Husův pomník (Hořice v Podkrkonoší)

Téma prezentace: Husův pomník (Hořice v Podkrkonoší)

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): domous

 

 

Popis materiálu:

Prezentace o Husově pomníku obsahuje informace o vzhledu, rozměrech, historii, událost slavnostního odhalení a něco o autorovi pomníku Ladislavu Šalounovi. Součástí jsou samozřejmě i fotografie pomníku a autora.

 

Osnova:

VZHLED

 

Rozměry

Hořický pomník má úctyhodné rozměry:

délku 13 m

šířku 9 m

výšku 11m

a základy na ploše 237 m2,

2 m hluboké.

Finanční náklady přesáhly částku 20 000 korun.

 

HISTORIE

❏Historie hořického Husova pomníku sahá do 90. let 19. století.

❏Skupina zdejších občanů se rozhodla uctít památku velkého kazatele Mistra Jana Husa.

❏První sochař ochotný vytesat pomník byl Antonín Vondráček.

❏Původně se pomýšlelo na pomník malý a sochař Vondráček měl v úmyslu věnovat pro něj malé místo na rohu tehdejšího Husova náměstí.

❏Předčasná smrt mu však překazila plány.

❏Důležitým mezníkem v dalším vývoji událostí se stala výstava českého severovýchodu v r. 1903, na níž byl vystaven sedmimetrový žulový obelisk z lomu v Požárech.

❏Ten pak po skončení výstavy zakoupil její ředitel, budoucí starosta města Josef Fejfar, a věnoval jej na stavbu Husova pomníku.

❏V r. 1908 byl založen Komitét pro postavení Husova pomníku.

❏Přijatý návrh počítal s odhalením sochy do roku 1914 nebo 1915 k 500. výročí Husova upálení.

❏Nastaly komplikace: Dosud vybraná částka 800 K totiž nestačila na opracování žulového balvanu ani na zakoupení dalšího materiálu. Nebylo tedy ani pomyšlení na vypsání veřejné soutěže na model pomníku.

❏Nakonec pomohla šťastná náhoda. Když známý český sochař Ladislav Šaloun shlédl na pražské výstavě svou sochu Krakonoše, reprodukovanou v pískovci hořickou sochařskou školou, přijel v září 1908 do Hořic vybrat pro ni vhodné místo ve Smetanových sadech.

❏Projevil ochotu vytvořit model pro Husův pomník.

❏Šalounovi byla ponechána úplná tvůrčí svoboda.

❏Koncem března 1911 byl model dokončen. Zároveň pokračovaly přípravné práce.

❏Městská rada byla požádána, aby svým nákladem provedla vybudování základu pro pomník a zavedení vodovodu  na místo.

❏Základní kámen byl položen o Husově slavnosti v r. 1912

❏Ladislav Šaloun se zřekl honoráře za návrh i zhotovení modelů.

❏Kámen na pomník dodal Jan Novotný z vlastního lomu v Podhorním Újezdě.

❏Sochařské práce byly zadány vynikajícímu hořickému sochaři Františku Vejsovi (1871 — 1951).

❏Bylo rozhodnuto, že každá skupina postav bude provedena z jednoho kamene a stejně tak i postava Husova.

❏Na zaplacení kamene i práce musely být peníze vypůjčeny.

❏Zároveň se pokračovalo ve finančních sbírkách a benefičních akcích, na nichž se podílely všechny hořické spolky, přispívali i ti nejchudší obyvatelé.

 

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ

 

LADISLAV ŠALOUN

(1. 8. 1870 Praha — 18. 10. 1946 Praha)