Syndrom vyhoření

Téma prezentace: Syndrom vyhoření

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Lucie

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete informace o tom, co je to syndrom vyhoření. Nechybí historie, příčiny, fáze, léčba, prevence, rizikové faktory a nejvíce ohrožení lidé.

 

Osnova:

¡SYNDROM VYHOŘENÍ

Lucie.D

¡Co je to syndrom vyhoření?

¡Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání.

¡Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.

¡Syndrom vyhoření zpravidla vychází z chronického stresu

 

¡HISTORIE

¡Syndrom vyhoření anglicky BURNOUT

¡syndrom vyhoření jako první popsal  Herbert J. Freudenberger v roce 1974

¡postupně se začal používat pro označení lidí kteří byli opojeni svojí prací

¡PŘÍČINY

příčiny SYNDROMU VYHOŘENÍ dělíme do 3 skupin
1.PSYCHICKÉ PŘÍČINY

¡ztráta nadšení,zodpovědnosti

¡nechuť,lhostejnost k práci

¡potíže se soustředěním,zapomínání

¡agresivita, nespokojenost

¡pocit nedostatku uznání

2. VZTAHY S LIDMI 

¡cynický nebo lhostejný přístup ke klientům

¡omezení kontaktů s kolegy

¡přibývání konfliktů v oblasti soukromí

¡nedostatečná příprava k výkonu práce

3.TĚLESNÉ PŘIČINY

  • poruchy spánku, chuti k jídlu

¡rychlá unavitelnost, vyčerpanost

¡svalové napětí, vysoký krevní tlak

 

¡FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má následující fáze:

0.fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření.

1.fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém.

2.fáze: vyskytují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání.

3.fáze: pocit, že „něco uděláno být musí“, mizí a nahrazuje ho opačný pocit – že se nemusí nic: pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání.

¡LÉČBA SYNDROMU VYHOŘENÍ

¡Při léčbě vyhoření se také využívají psychologické přístupy, především:

¡psychoterapie
logoterapie
daseinsanalýza

(hledání a poznávání možností jak být sám sebou)

¡Důležitá je i pomoc ze strany zaměstnavatele, který může přistoupit k určitým opatřením, jako například snížení požadavků na pracujícího a vytvoření nesoutěživého prostředí na pracovišti. Dalšími kroky může být změna pracovní pozice či nové vymezení pracovních povinností.

 

¡PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ

¡Při prevenci vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – má být pociťován smysl, ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou:
rodina
kolegové v práci
přátelé
zájmy a koníčky
celkově trávení volného času.

¡Dalším pozitivem může být zaměstnavatel, který si velice dobře uvědomuje nebezpečí syndromu vyhoření a pořádá pro své zaměstnance nejrůznější semináře právě se zaměřením na tématiku syndrom vyhoření.

 

¡RIZIKOVÉ FAKTORY SYNDROMU VYHOŘENÍ

¡Hlavním spouštěčem je stres a frustrace v práci.

Individuální faktory

Jsou to jisté osobnostní predispozice, mezi které patří například neschopnost požádat jiné o pomoc, sklony k workoholismu a vysoké nároky na sebe sama a celkově zvýšená náchylnost k prožívání stresových situací.

Pracovní faktory

→ Jde o určité predispozice konkrétního zaměstnání. Zvýšený výskyt syndromu je pozorován v zaměstnáních, kde se jedná o každodenní rutinní vykonávání stejných procesů. Důležitý je taktéž přístup vedení, neboť nízká motivace či konflikty v určení pracovních rolích mohou také mnohem rychleji vést k syndromu vyhoření.

Organizační faktory

→  Nedostatky ze strany managementu,zvyšování nároků na pracovníky či práce bez dostatečného odpočinku hrají taktéž významnou roli při rozvoji syndromu vyhoření

 

¡KDO JE NEJVÍCE OHROŽEN

¡Nejvíce náchylní k pocitu vyhoření jsou však lidé pracující v tzv. pomáhajících profesích – lidé pracující s lidmi, kteří potřebují pomoc. NEJVÍCE však pracovníků ve zdravotnictví, učitelů, sociálních pracovníků, psychologů a podobně

¡ZDROJE

¡http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD

¡(http://is.muni.cz/th/258536/lf_m/Bc._JITKA_MANOVA__SYNDROM_VYHORENI.pdf) –DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXT POUŽIT ZE STRÁNKY 34,35

¡.(http://nemoci.vitalion.cz/syndrom-vyhoreni/)

¡(http://is.muni.cz/th/258536/lf_m/Bc._JITKA_MANOVA__SYNDROM_VYHORENI.pdf)  DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXT POUŽIT ZE STRANY ČÍSLO 3

¡(http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/syndrom-vyhoreniuvod/priznaky-vyhoreni)