovšem text dopředu předepsat a pak už se k němu jen vyjadřovat. Další variantou je, že na něj připevníte papíry velkého formátu, a ty už pak budete jen obracet. Flipchart přináší skvělou výhodu, že můžete v průběhu prezentace cokoli dopsat a dovysvětlit, protože v případě nepochopení vizuální podpora často velmi pomůže. Píšete-li na tabuli, můžete pomocí houby text také rovnou mazat, takže se nestane, že by vám došlo místo, stejně tak lze rychle opravit případnou chybu.

 

A jak tomu všemu dát elegantní vzhled?

Dbejte na to, aby všechny vaše podpůrné materiály byly pěkné, úhledné a nepůsobily opotřebovaně. Papíry scvakněte za pomocí sešívačky, oceníte to až ve chvíli, kdy vám spadnou na zem a nebudete je muset sbírat po celé místnosti. Pořiďte si neutrální desky, černou barvou rozhodně nic nezkazíte, vypadá elegantně. Pokud vám na prezentaci velmi záleží a více, že na místě bude flipchart, investujte do vlastních fixů, ty nabízené bývají často vypotřebované, a zkoušet deset minut dvacet fixů, jestli některý z nich náhodou píše, to rozhodně nechcete.

 

Podpůrné materiály berte jako skvělou berličku, která vám pomůže, neměli byste ovšem strávit celou prezentaci zahleděni pouze a jen do nich.

Kurzy pro zlepšení prezentačních dovedností

Dnešní doba moderních technologií klade čím dál větší nároky na kvalitní veřejné vystupování. S rozmáhajícím se trendem notebooků, tabletů a dalších zařízení z oblasti elektroniky je online svět dostupný prakticky všude, a tak už nestačí pouze najít kvalitní téma a dobře ho odprezentovat, ale je potřeba prezentaci za využití technologie ozvláštnit.

A právě pro zlepšení vašich prezentačních skills jsou určeny speciální kurzy, které mají za cíl vám pomoci, poradit, inspirovat a motivovat do další práce. Na trhu je dnes nepřeberné množství, stačí i jen správně vybrat, a my se společně podíváme, jaká nabídka momentálně hraje hlavní roli.

 

ROZDĚLENÍ

Nemusíte se bát, že by pro vás kurzy byly moc náročné nebo vám naopak nepřinesly nic nového. U většiny bývá uvedeno, pro koho přesně jsou určeny. Najdete tedy nabídku jak pro úplné začátečníky, kteří nemají s prezentováním žádné zkušenosti, tak i pro zkušené řečníky, kteří mohou prostřednictvím dalšího vzdělání své schopnosti a dovednosti posunou na ještě vyšší level.

 

NABÍDKA KURZŮ

Ten nejzákladnější přehled, jaké kurzy můžete navštívit. Jedná se především o formu docházky.

 

Prezenční kurzy

Na těchto kurzech bude vyžadována vaše fyzická přítomnost. Znamená to, že si kurz zaplatíte, v domluvený čas se dostavíte na předem určené místo a lektor se vám bude osobně věnovat. To může probíhat buď individuálně, nebo ve skupině.

 

Výhody:

 • bezprostřední kontakt s lektorem
 • možnost se zeptat na cokoli, co vás zajímá
 • možnost praktického nácviku dovedností před skupinou, která simuluje publikum

 

Nevýhody:

 • takové kurzy bývají většinou dražší
 • musíte za nimi dojet

 

Online kurzy

Tento typ kurzů, jak už název napovídá, bude probíhat prostřednictvím online portálu, z pohodlí vašeho domova. Lektor vám bude sdílet materiály či komunikovat třeba prostřednictvím skype, můžete se také na cokoli zeptat a rozebrat s ním veškeré potřebné záležitosti.

 

Výhody:

 • nižší finanční zatížení
 • nemusíte nikam jezdit
 • na vše se můžete v klidu a bezpečí vaší pracovny soustředit, vše si promyslet
  a poznamenat

 

Nevýhody:

 • absence osobního kontaktu s lektorem
 • nemožnost nácviku situace ve skupině

 

Kurzy na míru

Jak už název napovídá, zde si vymyslíte přesně to, co potřebujete procvičit, v čem máte mezery a co vás zajímá, ozvete se poskytovateli a domluvíte se s ním na možnosti
a podmínkách. Tyto služby nabízí každá lepší prezentační agentura, a jsou povětšinou využívány pro školení firemních pracovníků.

 

OBSAH KURZŮ

V kurzech se probírají veškeré věci spojené s prezentací a projevem na veřejnosti. Zabrousíte do oblasti komunikace a rétoriky, naučíte se pracovat s různými programy nebo třeba zjistíte, jak dodat do vaší práce přidanou hodnotu, což je ceněný faktor, kterým zprostředkujete vašim posluchačům ,,něco navíc“, něco, díky čemuž si vás zapamatují, odnesou si z vaší prezentace maximum a budou vás mít rádi. Volit můžete z obecných kurzů, ve kterých s vámi projdou vše, co je potřebné a dotknou se většiny kategorií ne tak do hloubky, anebo specializovaných kurzů, které se soustředí pouze na jednu oblast, za to ji proberou opravdu se všemi detaily.

