Hutnictví

Téma prezentace: Hutnictví

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Natttunka

 

 

Popis materiálu:

V prezentaci najdete: obecnou charakteristiku hutnictví, výrobu kovů a slitin, oblasti hutnictví jak v ČR, tak ve světě, lokalizační faktory (jak moc je pro hutnictví užitečná např. voda, pracovní síla, energie, daňové podmínky atd.), nejznámější dovozce a vývozce, produkty hutí.

 

Osnova:

žHutnictví
(Metalurgie)

ž…co to je?

žvěda a výrobní odvětví zabývající se získáváním a zpracováním kovů a jejich slitin

ž

žVýroba kovů

žLití

žKování

žVálcování

žProtlačování

žSlinování

ž…

žSlitiny

žTavením vzniklá směs kovů a dalších prvků, případně kovů mezi sebou

ž

žBronz

žMosaz

žOcel

žLitina

ž…

žCharakteristika hutnictví

žSuroviny:  železná ruda, koks, vápenec, voda, kovový šrot, vzduch

žStaví se: v místě těžby železné rudy nebo uhlí, v blízkosti dopravních cest

žRozmístění v ČR: Třinec, Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Bohumín a okolí, v minulosti též Kladno

žObvyklé technologie: lití, válcování za tepla i za studena, výroba odlitků (slévárny)

žDoprovodné obory: koksárenství, plynárenství, slévárenství a těžké strojírenství

žOblasti hutnictví v ČR

žRudná naleziště ve světě

žLokalizační faktory

ž1 – nepodstatné

ž4 – velmi podstatné

žProdukty

žTrubky

žRoury

žOcel

žKolejnice

žTraverzy

žStrojní součásti

žOdlitky

žDráty

žPlechy

žOcelové profily

žNosníky

 

žDovozci a vývozci

žDOVOZCI:

žRusko

žUkrajina

žBrazílie

žVÝVOZCI:

žČína

žNěmecko

žMexiko

žČeská republika