Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v obsahu
Hledat prezentace
Hledat stránky
Vybrat obor/předmět
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Vodíkové hospodářství

Téma prezentace: Vodíkové hospodářství

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): kindak

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je vhodná do chemie a na technické předměty. Popisuje využití, skladování a problémy při využívání vodíku.

 

Osnova:

Vodíkové hospodářství

Václav Kinský

Jan Křivánek

Princip vodíkového hospodářství

využití vodíku jako nosiče a zásobníku energie

používán pro pohon automobilů, letadel vytápění (místo zemního plynu)

k získávání elektrické energie v tzv. palivových článcích(elektrický proud zde vzniká reakcí vodíku s kyslíkem)

“odpadem” je pouze vodní pára

Možné problémy

schopnost uniklého vodíku (při výrobě, dopravě, přečerpávání) napomáhat likvidaci ozónové vrstvy

přímé použití vodíku by zřejmě muselo být omezené

Používalo by se jej jen jako prvního stupně k syntéze paliv, například s využitím biomasy, která by sloužila jako zdroj uhlíku.

Technologie výroby vodíku el. energií

elektrolýza horké páry (při 900 až 1000°C) s očekávanou účinností přes 85%, nejmodernější způsob

elektrolýza vody: nevýhodou je však malá účinnost (asi 70%)

termochemické cyklické reakce:CH4 + H2O–>CO + 3 H2        (900°C)

zdroje neelektrolytické ve kterých se tepelná energie využívá k chemickému rozkladu vody

Skladování vodíku

ve vakuových mrazících nádržích, kde jedna nádrž pojme 3400 m3 vodíku

kapalný vodík může být přepravován též po moři nebo po silnici nebo po dráze v nádržích o kapacitě 75,7 m3

podzemní zásobníky, které v současné době slouží pro uskladnění směsi methanu a vodíku a lze jej převádět potrubím o velkém průměru

Na skladování menšího množství (např. pro domácnosti a automobily) byly navrženy zásobníky obsahující slitiny kovů

Nosiče energie

Methan: značné množství vázaného vodíku, což způsobuje výhodnější parametry methanu pro jeho skladování, reakce vodíku s biomasou je energeticky náročnější asložitější, než přímé využití vodíku, hlavními výhodami je snazší zkapalnitelnost methanu a nemánegativní dopad na ozónovou vrstvu

Methanol:  lze ho katalyticky s vodní parou rozložit na vodík a oxid uhličitý, nevýhodou methanolu je to, že je jedovatý a velká energetická náročnost a složitost výroby

Peroxid vodíku: Při jeho katalitickém rozkladu  vznikají horká pára a kyslík.Spálením vzniklého kyslíku na vodu získáme 2,866 kWh energie. Energie by se uvolňovala v paroplynových turbínách např.v pozemní dopravě. Nevýhody jsou chemická agresivita a hrozba výbuchu (nad 150°C)