 

Pokud navštívení nějakého kurzu zvažujete, vřele doporučujeme. Zkušenosti získané studiem se vám budou hodit nejen při vašem prezentování, uvidíte, že se vám ani v budoucnu neztratí. Koukněte se na internet nebo se poptejte u kamarádů a známých, vyberte si to, co vás zajímá, a s chutí do toho!

Etické principy při prezentování

Etické principy, nebo také etický kodex, je soubor hodnot, které by měl následovat každý slušný člověk. Je to jakýsi způsob jednání, kdy volíte takovou cestu vašeho chování, abyste se nedotkli práv svých ani ostatních lidí. Většinu z nich dodržujete v běžném životě s naprostou samozřejmostí a ani by vás nenapadlo o nich přemýšlet, utváří se ve vás za podpory výchovy a vašich zkušeností. Přesto se ale můžete setkat s tématy nebo s lidmi, kde je mezi porušením a udržením etik velice tenká hranice, kterou byste ve svém projevu neměli za žádnou cenu překročit. Na některé zásady se dnes společně podíváme.

 

Etnický kodex

Tohle je jeden z nejdůležitějších bodů k zamyšlení vůbec. V dnešní otevřené době se může lehce stát, že narazíte na multikulturní téma nebo že vaším posluchačem bude příslušník jiné etnické skupiny. V žádném případě byste neměli mluvit zaujatě proti jiným kulturám, v horším případě je i urážet. Na to dejte velký pozor.

 

Náboženský kontext

Platí zde zcela stejné tvrzení jako v předchozím odstavci. O náboženstvích se vyjadřujte neutrálně a s respektem, i když vy sami zrovna k danému směru úplně netíhnete. Nikdy nevíte, kdo z publika ano, a nechcete přeci vyvolávat zbytečné konflikty a problémy.

 

Respekt každého člena publika

Zde je důležité, abyste ke každému přistupovali s respektem jeho osobnosti i jeho práv. Pokud bude nějaký člověk potřebovat něco dovysvětlit, nebude něčemu rozumět, bude se ptát a vy ho odmítnete strohou odpovědí nebo mu skočíte do řeči, není to pro vás ta správná cesta. Ať už se vám daný jedinec zdá sebezvláštnější nebo jeho dotazy hloupé, nedejte to v žádném případě najevo, dopřejte každému jeho vlastní čas pro zpracování myšlenek a tématu, danou osobu v klidu vyslechněte a sdělte odpověď.

 

Respekt každého názoru člena publika

Každý člověk má svůj názor. A přestože v tento moment jste vy ten hlavní, vedoucí prezentace a projevu, i divák může mít na danou věc svůj vlastní pohled. Opět ho vyslechněte, ale nenapadněte v případě, že se vaše myšlenky nebudou shodovat. To ovšem ale vůbec neznamená, že s názorem, který se vám nelíbí, musíte hned souhlasit. Máte možnost společně diskutovat a třeba se dozvědět i něco nového, jen k záležitosti přistupujte rozumně a bez zbytečné agrese a povýšení.

 

Kolegiálnost

Stejným tématem jako vy se jistě zabývala i spousta dalších osob. Pokud takové znáte a přijde na ně řeč, nikdy nikoho za jeho chování neshazujte a nepomlouvejte. Znovu platí to, že nemusíte do nebes vychválit toho, s kým jednoduše nesouhlasíte, stejně tak ho ale veřejně nepranýřujte. Neutrální odpovědí vysvětlete, že každý člověk má svůj přístup, vy preferujete z toho a onoho důvodu ten váš, a tím je to uzavřené.

 

Loajalita vůči instituci

Prezentujete-li pod určitou institucí či firmou, respektujte především její etický kodex. V prostředí každé firmy jsou vnitřní předpisy, které se obecně dodržují, stejně tak by měl každý zaměstnanec vědět, že co se dozví na poradě pod nálepkou ,,přísně tajné“ by se nemělo dostat ven, a už vůbec ne při vašem veřejném projevu. Zkrátka a dobře, chovejte se jako zaměstnanec, který je na svou firmu hrdý, a mluvte o ní pouze v dobrém světle. Tmavé stránky, pakliže jsou, můžete ale samozřejmě zmínit, konstruktivní kritika v dobře odhadnuté míře je vítána.

 

Princip mlčenlivosti

Pokud se někomu z publika stane během prezentace něco, co je očividné, že by nerad sdílel s veřejností, nechte si to pro sebe. Jako příklad uvedeme následující: Jistý Karel nemohl pochopit vaše vysvětlení, třikrát se ptal, stále mu to nebylo jasné, jeho dotaz byl velice hloupý, na závěr prezentace se celý polil vodou, když se chtěl napít, a k tomu zakopl a upadl. Tohle jistě nemusí ještě ten večer vědět celé město, tyto informace nemusíte a neměl byste nikde zveřejňovat a dělat si z nich legraci.

Pokud jsou vám výše zmíněné etické principy jasné a můžete s klidným srdcem říct, že nic z etického kodexu neporušujete, pak je to pro vás jedině dobře. Vaše chování z vás dělá slušeného člověka. Chovejte se k ostatním s úctou a respektem, zaručujeme vám, že to ocení a vrátí vám to, což se vám ve vaší úspěšné prezentaci bude určitě hodit.