Tepelné elektrárny – prezentace

Téma prezentace: Tepelné elektrárny

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Jan Jadrný

 

 

Popis materiálu:

Princip, vliv a fungování tepelných elektráren.

 

Osnova:

Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie.

Obvykle je výrazem  „tepelná elektrárna“ označována spalovací elektrárna spalující běžné fosilní palivo (zpravidla uhelná elektrárna, případně plynová elektrárna nebo ropná elektrárna).

uhlí

topné plyny (např. svítiplyn, zemní plyn, kychtový plyn, generátorový plyn, kalový plyn)

ropa nebo její deriváty

biomasa (kupř. dřevo, sláma či jiný vhodný materiál považovaný za biologický odpad)

rašelina

Princip fungování tepelných elektráren

Uhlí se nejprve rozemele na uhelný prášek, vysuší se a jako palivo je pak vháněno ventilátory spolu se vzduchem do hořáků kotle.

Po shoření paliva uvolněné teplo ohřívá vodu, která je do kotle dodávána napájecími čerpadly.

Voda se nejprve předehřívá, poté vstupuje do výparníku, kde se mění na páru. Vzniklá pára dosahuje teploty až 550 °C a svým vysokým tlakem roztáčí turbínu. Hřídel turbíny je připojena ke hřídeli generátoru (společně tvoří turbosoustrojí), v němž vzniká el. proud. Z turbíny vstupuje pára do kondenzátoru, kde se chladí studenou vodou, kondenzuje a vrací se zpět do kotle.

Odebrané teplo se odvádí z elektrárny do řeky či prostřednictvím chladicích věží do ovzduší.

Elektřina vyrobená z generátoru se odvádí do blokového transformátoru a transformuje se na velmi vysoké napětí (400 kV). Od vývodového blokového transformátoru se odvádí venkovním vedením do rozvodné sítě.

lPři těžbě uhlí vzniká množství různých nebezpečných odpadů

lV tep.elektrárnách dochází k produkci odpadů a emise oxidu uhličitého

lZnečišťují nám ovzduší, ničí ozonovou vrstvu a přispívají globálnímu oteplování