Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Isaac Newton

Téma prezentace: Isaac Newton
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Anet
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje život a přínosy Isaaca Newtona. Nechybí jeho mládí, první myšlenky, objevy v mechanice, optice, matematice či alchymii.
 
Osnova:
Isaac Newton se narodil 4. ledna 1643 (podle tehdy užívaného Juliánského kalendáře 25. prosince) ve Woolsthorpu  ve východní Anglii.
Otec, který se jmenoval také Isaac Newton, byl zámožným vlastníkem půdy, ale neměl žádné vzdělání.
V deseti letech začal chodit do vesnické školy v Skillingtonu a později ve Stoku. Od roku 1655 navštěvoval v Granthamu tamější gymnázium.Ubytován byl v domácnosti lékárníka pana Clarka.V letech 1658 – 1661 se v Grathamu připravoval na studia v Cambridge.
5. června 1661 za podpory svého strýce Williama nastoupil Newton jako osmnáctiletý studovat na Trinity College v Cambridge. Zde byl jeho učitelem známý fyzik a matematik Isaac Barrow. Základem studia zde sice v té době byly ještě Aristotelovy myšlenky, ale Newton se také zajímal o modernější myslitele, četl díla G. Galileaa. Přečetl Keplerovodílo Optics, seznámil se s Euklidovými „Základy“.
Od srpna 1665 do dubna 1667byla univerzita uzavřena kvůli morové epidemii a Newton se vrátil do rodného Granthamu, kde mu podle pověsti spadlo na hlavu jablko a on přišel na myšlenku gravitace Během těchto dvou let pobytu na rodném statku vynalezl svůj diferenciální počet, rozvinul svou teorii gravitace a vytvořil vlastní teorii podstaty světla a barev.
Roku 1665 získal bakalářský titul a roku 1667 stálé místo na Trinity College. Roku 1668 se stal magistrem umění a roku 1669 lukasiánským profesorem matematiky, kdy nastoupil na místo po svém učiteli Isaacu Barrowovi.
V té době sestrojil svůj zrcadlový dalekohled, který řešil problém barevné aberace u dalekohledů. 11. ledna 1672 byl na základě svého vynálezu zvolen členem Královské společnosti  19. února 1672 vyšla v Philosophical Transactions jeho první fyzikální práce, která byla na téma teorie barev.
Newtonův hrob ve Westminsterském opatství.
V roce 1703 byl zvolen předsedou Královské společnosti a zůstal jím až do roku 1727. V roce 1705 byl královnou Annou povýšen do rytířského stavu.
Byl poslancem anglického parlamentu a je známo, že v zájmu Anglie odporoval i králi.
Objevy
V mechanice
V mechanice především dokázal, že fyzikální zákony platí nejen na Zemi ale i ve vesmíru. Newtonovým nejznámějším objevem byly jeho tři pohybové zákony:

  1. pohybový zákon – Zákon setrvačnosti
  2. pohybový zákon – Zákon síly
  3. pohybový zákon – Zákon akce a reakce

Dále objevil zákony všeobecné gravitace(Newtonův gravitační zákon). Klasická mechanika se dodnes opírá o jím zavedené pojmy hmotnosti, setrvačnosti, síly a interakce. Objevil mnoho zákonů speciální povahy týkajících se pohybu planet, pohybu v prostředí s odporem, rotujících kapalin atd
V optice 
Replika druhého Newtonova dalekohledu, který předvedl v Královské společnosti v roce 1672.
V optice objevil, že světlo je složené a skládá se z barevného spektra (rozklad na optickém hranolu) , vysvětlil barvy tenkých vrstev, objevilzobrazovací rovnici, nalezl slitinu vhodnou ke konstrukci zrcadel a sestrojil první zrcadlový dalekohled (vlastní uspořádání primárního a sekundárního zrcadla) viz Newtonův dalekohled.
V matematice 
V matematicepoložil základy diferenciálního a integrálního počtu (tzv. Kalkulus) a také základy diferenciálních rovnic. Nalezl také metodu pronumerické řešení transcendetních rovnic
Kolem roku 1665 zobecnil binomickou větu v binomickou řadu. O objevu fluxí (jak nazýval svůj objev diferenciálního počtu) se Newton zmiňuje ve svém deníku 20. května 1665a téhož roku pomocí svého diferenciálního počtu určil obsah plochy ohraničené hyperbolou
V alchymii 
Newton také věnoval mnoho času alchymii V Cambridgi si zařídil laboratoř, ve které ověřoval popsané postupy a procedury.