Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Antické drama

Téma prezentace: Antické drama
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): elenz
 


 
Popis materiálu:
Prezentace přináší informace o počátcích dramatu. Seznamuje se základními znaky starořeckého divadla. Uvedena jsou i jména významných dramatiků tohoto období a jejich nejdůležitější divadelní hry.
 
Osnova:
¢Starořecké  drama
¢Úplné počátky nejasné
 
¢Obrat r. 534 př. n. l. – v Athénách poprvé vyhlášena soutěž o nejlepší tragédii
 
¢Vyvinulo se z řecké rituální písně (dithyramb) zpívané sborem (chórem), a to k poctě bohů
 
¢Thespis
 
¢Dnes zachováno pouze 33 tragédií
¢Hlavní znaky
¢Nejprve vystupoval pouze jeden herec, později až tři herci
¢Hrálo se ve dne, pod širým nebem
 
¢Hráli muži, a to i ženské postavy
 
¢Masky, převleky, herec měl více úloh
 
¢O řadě událostí se divák dozvěděl ze zpráv poslů
 
¢Námět pocházel ze starých eposů a mýtů
¢Nejslavnější hrdinové řeckých tragédií
¢Orestes
 
¢Oidipus
 
¢Antigona
 
¢Médea
 
¢Jednotlivé postavy ve více hrách, často jejich činy interpretovány autorem různě
 
¢Dramatikové klasického období
Aischylos (6.-5.st.př.n.l.)
trilogie Oresteia
zavedl druhého herce
Sofokles  (5.st.př.n.l)
Král Oidipús
zavedl třetího herce
Euripidés (5.st.př.n.l.)
Médea
 
¢Řecká komedie
¢Aristofanes
¢Dílo spojeno s politickým, kulturním a náboženským děním
¢Hry jako politická zbraň, kritizoval nešvary a intriky zejména mezi athénskými politiky
¢komedie Lysistraté (o vládě žen, která donutí athénské a spartské muže ukončit válku)