Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Marketingová komunikace

Téma prezentace: Marketingová komunikace
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Tereza V.
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace podává základní informace o marketingové komunikaci. Nejprve se zabývá samotným pojmem marketingová komunikace a jaké úlohy v našem světě plní. Dále jsou zde zmíněny různé druhy marketingové komunikace dle odlišných kritérií, základní předpoklady efektivní marketingové komunikace a marketingový mix.
 
Osnova:
OMarketingová komunikace – co to vlastně je?
Oproces přenosu zpráv s cílem učinit produkt či firmu přitažlivou pro cílovou skupinu a ovlivnit tak rozhodovací proces k nákupu.
OV současnosti se díky vysoké konkurenci klade větší důraz na marketingovou komunikaci než v minulosti.
OÚlohy marketingové komunikace
OZvýšit povědomí o společnosti či produktu
OZvýšit prestiž firmy
OOslovit trh
OPřimět zákazníky ke koupi
OZískat trvalé zákazníky
ODělení marketingové komunikace
1.Dle prostředí
Oexterní
Ointerní
2.Dle časově významového kontextu
Oprimární
Osekundární
ODělení marketingové komunikace
3. Dle zúčastněných komunikačních subjektů
Omezi marketérem a zákazníkem
Omezi marketérem a spotřebitelem
Omezi marketérem a konkurentem
Omezi marketérem a společenským zástupcem
OZákladní předpoklady efektivní marketingové komunikace
OSchopnost vysílače dobře a jasně komunikovat
OSchopnost vysílače vybrat dobré médium
OSchopnost vysílače vybrat vhodného příjemce
OSchopnost (nálada, čas, možnosti) příjemce přijmout a dobře dekódovat poselství
OMarketingový mix
OJedním z nejdůležitějších nástrojů marketingové komunikace je marketingový mix, skládající se z následujících složek:
 
OReklama
OPodpora prodeje
OPublicita
OPřímý marketing
OOsobní prodej
 
O1. Reklama
OReklama je jakákoliv placená (i neplacená) forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje.
OReklama nesmí být
OKlamavá
OSkrytá
OPodprahová
OV rozporu s dobrými mravy
OOhrožovat bezpečnost osob či majetku
ONesmí podporovat chování poškozující zdraví či zájmy na ochranu životního prostředí
ONesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané
 
ODruhy reklamy 1
OKomerční – Obsahuje informace pro spotřebitele důležité pro výběr určitého zboží nebo služby nejlépe vyhovující jeho potřebám a cenovým požadavkům.
OSociální – Reklama prováděná zdarma či za minimální cenu. Bývá dělána ve snaze něčemu smysluplnému pomoci. Snaží se upozornit na negativní vlivy ve společnosti, často kritizuje aktuální situaci. Bývá spojená se sponzoringem a je závislá na solidaritě občanů.
ODruhy reklamy 1
OPro veřejný prospěch – Informuje o důležité zprávě či faktu z oblasti veřejného a společenského života. Patří zde například informace o změnách v jízdním řádu či kampaně o škodlivosti kouření.
OPolitická – Slouží výhradně k propagaci volebních programů politických stran a jejich představitelů před začátkem voleb. Je to jeden z typů reklam pro veřejný prospěch.
ODruhy reklamy 2
OInternetová
OTelevizní
OTisková
OSvětelná
ORozhlasová
OMobilní
OVenkovní
OAlternativní
OPropagační předměty
O2. Podpora prodeje
OKombinace reklamy a cenových opatření
OCíle: zvýšení prodeje, zakoupení většího množství výrobků najednou, stimulace k vyzkoušení výrobků, opětovný nákup
ONástroje: Vzorky, slevy, prémie, vystavování zboží, dárky, věrnostní prémie a soutěže
 
O3. Publicita
OČinnosti, které propagují či chrání image firmy a jejích výrobků.
OPublikace – zaměstnanecké časopisy, zákaznické časopisy, výroční zprávy
OVeřejné akce – firemní večírky, akce pro zákazníky a partnery
OKomunikace s médii – tiskové zprávy, konference, publicistika
OFiremní identita – zachování jednotného užití barev, písma, atd.
 
O4. Přímý marketing
OCílený zásah na zákazníka, ten bývá často kontaktován bez jeho předchozího zájmu
OČasto nazýván direct marketing
ONejužívanější – telemarketing, direct mailing, či teleshopping
OVýhody: přímé oslovení, nabídka jen konkrétním zákazníkům, vyšší účinnost než u obyčejných reklam, měřitelnost výsledků…
 
O5. Osobní prodej
OForma osobní komunikace s jedním nebo několika zákazníky
OForma a obsah může být přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi a situaci
OJedná se sice o nákladný, ale vysoce efektivní způsob komunikace s potenciálními zákazníky
 
OZdroje
Ohttp://www.janboruvka.cz/nastroje-marketingove-komunikace
Ohttp://blog.shoptet.cz/marketingova-komunikace/
Ohttp://perut.blog.cz/0702/marketingovy-komunikacni-proces
Ohttps://cs.wikipedia.org
Ohttp://www.slideshare.net/malikova/marketingov-komunikace-a-trendy-pmho-marketingu