Jindřich Štýrský

Téma prezentace: Jindřich Štýrský

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Eva Rybářová

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci o Jindřichu Štýrském je popsán jeho život – nejdůležitější fakta a vlivy, jeho dílo – výtvarné, literární a fotografické, práce je doplněna jeho výtvarnými díly i s popisky.

 

Osnova:

Jindřich Štýrský byl český malíř, grafik, fotograf, spisovatel a teoretik, je významným českým představitelem SURREALIMU

V dětství přišel o sestru, se kterou měl silný citový vztah.

Po gymnáziu z Hradci Králové vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění

Od roku 1923 byl členem Devětsilu- aktivně se účastnil výstav

V letech 1928 až 1929 byl ředitelem Osvobozeného divadla

V letech 1932-1942 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes

Jeho rané práce vznikaly pod vlivem KUBISMU, později se pro něj stal však hlavním stylem SURREALISMUS

V roce 1922 se seznámil s Marií Čermínovou (Toyen) se kterou úzce spolupracoval, žili v Paříži (pozvali je tam francouzští surrealisté. Založili vlastní umělecký směr – ARTIFICIALISMUS, což byl přechod mezi poetismem, surrealismem/přemostění mezi realitou a abstrakcí

Roku 1934 se spolu s Toyen, Bohuslavem Broukem (psychoanalytik), Vítězslavem Nezvalem či Karlem Teigem stal spoluzakladatelem Skupiny surrealistů v ČSR v Praze

Erotická revue (1933) –

– rediguje Štýrský, vychází jako soukromý tisk, v omezeném nákladu 200 výtisků

– celkem tři díly obsahují texty Štýrského, Františka Halasa, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta, Otokara Březiny a dalších českých představitelů literární avantgardy

– Ilustrace jsou většinou od Toyen