Cenné papíry a burzy

Téma prezentace: Cenné papíry a burzy

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kapilára

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace se zabývá otázkou co je to Cenný papír, jaké jsou druhy,podoby a formy cenných papírů, Co je to burza, její druhy, historie a jaké burzy existují v České republice. Prezentace byla využita při výuce Základů společenských věd.

 

Osnova:

¨Cenný papír

¨Je listina nebo listinu nahrazující záznam

¨Obsahuje soukromé právo, které je pevně spjato se svým nositelem

¨Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír se nazývá emitent

¨Listina , která je bezprostředním nositelem práva

¨Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch

 

¨Druhy cenných papírů

¨Akcie

¨Zatímní listy

¨Poukázky na akcie

¨Podílové listy

¨Dluhopisy

¨Investiční kupóny

¨Kupóny

¨Opční listy

¨Směnky

¨Šeky

¨Cestovní šeky

¨Náložní listy

¨Skladištní listy

¨Zemědělské skladní listy

¨Jiné listy, které jsou za cenný papír prohlášeny zvláštními zákony

 

¨Podoba cenných papírů

¨Listinná podoba

¡Cenný papír existuje jako fyzická listina

¡Všechny cenné papíry mohou existovat v listinné podobě (výjimky stanovují zvláštní právní předpisy, ovšem ne pro některý druh cenných papírů, ale pouze pro vybrané emitenty)

¨Zaknihovaná podoba

¡Cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci

¡Zaknihovat lze pouze zastupitelné  cenné papíry

¡(akcie, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, kupóny a opční listy)

¨Forma cenných papírů

¨Na doručitele – neomezené převoditelné, a to pouhým předáním

¨Na řad – k převodu je třeba rubopis (indosament), předání (tradice) a smlouva (ta však nemusí být písemná, takže v praxi stačí indosament a tradice)

¨Na jméno – ve svém textu obsahují jméno oprávněného a  převádějí se písemnou smlouvou a předáním (tradicí)

¨Burza

¨Instituce, která organizuje trh s investičními nástroji

¨Jejím prostřednictvím lze nakupovat a prodávat různé investiční nástroje

¨Jedna ze základních součástí kapitálového trhu

¨Setkávají se zde emitenti a investoři

¨Má podobu oboustranné aukce (o konečné ceně obchodovaného instrumentu rozhoduje stav nabídky a poptávky. Takto získaná cena se nazývá kurz)

¨Druhy burz

Podle předmětu obchodování

¨Peněžní (burzy cenných papírů, devizové a burzy finančních derivátů)

¨Zbožové

¨Burzy služeb

Podle formálního předmětu obchodů

¨S naprosto standardizovanými cennými papíry (především akcie a dluhopisy)

¨S tzv. kontrakty (opět cenné papíry, ale futures s různými podkladovými aktivy (komodity, energie, měny, cenné papíry) u kterých se při jejich vypršení podklad fyzicky realizuje, anebo pouze finančně vypořádá)

¨Historie

¨Z lat. Bursa – kožený měšec

¨První burza (beurs) – Antverpy (1531)

¡obchodovalo se na ní se směnkami, zlatými a stříbrnými mincemi.

¨Počátky newyorské burzy (1817) – obchodníci se začaly scházet pod platanem v ulici Wall Street

¨Burzy v česku

¨Prague stock exchange (PSE) – Burza cenných papírů Praha a.s.

¡Největší český organizátor trhu s cennými papíry

¨RM-SYSTÉM – RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

¡Burza pro malé a střední investory

 

Burzy organizují trh s investičními nástroji podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Na funkci burzy dohlíží ČNB, která spolu s ministerstvem financí vytváří právní předpisy pro její fungování.