Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Freony

Téma prezentace: Freony
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Terciolka
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje freony. Nechybí v ní samozřejmě obecné informace, využití a škodlivost, regulace či nejvýznamnější zástupci freonů.
 
Osnova:
—Freony
—halogenderiváty uhlíku
—označení pro skupinu halogenderivátů uhlovodíků (podmnožina chlor-fluorovaných uhlovodíků)
—obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž jeden musí být fluor
—
—Vlastnosti
—plyny nebo nízkovroucí kapaliny
—bezbarvé
—bez zápachu
—nehořlavé
—při vdechováni netoxické
—Využití
—výborné izolanty a rozpouštědla
—dříve v chladicích zařízeních (hasicí prostředky) nebo hnací médium ve sprejích
—dnes se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry
—Škodlivost
—Freony (např. dichlordifluormethan CCl2F2) uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který zamezuje vzniku ozónu.
—Molekula ozónu O3 se rozpadá na molekulu kyslíku O2 a biradikál kyslíku:
O3 → O2 + •O•
—Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, díky čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí.
—
—Freony nejsou zvlášť toxické, některé mohou při vdechnutí nebo potřísnění dráždit dýchací cesty, oči a kůži.
—Vysoké koncentrace mohou ovlivnit centrální nervovou soustavu a činnost srdce, v extrémních případech hrozí až smrt.
—Některé jsou podezřelé mutageny.
—
—Mezinárodní regulace
—Pod patronátem programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) byla v roce 1985 podepsána Vídeňská úmluva, zavazující signatářské země omezit únik freonů do atmosféry.
—V roce 1987 byl podepsán prováděcí dokument známý jako Montrealský protokol.
—V letech 1990 a 1992 byly přijaty dva zpřísňující dodatky (tzv. Londýnský a Kodaňský z roku 1992).
—
—Nejvýznamnější zástupci skupiny
—Freon 13: chlortrifluormethan; R-13; CFC-13
—Freon 12: dichlordifluormethan; CFC-12; R-12
—Freon 11: trichlorfluormethan; CFC-11; R-11
—Freon 112: 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluor-ethan; R-112; CFC – 112
—Freon 112a: 1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluor-ethan; R-122a; CFC – 112a
—Freon 113: 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan; CFC – 113
—Freon 113a: 1,1,1-trichlor-2,2,2-trifluorethan; CFC – 113a;
—Freon 114: 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan; CFC – 114
—Freon 114a: 1,1-dichlor-1,2,2,2-tetrafluor-ethan; CFC – 114a
—Freon 115: chlorpentafluorethan; CFC – 115; R-115
—
—Zdroje:
—http://cs.wikipedia.org/wiki/Freony – 19.9.09, 10:00
—http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005120019 – 19.9.09, 10:00
—http://www.benbest.com/cryonics/s21cm99.html – 19.9.09, 10:00
—http://www.ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture5/CFCs_struct.jpg- 19.9.09,10:17
—http://static.howstuffworks.com/gif/ozone-layer-2.jpg – 19.9.09,10:20