Antické drama

Téma prezentace: Antické drama

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): elenz

 

 

Popis materiálu:

Prezentace přináší informace o počátcích dramatu. Seznamuje se základními znaky starořeckého divadla. Uvedena jsou i jména významných dramatiků tohoto období a jejich nejdůležitější divadelní hry.

 

Osnova:

¢Starořecké  drama

¢Úplné počátky nejasné

 

¢Obrat r. 534 př. n. l. – v Athénách poprvé vyhlášena soutěž o nejlepší tragédii

 

¢Vyvinulo se z řecké rituální písně (dithyramb) zpívané sborem (chórem), a to k poctě bohů

 

¢Thespis

 

¢Dnes zachováno pouze 33 tragédií

¢Hlavní znaky

¢Nejprve vystupoval pouze jeden herec, později až tři herci

¢Hrálo se ve dne, pod širým nebem

 

¢Hráli muži, a to i ženské postavy

 

¢Masky, převleky, herec měl více úloh

 

¢O řadě událostí se divák dozvěděl ze zpráv poslů

 

¢Námět pocházel ze starých eposů a mýtů

¢Nejslavnější hrdinové řeckých tragédií

¢Orestes

 

¢Oidipus

 

¢Antigona

 

¢Médea

 

¢Jednotlivé postavy ve více hrách, často jejich činy interpretovány autorem různě

 

¢Dramatikové klasického období

Aischylos (6.-5.st.př.n.l.)

trilogie Oresteia

zavedl druhého herce

Sofokles  (5.st.př.n.l)

Král Oidipús

zavedl třetího herce

Euripidés (5.st.př.n.l.)

Médea

 

¢Řecká komedie

¢Aristofanes

¢Dílo spojeno s politickým, kulturním a náboženským děním

¢Hry jako politická zbraň, kritizoval nešvary a intriky zejména mezi athénskými politiky

¢komedie Lysistraté (o vládě žen, která donutí athénské a spartské muže ukončit válku)