Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Konstantin a Metoděj

Téma prezentace: Konstantin a Metoděj
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Verunka3112
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace obsahuje základní informace o Konstantinovi a Metodějovi. Dozvíte se odkud pocházeli, kam cestovali či o konci jejich životů.
 
Osnova:
¡Konstantin a Metoděj
¡Pocházeli z řeckého města Soluně
¡Na prosbu Rostislava vysláni byzantským císařem Michalem III. na Moravu aby zde šířili křesťanství slovanským jazykem
¡Konstantin vytvořil písmo- hlaholice a přeložil do něj části Písma svatého
¡863-dorazili na Moravu
¡Jejich kázání mělo velký úspěch(osobní příklad života, kázání ve srozumitelném jazyce)
¡Vybrali si z obyvatel kandidáty a ty vzdělávali
¡Když byli vzděláni vydali se s nimi do Cařihradu aby byli vysvěceni
 
¡Byli pozváni do Říma (Papež Hadrián II)
¡Konstantin těžce onemocněl a před smrtí přijal jméno Cyril
¡Metoděj poslán papežem zpět na Moravu, kde byl Rostislav sesazen synovcem Svatoplukem
¡Metoděj byl zajat a uvězněn (na 2 roky)
¡Ze žaláře byl propuštěn až po zásahu papeže, pokračoval  s prací na Moravě ( s velkým úspěchem)
¡S Metodějovou smrtí (885) zaniká i slovanská církev na Moravě
¡Ostatní duchovní(pokračovatelé) vyhnáni
¡Éra latinských bohoslužeb