Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Marketingová komunikace

Téma prezentace: Marketingová komunikace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Tereza V.

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace podává základní informace o marketingové komunikaci. Nejprve se zabývá samotným pojmem marketingová komunikace a jaké úlohy v našem světě plní. Dále jsou zde zmíněny různé druhy marketingové komunikace dle odlišných kritérií, základní předpoklady efektivní marketingové komunikace a marketingový mix.

 

Osnova:

OMarketingová komunikace – co to vlastně je?

Oproces přenosu zpráv s cílem učinit produkt či firmu přitažlivou pro cílovou skupinu a ovlivnit tak rozhodovací proces k nákupu.

OV současnosti se díky vysoké konkurenci klade větší důraz na marketingovou komunikaci než v minulosti.

OÚlohy marketingové komunikace

OZvýšit povědomí o společnosti či produktu

OZvýšit prestiž firmy

OOslovit trh

OPřimět zákazníky ke koupi

OZískat trvalé zákazníky

ODělení marketingové komunikace

1.Dle prostředí

Oexterní

Ointerní

2.Dle časově významového kontextu

Oprimární

Osekundární

ODělení marketingové komunikace

3. Dle zúčastněných komunikačních subjektů

Omezi marketérem a zákazníkem

Omezi marketérem a spotřebitelem

Omezi marketérem a konkurentem

Omezi marketérem a společenským zástupcem

OZákladní předpoklady efektivní marketingové komunikace

OSchopnost vysílače dobře a jasně komunikovat

OSchopnost vysílače vybrat dobré médium

OSchopnost vysílače vybrat vhodného příjemce

OSchopnost (nálada, čas, možnosti) příjemce přijmout a dobře dekódovat poselství

OMarketingový mix

OJedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace je marketingový mix, skládající se z následujících složek:

 

OReklama

OPodpora prodeje

OPublicita

OPřímý marketing

OOsobní prodej

 

O1. Reklama

OReklama je jakákoliv placená (i neplacená) forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje.

OReklama nesmí být

OKlamavá

OSkrytá

OPodprahová

OV rozporu s dobrými mravy

OOhrožovat bezpečnost osob či majetku

ONesmí podporovat chování poškozující zdraví či zájmy na ochranu životního prostředí

ONesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané

 

ODruhy reklamy 1

OKomerční – Obsahuje informace pro spotřebitele důležité pro výběr určitého zboží nebo služby nejlépe vyhovující jeho potřebám a cenovým požadavkům.

OSociální – Reklama prováděná zdarma či za minimální cenu. Bývá dělána ve snaze něčemu smysluplnému pomoci. Snaží se upozornit na negativní vlivy ve společnosti, často kritizuje aktuální situaci. Bývá spojená se sponzoringem a je závislá na solidaritě občanů.

ODruhy reklamy 1

OPro veřejný prospěch – Informuje o důležité zprávě či faktu z oblasti veřejného a společenského života. Patří zde například informace o změnách v jízdním řádu či kampaně o škodlivosti kouření.

OPolitická – Slouží výhradně k propagaci volebních programů politických stran a jejich představitelů před začátkem voleb. Je to jeden z typů reklam pro veřejný prospěch.

ODruhy reklamy 2

OInternetová

OTelevizní

OTisková

OSvětelná

ORozhlasová

OMobilní

OVenkovní

OAlternativní

OPropagační předměty

O2. Podpora prodeje

OKombinace reklamy a cenových opatření

OCíle: zvýšení prodeje, zakoupení většího množství výrobků najednou, stimulace k vyzkoušení výrobků, opětovný nákup

ONástroje: Vzorky, slevy, prémie, vystavování zboží, dárky, věrnostní prémie a soutěže

 

O3. Publicita

OČinnosti, které propagují či chrání image firmy a jejích výrobků.

OPublikace – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy

OVeřejné akce – firemní večírky, akce pro zákazníky a partnery

OKomunikace s médii – tiskové zprávy, konference, publicistika

OFiremní identita – zachování jednotného užití barev, písma, atd.

 

O4. Přímý marketing

OCílený zásah na zákazníka, ten bývá často kontaktován bez jeho předchozího zájmu

OČasto nazýván direct marketing

ONejužívanější – telemarketing, direct mailing, či teleshopping

OVýhody: přímé oslovení, nabídka jen konkrétním zákazníkům, vyšší účinnost než u obyčejných reklam, měřitelnost výsledků…

 

O5. Osobní prodej

OForma osobní komunikace s jedním nebo několika zákazníky

OForma a obsah může být přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi a situaci

OJedná se sice o nákladný, ale vysoce efektivní způsob komunikace s potenciálními zákazníky

 

OZdroje

Ohttp://www.janboruvka.cz/nastroje-marketingove-komunikace

Ohttp://blog.shoptet.cz/marketingova-komunikace/

Ohttp://perut.blog.cz/0702/marketingovy-komunikacni-proces

Ohttps://cs.wikipedia.org

Ohttp://www.slideshare.net/malikova/marketingov-komunikace-a-trendy-pmho-marketingu