Poezie ve slohové výuce – prezentace

Téma prezentace: Poezie ve slohové výuce

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): ditaš

 

 

Popis materiálu:

Poezie ve slohové výuce je možné využít například učiteli českého jazyka jako interaktivní hodinu. Je ale také možné využít ji jako nácvik psaní některých slohových útvarů anebo nácvik práce s básní a s veršem.

K tomuto mailu náleží podrobnější popis a řešení:

www.rozbor-dila.cz/tvorba-basnickych-vyjadreni-literatura-cviceni

www.dejiny-online.cz/dila-ivy-huttnerove-dejiny-umeni

 

Osnova:

—Vytvořte básnická vyjádření

—U lesa stojí srna

—Celý den prší

—Mám žízeň

—Krajinou projíždí vlak

—Jsem šťastný, když tě vidím

—Na jabloni sedí pěnkava

—

—Doplňte verš:

—Kávový mlýnek je můj kohout

—Bílé kornouty plují po vodě

—Když zavoní někde heřmánek

—Každý dům má svou vlaštovičku

—Za návsí v zahradách je dům

—Malý motýlku, posílají mi tebe

—(báseň č. 1) Doplňte poslední verše básně:

—Zas noci červnové s tichými blesky jdou.

—Jsou jasné, zamlklé, s měsíčním polosvitem,

—dech trávy požaté zas táhne zahradou

—a větřík dřímavý se zlehka vlní žitem.

—

—Spí všecko, všecko spí, je tichá, zmlklá ves,

—jen chřástal nad vodami zalká přerývaně.

—Víc voní bez a kmín a bouřněj šumí jez

— v tom tichu velikém, jež oblévá mi skráně.

—

—Hle, měsíc veliký jak hoří nad splavem…

—A kolem dokola co hvězd se zatřpytilo!  …………

—

—Úkoly k výše uvedené básni:

—Dokončete poslední dvojverší básně

—Jakým druhem rýmu je báseň psána?

—Převeďte text básně do prózy – vytvořte krátké líčení

—(Báseň č. 2)

—Denně podléhaje kráse prvotného hříchu

—unavíš stráž ráje spustí meč

—zůstavajíc netečnou a v tichu

—

—S žalem hledáš cestu zpáteční

—bloudě v širé rovině svých skutků

—naříkáš si na své zrození

—

—Zrazen krví zkažená je

—hrůzou v nocích třeseš se

—jediného nervu nezapomínaje

—

—Svět tak známý až je cizí

—leží tvém snu

—Plž skrytý v růži

—

—Úkoly k básni č. 2:

—Jak na vás báseň působí? (vytvořte miniúvahu)

—Vymyslete, jaký by mohl být název básně

—

—Inspirace obrázkem

—Nechte se inspirovat jedním z obrázků Ivy Hutnerové.  Napište krátkou báseň.

(alespoň 2 sloky)

—Práce s poetickým textem:

—Přečtěte si pozorně překrásný text Vítězslava Nezvala

—Pokuste se sami napsat podobný poetický text o předmětu denní potřeby (šicí stroj, klubko, džbán,…), květině (slunečnice, leknín, vřes,…), zvířeti (veverka, netopýr, páv,…) nebo o „člověku“ (ponocný, kořenářka, listonoš,….)

—Text:

Hřeben

—Mám ráda vylámané hřebeny. Jsou staré a bezzubé. Dělám si jimi kružnice v písku. Když se chci učesat, dělají se mi na hlavě tři pěšinky. A netahá to. Dnes jsem dostala nový hřebínek. Pokryji jej hedvábným papírem a zahraji si. Budou mě brnět ústa, ale mám to ráda. Pak roztrhám papír a rozčísnu si vlasy. Papírky vyskočí a chytnou se na hřeben. Když se přes něj dívám do krajiny, všechno je za plotem.

—Použitá literatura:

—Kožmín, Z.: Tvořivý sloh. Victoria Publishing,Praha:  1995.

—Nezval, V.: Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti. Albatros, Praha: 1987.

—Antonín Sova: Červnové noci (Květy intimních nálad, 1891)

—František Halas: Lítost (Kohout plaší smrt, 1930)