Bezkolejové dopravní prostředky – prezentace

Téma prezentace: —Bezkolejové dopravní prostředky

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jakub

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace na téma bezkolejové dopravní prostředky byla vytvořena do předmětu Stavba a provoz strojů. Tento obor se studuje na technických středních školách.

 

Osnova:

BEZKOLEJOVÁ DOPRAVA

-Tato doprava je charakterizována tím, že přemisťovaný materiál je uložen na        paletách nebo bez nich přímo na dopravních vozících.

-Vozíky se pohybují na místo určení po volných drahách často pro kolejovou dopravu nepřístupných.

-Bezkolejovou dopravou se přemisťuje materiál, polotovary a výrobky mezi dílnami, uvnitř dílen a mezi jednotlivými pracovišti a stroji.

Rozeznáváme dopravu:

– meziobjektová

– vnitroobjektová

– mezioperační

K základním prostředkům patří bezmotorové (ruční) a motorové vozíky.

BEZMOTOROVÉ (RUČNÍ) DOPRAVNÍ VOZÍKY

MOTOROVÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

NÍZKOZDVIŽNÉ MOTOROVÉ VOZÍKY

 Pohon může být buď elektromotorický nebo spalovacím motorem. Vozíky mají hydraulické zvedací zařízení. Vozík je vybaven dvěma elektromotory, jeden slouží pro pojezd a druhý k pohonu hydraulického obvodu zvedání vidlic.

VYSOKOZDVIŽNÉ MOTOROVÉ VOZÍKY

Používají se na volných plochách a mají proto častěji pohon spalovacím motorem.

Jsou vidlicové vozíky čelní a nebo vidlicové vozíky boční .

Výška zdvihu je 6 m  výška zdvihu je 3,5 m