Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Cenné papíry a burzy

Téma prezentace: Cenné papíry a burzy
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): kapilára
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace se zabývá otázkou co je to Cenný papír, jaké jsou druhy,podoby a formy cenných papírů, Co je to burza, její druhy, historie a jaké burzy existují v České republice. Prezentace byla využita při výuce Základů společenských věd.
 
Osnova:
¨Cenný papír
¨Je listina nebo listinu nahrazující záznam
¨Obsahuje soukromé právo, které je pevně spjato se svým nositelem
¨Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent
¨Listina , která je bezprostředním nositelem práva
¨Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch
 
¨Druhy cenných papírů
¨Akcie
¨Zatímní listy
¨Poukázky na akcie
¨Podílové listy
¨Dluhopisy
¨Investiční kupóny
¨Kupóny
¨Opční listy
¨Směnky
¨Šeky
¨Cestovní šeky
¨Náložní listy
¨Skladištní listy
¨Zemědělské skladní listy
¨Jiné listy, které jsou za cenný papír prohlášeny zvláštními zákony
 
¨Podoba cenných papírů
¨Listinná podoba
¡Cenný papír existuje jako fyzická listina
¡Všechny cenné papíry mohou existovat v listinné podobě (výjimky stanovují zvláštní právní předpisy, ovšem ne pro některý druh cenných papírů, ale pouze pro vybrané emitenty)
¨Zaknihovaná podoba
¡Cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci
¡Zaknihovat lze pouze zastupitelné  cenné papíry
¡(akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny a opční listy)
¨Forma cenných papírů
¨Na doručitele – neomezené převoditelné, a to pouhým předáním
¨Na řad – k převodu je třeba rubopis (indosament), předání (tradice) a smlouva (ta však nemusí být písemná, takže v praxi stačí indosament a tradice)
¨Na jméno – ve svém textu obsahují jméno oprávněného a  převádějí se písemnou smlouvou a předáním (tradicí)
¨Burza
¨Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji
¨Jejím prostřednictvím lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje
¨Jedna ze základních součástí kapitálového trhu
¨Setkávají se zde emitenti a investoři
¨Má podobu oboustranné aukce (o konečné ceně obchodovaného instrumentu rozhoduje stav nabídky a poptávky. Takto získaná cena se nazývá kurz)
¨Druhy burz
Podle předmětu obchodování
¨Peněžní (burzy cenných papírů, devizové a burzy finančních derivátů)
¨Zbožové
¨Burzy služeb
Podle formálního předmětu obchodů
¨S naprosto standardizovanými cennými papíry (především akcie a dluhopisy)
¨S tzv. kontrakty (opět cenné papíry, ale futures s různými podkladovými aktivy (komodity, energie, měny, cenné papíry) u kterých se při jejich vypršení podklad fyzicky realizuje, anebo pouze finančně vypořádá)
¨Historie
¨Z lat. Bursa – kožený měšec
¨První burza (beurs) – Antverpy (1531)
¡obchodovalo se na ní se směnkami, zlatými a stříbrnými mincemi.
¨Počátky newyorské burzy (1817) – obchodníci se začaly scházet pod platanem v ulici Wall Street
¨Burzy v česku
¨Prague stock exchange (PSE) – Burza cenných papírů Praha a.s.
¡Největší český organizátor trhu s cennými papíry
¨RM-SYSTÉM – RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
¡Burza pro malé a střední investory
 
Burzy organizují trh s investičními nástroji podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Na funkci burzy dohlíží ČNB, která spolu s ministerstvem financí vytváří právní předpisy pro její fungování.