Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Autismus

Téma prezentace: Autismus
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): sus
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do společenských věd popisuje, co je to autismus, jeho příznaky, vyšetření, léčbu a dělení. Nechybí samozřejmě uvedení zdrojů.
 
Osnova:
Co je to autismus ?

 • porucha dětského mentálního vývoje
 • vrozená porucha některých mozkových funkcí
 • důsledek=>dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá
 • duševní vývoj narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

 
Příznaky autismu

 • nenavazují oční kontakt
 • neslyší na své jméno
 • minimální komunikace
 • vyjadřují se hlavně křikem
 • často působí dojmem,že neslyší
 • dávají přednost samotě před společností
 • některé autistické děti mohou také zpočátku povídat a poté se zarazit, jiné mají řeč opožděnou nebo dokonce zůstanou němí
 • jedinci vedou často monology
 • domlouvání- posunky, malováním obrázků, psaním vzkazů
 • není snadné pochopit,co nám chce autista říct
 • Vytváří si imaginární přátele

 
Vyšetření autismu

 • diagnóza na základě projevů chování bez ohledu na příčinu vzniku
 • psychologické a psychiatrické vyšetření
 • stanoví se , zda je autistická porucha v souvislosti s jinou somatickou nemocí či (genetickou) anomálií
 • dále se zjišťuje postižení centrálního nervového systému

 
Léčba autismu

 • není vyléčitelný
 • vliv dekompresních (přetlakových) komor na stav postižených autismem.
 • pravidelná pedagogická péče
 • Vojtova metoda

 
Dělení autismu do 3 kategorií

 • Autismus
 • Atypický autismus –lepší sociální či komunikační dovednosti
 • Aspergerův syndrom – má hodně společných znaků s autismem jako jsou problémy ve společenských vztazích a komunikaci, ale tyto jedinci mají obvykle méně potíží s řečí a nemívají mentální opoždění

 
Zdroje

 • http://nemoci.vitalion.cz/autismus/
 • http://www.autismus.cz/diagnostika/index.php
 • http://www.autismus.cz/novinky-o-autismu/apla-praha-hleda-terapeuta.html