Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Syndrom vyhoření

Téma prezentace: Syndrom vyhoření
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Lucie
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace o tom, co je to syndrom vyhoření. Nechybí historie, příčiny, fáze, léčba, prevence, rizikové faktory a nejvíce ohrožení lidé.
 
Osnova:
¡SYNDROM VYHOŘENÍ
Lucie.D
¡Co je to syndrom vyhoření?
¡Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání.
¡Tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální.
¡Syndrom vyhoření zpravidla vychází z chronického stresu
 
¡HISTORIE
¡Syndrom vyhoření anglicky BURNOUT
¡syndrom vyhoření jako první popsal  Herbert J. Freudenberger v roce 1974
¡postupně se začal používat pro označení lidí kteří byli opojeni svojí prací


¡PŘÍČINY
příčiny SYNDROMU VYHOŘENÍ dělíme do 3 skupin
1.PSYCHICKÉ PŘÍČINY
¡ztráta nadšení,zodpovědnosti
¡nechuť,lhostejnost k práci
¡potíže se soustředěním,zapomínání
¡agresivita, nespokojenost
¡pocit nedostatku uznání
2. VZTAHY S LIDMI 
¡cynický nebo lhostejný přístup ke klientům
¡omezení kontaktů s kolegy
¡přibývání konfliktů v oblasti soukromí
¡nedostatečná příprava k výkonu práce
3.TĚLESNÉ PŘIČINY

  • poruchy spánku, chuti k jídlu

¡rychlá unavitelnost, vyčerpanost
¡svalové napětí, vysoký krevní tlak
 
¡FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ
Samotné vyhoření je výsledek dlouhého pozvolného procesu, který má následující fáze:
0.fáze, předfáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavkům není možné dostát a jeho snaha není dostatečně ohodnocena, tato fáze představuje jakési podhoubí pro vznik syndromu vyhoření.
1.fáze: pocit, že jedinec nic nestíhá, jeho práce začíná ztrácet systém.
2.fáze: vyskytují se symptomy neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání.
3.fáze: pocit, že „něco uděláno být musí“, mizí a nahrazuje ho opačný pocit – že se nemusí nic: pouhá přítomnost druhých lidí jedince dráždí, přidružuje se ztráta veškerého nadšení a zájmu, převládá únava, zklamání a vyčerpání.
¡LÉČBA SYNDROMU VYHOŘENÍ
¡Při léčbě vyhoření se také využívají psychologické přístupy, především:
¡psychoterapie
logoterapie
daseinsanalýza

(hledání a poznávání možností jak být sám sebou)
¡Důležitá je i pomoc ze strany zaměstnavatele, který může přistoupit k určitým opatřením, jako například snížení požadavků na pracujícího a vytvoření nesoutěživého prostředí na pracovišti. Dalšími kroky může být změna pracovní pozice či nové vymezení pracovních povinností.
 
¡PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
¡Při prevenci vyhoření je důležitý vlastní postoj člověka k práci – má být pociťován smysl, ale neměla by být jediným cílem, smyslem a zájmem v jeho životě a sociální opora, jejímiž hlavními zdroji jsou:
rodina
kolegové v práci
přátelé
zájmy a koníčky
celkově trávení volného času.

¡Dalším pozitivem může být zaměstnavatel, který si velice dobře uvědomuje nebezpečí syndromu vyhoření a pořádá pro své zaměstnance nejrůznější semináře právě se zaměřením na tématiku syndrom vyhoření.
 
¡RIZIKOVÉ FAKTORY SYNDROMU VYHOŘENÍ
¡Hlavním spouštěčem je stres a frustrace v práci.
Individuální faktory
Jsou to jisté osobnostní predispozice, mezi které patří například neschopnost požádat jiné o pomoc, sklony k workoholismu a vysoké nároky na sebe sama a celkově zvýšená náchylnost k prožívání stresových situací.
Pracovní faktory
→ Jde o určité predispozice konkrétního zaměstnání. Zvýšený výskyt syndromu je pozorován v zaměstnáních, kde se jedná o každodenní rutinní vykonávání stejných procesů. Důležitý je taktéž přístup vedení, neboť nízká motivace či konflikty v určení pracovních rolích mohou také mnohem rychleji vést k syndromu vyhoření.
Organizační faktory
→  Nedostatky ze strany managementu,zvyšování nároků na pracovníky či práce bez dostatečného odpočinku hrají taktéž významnou roli při rozvoji syndromu vyhoření
 
¡KDO JE NEJVÍCE OHROŽEN
¡Nejvíce náchylní k pocitu vyhoření jsou však lidé pracující v tzv. pomáhajících profesích – lidé pracující s lidmi, kteří potřebují pomoc. NEJVÍCE však pracovníků ve zdravotnictví, učitelů, sociálních pracovníků, psychologů a podobně
¡ZDROJE
¡http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD
¡(http://is.muni.cz/th/258536/lf_m/Bc._JITKA_MANOVA__SYNDROM_VYHORENI.pdf) –DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXT POUŽIT ZE STRÁNKY 34,35
¡.(http://nemoci.vitalion.cz/syndrom-vyhoreni/)
¡(http://is.muni.cz/th/258536/lf_m/Bc._JITKA_MANOVA__SYNDROM_VYHORENI.pdf)  DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXT POUŽIT ZE STRANY ČÍSLO 3
¡(http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/syndrom-vyhoreniuvod/priznaky-vyhoreni)