Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Konstantin a Metoděj

Téma prezentace: Konstantin a Metoděj

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Verunka3112

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace obsahuje základní informace o Konstantinovi a Metodějovi. Dozvíte se odkud pocházeli, kam cestovali či o konci jejich životů.

 

Osnova:

¡Konstantin a Metoděj

¡Pocházeli z řeckého města Soluně

¡Na prosbu Rostislava vysláni byzantským císařem Michalem III. na Moravu aby zde šířili křesťanství slovanským jazykem

¡Konstantin vytvořil písmo- hlaholice a přeložil do něj části Písma svatého

¡863-dorazili na Moravu

¡Jejich kázání mělo velký úspěch(osobní příklad života, kázání ve srozumitelném jazyce)

¡Vybrali si z obyvatel kandidáty a ty vzdělávali

¡Když byli vzděláni vydali se s nimi do Cařihradu aby byli vysvěceni

 

¡Byli pozváni do Říma (Papež Hadrián II)

¡Konstantin těžce onemocněl a před smrtí přijal jméno Cyril

¡Metoděj poslán papežem zpět na Moravu, kde byl Rostislav sesazen synovcem Svatoplukem

¡Metoděj byl zajat a uvězněn (na 2 roky)

¡Ze žaláře byl propuštěn až po zásahu papeže, pokračoval  s prací na Moravě ( s velkým úspěchem)

¡S Metodějovou smrtí (885) zaniká i slovanská církev na Moravě

¡Ostatní duchovní(pokračovatelé) vyhnáni

¡Éra latinských bohoslužeb