Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Velká hospodářská krize

Téma prezentace: Velká hospodářská krize
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Lucie Sytařová
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace o velké  hospodářské krizi ve světě i v Československu. Práce je vhodná jak do hodin ekonomie, tak do hodin dějepisu.
 
Textový podklad k této prezentaci najdete zpracovaný zde:
https://ekonomie-ucetnictvi.cz/velka-hospodarska-krize-otazka-z-ekonomie/
 
Osnova:
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

 • světová hospodářská krize = velká hospodářská krize = velká deprese
 • 1929 velký propad akcií na americké burze →hospodářský kolaps →zhroucení americké ekonomiky ale i ekonomik ostatních zemí
 • napomohl jí velký negativní ekonomický dopad první světové války

 
PŘÍČINY

 • Evropský průmysl přeorientován na zbrojní výrobu
 • Státy se zadlužily u USA
 • Německé hospodářství zasaženo reparacemi z Versailleské mírové smlouvy (reparace ve výši 33 miliard dolarů)
 • Rostoucí inflace →stále větší zadlužování
 • Přechod agrárních států na průmysl – města rostou rychleji než infrastruktura
 • Mylné zdání o stabilizaci situace (některé státy v období konjunktury) →návrat k běžné spotřebě a upuštění od válečného přídělového systému

 
EKONOMIKA USA

 • USA nebylo tolik zasaženo válkou (náskok před ostatními státy) →ekonomika vzrůstala →přehnaný optimismus →odstranění zlatého standardu →investice na burze se staly investované úvěrem →nadhodnocení firem a jejich akcií
 • Protekcionistická politika – bránila splácet evropské dluhy →hromadění zlata v USA →ekonomická situace USA se odrážela i v ekonomikách jiných zemí

 
KRIZE

 • Ve 20. létech 20. století rostoucí akcie dosáhly svého maxima
 • 1929 akcie začínají klesat →akcionáři masově prodávají své akcie →akcie tím více klesají →mezi akcionáři vypukla panika →snaží se prodat akcie za každou cenu
 • Čtvrtek 24.9.1929 na burze přes 12 miliónů akcií, o které není zájem
 • Pátek 25.9.1929 Newyorská burza je nucena vyhlásit krach →akcie se přesouvají na jiné burzy ovšem ty také krachují = černý pátek

 
NÁSLEDKY

 • Krachy dalších společností (nedostatečný kapitál) →prudký nárůst nezaměstnanosti →panika mezi lidmi →lidé se snaží vybrat své úspory →banky nedisponují dostatečným kapitálem →krach bank (10 000 bank) →snížení platební schopnosti obyvatel →snížení výroby →dopad na ekonomiky zemí závislých na exportu (ČSR, Japonsko, Brazílie)
 • Nárůst nezaměstnanosti →hladové pochody + lidé ztratili důvěru v politický a ekonomický systém (toho později využili fašisté a komunisté k jejich propagaci)

 
ŘEŠENÍ

 • 4 roky trvalo než se stabilizovala ekonomická situace USA
 • Hospodářský program New Deal = nový úděl – ekonomické a sociální reformy během vlády Roosevelta, upouští od liberální ekonomiky a drží se Keynesových teorií (peníze musí mít pevně stanovenou hodnotu)
 • V Německu v tu dobu Hitlerův program
 • Principy programů: vybudování centrálních bank, zavedení státních zakázek, státní zásahy do ekonomiky
 • V Německu byl výsledek programu vidět mnohem dříve než v USA výsledek programu amerického

 
ČESKOSLOVENSKO

 • Nejpostiženější oblast = oblast Sudet (lehký průmysl-textilní, papírenský, chemický, porcelán, produkce se vyvážela)
 • Pandemie španělské chřipky
 • Návrat vojáků z fronty → vzrůst nezaměstnanosti →chudoba → zavedení žebračenek (týdenní poukázky na potraviny) + budování vývařoven
 • Vznik nových hranic (cla, přerušení železničních tratí)
 • Hladové bouře a pochody – davová psychóza
 • → rostl počet exekucí, zločinnost, žebrota a počet sebevražd

 
Krizi zmírňovalo:

 • Nostrifikace akciových společností
 • Stabilizace měny (Alois Rašín)
 • Slabší psychický dopad války na občany (nadšenost z nového samostatného státu)
 • Omezení přívozu potravin z Maďarska – vlastní výroba potravin
 • Škodovy a Baťovy závody – tahouni ekonomiky
 • → nebyly krachy burz ani bank
 • →organizace kartelů – záchrana firem (omezení svobody podnikání)

 
ČESKOSLOVENSKO

 • Krize postihla zemědělství →lehký spotřební průmysl → těžký průmysl
 • Vrchol krize roku 1932 – 1933
 • Chyběl ucelený program řešení krize (nedostatek charismatických politiků)
 • 1937 se ekonomika dostala na 97% stavu r. 1929, nezaměstnanost však zůstala desetinásobná
 • → krize téměř překonána – Mnichovská dohoda, vznik protektorátu, druhá světová válka → ekonomika opět v krizi

 
SHRNUTÍ

 • Krize začala roku 1929 pádem burz v Americe
 • Postupně zasáhla další státy včetně ČSR
 • ČSR se obešlo bez pádu burz a krachu bank
 • Krizi využili fašisté a komunisté k jejich propagaci, kdy lidem slibovali jistotu práce
 • Když krize byla téměř překonána, uvrhla ekonomiku opět do krize druhá světová válka

 
ZDROJE

 • http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/hospodarstvi-prvni-republiky/
 • http://www.imaturita.cz/referaty/dejepis/svetova-hospodarska-krize/36/
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_ho
 • https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi