Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Tepelné elektrárny

Téma prezentace: Tepelné elektrárny
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Jan Jadrný
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace popisuje princip, vliv a fungování tepelných elektráren. Obvykle je výrazem tepelná elektrárna označována spalovací elektrárna spalující běžné fosilní palivo.
 
Osnova:
Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie.
Obvykle je výrazem  „tepelná elektrárna“ označována spalovací elektrárna spalující běžné fosilní palivo (zpravidla uhelná elektrárna, případně plynová elektrárna nebo ropná elektrárna).
uhlí
topné plyny (např. svítiplyn, zemní plyn, kychtový plyn, generátorový plyn, kalový plyn)
ropa nebo její deriváty
biomasa (kupř. dřevo, sláma či jiný vhodný materiál považovaný za biologický odpad)
rašelina
Princip fungování tepelných elektráren
Uhlí se nejprve rozemele na uhelný prášek, vysuší se a jako palivo je pak vháněno ventilátory spolu se vzduchem do hořáků kotle.
Po shoření paliva uvolněné teplo ohřívá vodu, která je do kotle dodávána napájecími čerpadly.
Voda se nejprve předehřívá, poté vstupuje do výparníku, kde se mění na páru. Vzniklá pára dosahuje teploty až 550 °C a svým vysokým tlakem roztáčí turbínu. Hřídel turbíny je připojena ke hřídeli generátoru (společně tvoří turbosoustrojí), v němž vzniká el. proud. Z turbíny vstupuje pára do kondenzátoru, kde se chladí studenou vodou, kondenzuje a vrací se zpět do kotle.
Odebrané teplo se odvádí z elektrárny do řeky či prostřednictvím chladicích věží do ovzduší.
Elektřina vyrobená z generátoru se odvádí do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí (400 kV). Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do rozvodné sítě.
lPři těžbě uhlí vzniká množství různých nebezpečných odpadů
lV tep.elektrárnách dochází k produkci odpadů a emise oxidu uhličitého
lZnečišťují nám ovzduší, ničí ozonovou vrstvu a přispívají globálnímu oteplování