Baťův mrakodrap – prezentace

Téma prezentace: Baťův mrakodrap

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): jan trpkos

 

 

Popis materiálu:

Obsahem prezentace je souhrnný popis funkcionalistické budovy bývalého ředitelství obuvnické firmy Baťa (dnes administrativní budova – sídlo kraje, finanční úřad…) nazývané Baťův mrakodrap.

 

Osnova:

BAŤŮV MRAKODRAP
21
POHLED NA BUDOVU
Úvodní informace

Budova se nachází v Baťových závodech ve Zlíně, ve Zlínském kraji

Meziválečná architektura – funkcionalismus – konstruktivismus

Jedná se o budovu se železobetonovým skeletonem vykládaným cihlami a ocelovými dvojitými, pásovými okny

Architektem této budovy byl: Vladimír Karfík

Budována v letech 1936 až 1938
Výška: 77,5 m
Počet pater: 17
Modul o rozměrech 6,15m x 6,15m
Dříve: správní budova, ředitelství Baťových závodů
Dnes: sídlo Zlínského kraje a finančního úřadu

MAPA

POHLED NA BUDOVU

PO REKONSTRUKCI EXTERIÉRU
A BUDOVY SAMOTNÉ
Zajímavosti
Číslo 21 udává přesnou polohu budovy (dle amerického stylu)

Pojízdná kancelář Jana Antonína Bati – teplá voda, elektřina, klimatizace, telefon
Shoz na smetí a papír
Nezávislá klimatizace pro jednotlivá patra
Na každém patře fontánky

Kolejová dráha umístěna na římse budovy, k ní umístěn výtah s košem na mytí oken – diagonální posun
Otevřené pracoviště

PLÁNEK PATRA – PRACOVNÍ PLOCHA

BAŤOVA POJÍZDNÁ KANCELÁŘ

INTERIÉR BUDOVY

DĚKUJI ZA POZORNOST
Trpkoš Jan
2.B

ZDROJE
POKLUDA, Zdeněk a kolektiv. BAŤA Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati. Státní okresní archiv ZLÍN: Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s ČR-MZA Brno, 2004. ISBN 80-239-2149-5.

VŠETEČKA, Petr. Obnova Správní budovy č. 21 – Baťova mrakodrapu ve Zlíně pro sídlo Zlínského kraje a Finančního úřadu. TRANSAT – Architekti.[online]. 2013-12-28 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap

WIKIPEDIE – Otevřená encyklopedie. Baťův mrakodrap. WIKIPEDIE – Otevřená encyklopedie. [online]. 2013-12-28 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap

Laboratoř map – Mapy Google ‎ – ©2014 Google. Google Maps. Google Maps. [online]. 25.5.2014 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z:https://maps.google.cz/maps?q=zl%C3%ADn&ie=UTF-8&ei=p56JU_-tDYrZPPCrgcgN&ved=0CAYQ_AUoAQ

Laboratoř obrázků – Obrázky Google ‎ – ©2014 Google. Google obrázky. Google obrázky. [online]. 25.5.2014 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z:https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi&ei=JaOJU7nfO8TmywOsgYGABQ&ved=0CAQQqi4oAg

Zlín. ZLÍN – OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍNA. ZLÍN – OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍNA. [online]. 25.5.2014 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z:http://www.zlin.eu/