Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Poezie ve slohové výuce

Téma prezentace: Poezie ve slohové výuce
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): ditaš

 


 

Popis materiálu:
Poezie ve slohové výuce je možné využít například učiteli českého jazyka jako interaktivní hodinu. Je ale také možné využít ji jako nácvik psaní některých slohových útvarů anebo nácvik práce s básní a s veršem.

 

K této práci náleží podrobnější popis a řešení:

 

Osnova:

—Vytvořte básnická vyjádření
—U lesa stojí srna
—Celý den prší
—Mám žízeň
—Krajinou projíždí vlak
—Jsem šťastný, když tě vidím
—Na jabloni sedí pěnkava

—Doplňte verš:
—Kávový mlýnek je můj kohout
—Bílé kornouty plují po vodě
—Když zavoní někde heřmánek
—Každý dům má svou vlaštovičku
—Za návsí v zahradách je dům
—Malý motýlku, posílají mi tebe
—(báseň č. 1) Doplňte poslední verše básně:
—Zas noci červnové s tichými blesky jdou.
—Jsou jasné, zamlklé, s měsíčním polosvitem,
—dech trávy požaté zas táhne zahradou
—a větřík dřímavý se zlehka vlní žitem.

—Spí všecko, všecko spí, je tichá, zmlklá ves,
—jen chřástal nad vodami zalká přerývaně.
—Víc voní bez a kmín a bouřněj šumí jez
— v tom tichu velikém, jež oblévá mi skráně.

—Hle, měsíc veliký jak hoří nad splavem…
—A kolem dokola co hvězd se zatřpytilo!  …………

—Úkoly k výše uvedené básni:
—Dokončete poslední dvojverší básně
—Jakým druhem rýmu je báseň psána?
—Převeďte text básně do prózy – vytvořte krátké líčení
—(Báseň č. 2)
—Denně podléhaje kráse prvotného hříchu
—unavíš stráž ráje spustí meč
—zůstavajíc netečnou a v tichu

—S žalem hledáš cestu zpáteční
—bloudě v širé rovině svých skutků
—naříkáš si na své zrození

—Zrazen krví zkažená je
—hrůzou v nocích třeseš se
—jediného nervu nezapomínaje

—Svět tak známý až je cizí
—leží tvém snu
—Plž skrytý v růži

—Úkoly k básni č. 2:
—Jak na vás báseň působí? (vytvořte miniúvahu)
—Vymyslete, jaký by mohl být název básně

—Inspirace obrázkem
—Nechte se inspirovat jedním z obrázků Ivy Hutnerové.  Napište krátkou báseň.
(alespoň 2 sloky)
—Práce s poetickým textem:
—Přečtěte si pozorně překrásný text Vítězslava Nezvala
—Pokuste se sami napsat podobný poetický text o předmětu denní potřeby (šicí stroj, klubko, džbán,…), květině (slunečnice, leknín, vřes,…), zvířeti (veverka, netopýr, páv,…) nebo o „člověku“ (ponocný, kořenářka, listonoš,….)
—Text:
Hřeben
—Mám ráda vylámané hřebeny. Jsou staré a bezzubé. Dělám si jimi kružnice v písku. Když se chci učesat, dělají se mi na hlavě tři pěšinky. A netahá to. Dnes jsem dostala nový hřebínek. Pokryji jej hedvábným papírem a zahraji si. Budou mě brnět ústa, ale mám to ráda. Pak roztrhám papír a rozčísnu si vlasy. Papírky vyskočí a chytnou se na hřeben. Když se přes něj dívám do krajiny, všechno je za plotem.

—Použitá literatura:
—Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Victoria Publishing,Praha:  1995.
—Nezval, V.: Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti. Albatros, Praha: 1987.
—Antonín Sova: Červnové noci (Květy intimních nálad, 1891)
—František Halas: Lítost (Kohout plaší smrt, 1930)