Autismus

Téma prezentace: Autismus

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): sus

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace do společenských věd popisuje, co je to autismus, jeho příznaky, vyšetření, léčbu a dělení. Nechybí samozřejmě uvedení zdrojů.

 

Osnova:

Co je to autismus ?

 • porucha dětského mentálního vývoje
 • vrozená porucha některých mozkových funkcí
 • důsledek=>dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá
 • duševní vývoj narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

 

Příznaky autismu

 • nenavazují oční kontakt
 • neslyší na své jméno
 • minimální komunikace
 • vyjadřují se hlavně křikem
 • často působí dojmem,že neslyší
 • dávají přednost samotě před společností
 • některé autistické děti mohou také zpočátku povídat a poté se zarazit, jiné mají řeč opožděnou nebo dokonce zůstanou němí
 • jedinci vedou často monology
 • domlouvání- posunky, malováním obrázků, psaním vzkazů
 • není snadné pochopit,co nám chce autista říct
 • Vytváří si imaginární přátele

 

Vyšetření autismu

 • diagnóza na základě projevů chování bez ohledu na příčinu vzniku
 • psychologické a psychiatrické vyšetření
 • stanoví se , zda je autistická porucha v souvislosti s jinou somatickou nemocí či (genetickou) anomálií
 • dále se zjišťuje postižení centrálního nervového systému

 

Léčba autismu

 • není vyléčitelný
 • vliv dekompresních (přetlakových) komor na stav postižených autismem.
 • pravidelná pedagogická péče
 • Vojtova metoda

 

Dělení autismu do 3 kategorií

 • Autismus
 • Atypický autismus –lepší sociální či komunikační dovednosti
 • Aspergerův syndrom – má hodně společných znaků s autismem jako jsou problémy ve společenských vztazích a komunikaci, ale tyto jedinci mají obvykle méně potíží s řečí a nemívají mentální opoždění

 

Zdroje

 • http://nemoci.vitalion.cz/autismus/
 • http://www.autismus.cz/diagnostika/index.php
 • http://www.autismus.cz/novinky-o-autismu/apla-praha-hleda-terapeuta.html