Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Letiště Praha – CSR

Téma prezentace: Letiště Praha – CSR
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): HaworCZ
 


 
Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje společenskou odpovědnost společnosti Letiště Praha. Najdete zde základní informace o organizaci a rozebrané základní pilíře (3P) trvale udržitelného podnikání. Jedná se o environmentální pilíř, ekonomický pilíř a sociální pilíř. Nechybí kritika zveřejňované zprávy CSR. Prezentace je doplněna vlastními obrázky z letiště.

 
Osnova:
¡Letiště Praha, a. s.
¡Základní informace
¡Provozovatel nejvýznamnějšího letiště v ČR
¡Vznik v roce 2008
¡ze státního podniku Správa Letiště Praha, s.p.
¡Dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a.s.
¡Asociace IATA:
¡ocenění Eagle Award za nejvíce se rozvíjející letiště světa
¡Základní informace
¡11 – 12 miliónů cestujících
¡130 destinací po celém světě
¡1600 zaměstnanců
¡50 leteckých společností
¡5 pravidelných cargo dopravců
¡Desítky společností zajišťující ChP
¡Hrubý provozní zisk 1,8 miliardy Kč
¡Environmentální pilíř
¡Letiště Praha, a. s. centralizuje činnosti holdingu na ochranu přírody
¡Systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí EMS
¡Členem Airport Carbon Accreditation
¡Ochrana ptactva
¡Modernizaci vozového parku
¡Monitoring ovoce a zemědělských plodin
¡2 čističky odpadních vod
¡Využívá sítě podzemních vrtů k ochraně vody
¡Ekologická výchova pro žáky ZŠ
¡Snaha o předcházení vzniku odpadu
¡zajištění jeho opětovné využití nebo recyklaci
¡železo, papír, plast, sklo, nápojové kartony, hliníkové plechovky a biologicky rozložitelné odpady
¡kompostování a externí bioplynové stanice
¡Ekonimický pilíř
¡Letadlo v nejhlučnější kategorii 21x dražší než letadlo v nejtišší kategorii.
¡Ekonimický pilíř
Energetický management
¡navrhuje opatření ke snižování spotřeby elektrické energie a fosilních paliv
¡Útlumový provoz vzduchotechniky v nočních hodinách
¡GPS jednotky do služebních vozidel
¡Používání efektivnějších osvětlovacích soustav.
¡Sociální pilíř – Zaměstnanci
Cílem: zvýšit motivaci, snížit fluktuaci, zlepšit komunikaci a vedení podřízených.
Prague Aiport Team Spirit
¡příspěvek 200 tisíc na sportovní aktivity zaměstnaneckých týmů, případně jednotlivců.
Cafeteria
¡volitelné výhody (životní pojištění, permanentky nebo charitativní příspěvek)
Dětský den a Mikuláš
¡akce na Letišti Václava Havla zdarma pro děti zaměstnanců a jejich rodiče
Aeromanažer
rozvojový program pro manažery celého holdingu k upevnění komplexních manažerských kompetencí
Talent management Pool – program pro perspektivní zaměstnance
¡Sociální pilíř – okolí letiště
¡Úsilí zaměřuje převážně na blízké obce,
¡obyvatelé jsou bezprostředně ovlivněny leteckým provozem
Program ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ
¡Projekty na ochranu vodních toků, ovzduší a na protihlukovou prevenci, na snižování prašnosti, vysazování zeleně, odpadové hospodářství nebo rekultivaci krajiny pro turistiku či rekreaci
¡Přidělené prostředky si mezi sebe každý rok rozděluje 12 obcí a 5 městských částí Prahy
¡členy Sdružení právnických osob dotčených provozem Letiště Praha
¡Sociální pilíř – okolí letiště
Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ
¡Příspěvky na projekty v oblasti kultury, sportu, vzdělávání nebo zdravotnictví, činnost hasičů a aktivity v sociální sféře.
¡Peníze mohou čerpat nejen obce a městské části sdružení, ale i občanská sdružení, sportovní kluby a jiné neziskové organizace působící na jejich území.
¡Letiště Praha pro letecké fanoušky
¡Kritika
¡Neustále opakující se fráze plnění zákonných požadavků
¡CSR: činnost nad rámec právních norem
¡Většina činností je samozřejmostí (měření emisí, znečištění vody, ochrana ptactva)
¡Hlučnost letadel snížena poplatky? Grafy nepodporují. Skutečný důvod pro modernější letadla?
¡Přestože Český aeroholding uvádí, že pro skupinu jsou zaměstnanci klíčoví, zpráva se jim věnuje jen minimálně, většina výhod většinou jen pro užší okruh lidí.
¡Zpráva neuvádí podle jakého standardu je vypracována (laická veřejnost)
¡Psána velmi obecně spíše jako obhajoba vlastní negativní činnosti (ŽP)
¡Chybí zpráva za minulý rok 2014
¡Minimum zvolených (konkrétních) cílů do budoucna
¡Mohl by být větší počet číselných údajů, spíše povídání
¡Zpráva často spíše pouze odkazuje na splnění legislativních limitů
¡Uvedené tabulkové údaje pouze za 2 roky
¡Minimální srovnání, nemožnost ověření přínosů po zavedení CSR
¡Hodnoty a tabulky nejsou komentovány
¡zdroje
Accreditation Airport Carbon. About – What is it? Airport Carbon Accreditation.
[Online] http://www.airportcarbonaccredited.org/about/what-is-it.html.
Český aeroholding. O nás. cah.cz.
[Online] [Citace: 12. 10 2015.] http://www.cah.cz/cs/o-nas/.
Český Aeroholding, a.s. 2014. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013.
[Knižní a elektornická verze] Praha : B.I.G. Prague, 2014.
Jaromír, Veber. 2006. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele.
Praha : Grada, 2006. str. 71. 978-80-247-1782-1.
Kunz, Vilém a Kašparová, Klára,. 2013.
Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování. Praha : Grada, 2013. str. 14. 978-80-247-4480-3.
Letiště Praha. Hluk. Prg.aero.
[Online] [Citace: 28. říjen 2015.] http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/.
Letiště Praha. 2015. O nás. Prg.aero.
[Online] 12. 10 2015. http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/o-letisti-praha/.
Letiště Praha, a. s. 2014. ZPRÁVA O HLUKOVÉ SITUACI. Praha, 2014.