Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Rasismus

Téma prezentace: Rasismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Veronika Posová
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základy rasy a rasismu, jeho kořeny a podrobnou historii Židů, Romů, Indiánů a černošských otroků. Dále vývoj rasových ideologií a projevy rasismu dnes. Jedná se pouze o text, obrázky a styl je tedy k přizpůsobení dle individuálních zájmů a potřeb.
 
Osnova:
Rasismus
Veronika Posová
 

 • Rasa
 • Vznik slova- asijský kontinent ( z arabského slova „ras“- počátek, původ, hlava)
 • 15. století v době objevování světa Evropany
 • 17. století 1. věděcká definice Francois Bernier (4 rasy podle 7 znaků)
 • 1735 členění Karla Linného Systema natura (4 variaty podle geografického rozšíření a následně podle znaků)
 • Současnost: popírání existence rasy jako biologické, používáno jako sociální rozdílnosti

Velký vliv Američan Richard Lewontin – výzkum pomocí DNA
 

 • Rasismus

vychází z představy, podle niž je lidstvo rozděleno na biologicky navzájem odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či společenské závěry

 • Nadřazenost jedné rasy nad druhou, hlavní podstatou je ale dědičnost, nezměnitelnost
 • Odlišné přístupny v jeho dělení
 • Danics – 2 typy rasismu

biologizující:  souvislost fyzických vlastnosti s psychickými
kulturizující: 20. století,  rozdílnost kultur
 

 • Kořeny rasismu
 • počátky nepřátelství v období antického Řecka a Říma , nedědičné → nejednalo se o rasismus
 • Nejvíce ovlivněni rasismem byly: Židé, Indiáni, afričtí otroci a Romové
 • společné znaky

–  odlišnost (vizuální, ve zvycích a způsobech života)
–  náboženské hledisko
–  mocenské pojetí

 • V ČR spíše nepřátelství proti romskému národu než africkému

 

 • Židé
 • Problematika v dobách před Kristem ( Židé specifické zvyky, nepřizpůsobivost)
 • Nepřátelství začíná s příchodem křesťanství, antisemitismus
 • Ukřižování Ježíše Krista, za jehož smrt nesli odpovědnost Židé podle Bible
 • Středověk: zákaz stavění synagog, uzavření smíšeného manželství
 • Ekonomický charakter: zabavování majetku, vyháněni, zobrazeni jako lichváři
 • 13. století museli nosit specifický oděv- žlutou nášivku, špičatý klobouk

 

 • Indiáni a černí otroci

černí otroci

 • S objevením rozvojem Ameriky ( 1492)
 • Problematika jiné barvy pleti
 • 16. století rozvoj otroctví, hledání nové pracovní síly
 • Otroctví bylo omlouváno pohanství černochů a barvou pleti
 • Američani nebyli schopni uvažovat o černoších jako o občanech a svéprávných bytostech

 
Indiáni

 • Dvojatý přístup
 • Původní záměr byla proměna Indiánů na křesťany, ale vyšší zájem byl o jejich území
 • Indiáni byli vražděni, epidemiemi redukováni
 • 16.-17. století Španělsko přechod mezi nábožensky netolerantní středověku a naturalistickým rasismem moderní doby

 

 • Romové
 • Vstup na evropský kontinent rok 1100 ( z Indie do Evropy)
 • V Byzantské říši- utlačováni, zakázán vstup do kostelů, smíšené manželství
 • V Evropě nejprve vnímáni pozitivně (přinesli nové dovednosti)
 • Později nepřátelství ( příčinou barva pleti a neznámý jazyk)

alžbětinské přesvědčení: „ Cikáni by se mohli již dávno zbavit své barvy pleti, kdyby změnili svůj ohavný způsob života“

 • 15. st.- zbavování se Romů- pomluvy např. obvinění z kanibalismu
 • Byli pokládáni za asociály, zdroj kriminality, kulturně méněcenné
 • Na českém území poprvé 1400, z počátku přijati
 • Královsky nařízené vypovídání ze země, mučení zabíjení Romů (nešlo o systematickou genocidu)

 

 • Vývoj rasových teorií
 • Někteří myslitelé považovali barvu pleti za důsledek života v určitém prostředí, připojení i církev → odpůrci rasových ideologií
 • 18. st. – spor o původ lidí (2 názory)

1.Teorie monofylogenetická – lidstvo je z jednoho ohniska

2. Teorie polyfylogenetická – lidstvo je z různých druhů → vznik rasových ideologií

 

 • Autor 1. rasové klasifikace by Francouz Francois Bernier (rozdělování populace podle stejných fyzických znaků, upřednostnění vývoje bílé rasy)
 • Následovní filosof David Hume v díle Of National Characters tvrdí, že rozdílnost je dána povahami  ras, méněcennost černochů je dána neschopností se přizpůsobit
 • Jeden z nejznámější rasových ideologů je Arthur de Gobineau

 

 • Arthur de Gobineau
 • Rozlišuje populaci do 3 ras: černá, žlutá a bílá
 • Úpadek společnosti tvoří spojení „nižších“ s „vysokými“ ras
 • Nerovnost ras je vrozená, původní a trvalá
 • Árijská rasa je nositelka „čisté rasy“ , zachovaná nejvíce o germánského kmene
 • Dílo: Esejí o nerovnosti lidských ras (rok 1853)
 • Jeho pokračovatel Angličan Houston S. Chamberlain – na rozdíl od něj věří v možnost očištění árijské rasy pomocí tvrdé rasové politiky

 

 • Adolf Hitler
 • Dílo: Mein Kampf ( 2 části)
 • Vyzdvihuje Árijskou rasu, ale tvrdí že stále jako čistá existuje
 • Zakládá svá učení o nadřazenosti Germánu (potomci Árijců)
 • 3 skupiny: zakladatelé (Árijci), nositelé, ničitelé
 • Škodlivost míchání ras ( hlavně germánská s ostatními) → choroby, ohrožení národa

„ Silnější je určen k panování a neměl by splývat se slabším, aby nemusel obětovat svou vlastní velikost.“

 • Za nejhorší rasu považuje Židy

„ neschopnost stvořit si vlastní stát“ „paraziti na tělech cizích národů“

 • 1935 přijaty Norimberské zákony o ochraně krve a cti
 • Konečné řešení otázky Romů a Židů – holocaust (6 mil. Židů, 600 000 Romů)

 

 • Rasismus dnes
 • Oslabení po hrůzách 2. světové války, hlavně antisemitismu
 • Nová podoba antisemitismu spojenou s kritikou státu Izrael a teorií o popírání holocaustu (nejznámější popírač David Irving)
 • Dva okruhy

–  pravicový extremismus
–  rasismus mezi naší populací celkově

 • Zdroje
 • Rasismus- Stručná Historie G.M. Fredrickson
 • Bakalářská práce Kořeny rasismu, vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. autor práce: Monika Zýbalová