OSN – Organizace spojených národů

Téma prezentace: OSN – Organizace spojených národů

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): smaljik

 

 

Popis materiálu:

to prezentace byla vytvořena na téma OSN do ZSV. Má přes 30 slidů a hodně obrázků. Popisuje OSN + co dělá, kdo je v čele, jaké má části…

 

Osnova:

OSN

Anglický název: United Nations Organization
Český název: Organizace spojených národů

 

Co OSN je?
mezinárodní organizace
26. 6. 1945 v San Francisku
Sídlo: New York
Počet členů: 193
Cíl: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, zajištění mezinárodní spolupráce,
podpora přátelských vztahů a podpora lidských
práv.

 

FUNKCE OSN
Není to světová vláda
Nevytváří zákony
Pomáhá uprchlíkům
Bojuje proti terorismu
Ochraňuje životní prostředí
Snaží se snižovat chudobu
Bojuje proti AIDS

 

Charta OSN
mezinárodní smlouva
stanovuje práva a povinnosti členských států
zakládající statut Organizace spojených národů
50 zákládajících států (včetně ČSR)

 

Evropa
Sídla: – Evropská úřadovna OSN v Ženevě
– Vídeň
– Mezinárodní soudní dvůr v Haagu
Státy: Kosovo a Vatikán

 

Představitel
Generální tajemník – Pan Ban Ki-moon (od 2007)
jihokorejský diplomat
Nominuje: Rada bezpečnosti OSN
Jmenuje: Valné shromáždění OSN
Funkční období :pětileté
Počet období: neurčen

 

Financování OSN
Hospodaří s dvěma rozpočty:
Pokrývá činnost centrály v NY
Mise v konfliktních oblastech

Všechny členské státy přispívají podle dohodnuté stupnice. (počet obyvatel a HDP)

 

Orgány OSN
Valné shromáždění
Rada bezpečnosti
Ekonomická a sociální rada
Poručenská rada
Mezinárodní soudní dvůr
Sekretariát OSN

 

Rada bezpečnosti OSN
15 členů, z toho pět stálých – Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie
Tyto státy mají právo veta
hlavní zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti

 

Valné shromáždění
Zde jsou zastoupeny všechny členské země
Hlasovací princip: jedna země= jeden hlas

 

Mezinárodní soudní dvůr
Založen roku 1945
Sídlí v Haagu
Soudní orgán OSN
Tvořen sborem 15 soudců volených na 9 let

 

Specializované agentury OSN
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Světová organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
Mezinárodní organizace práce (ILO)
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)
Světová zdravotnická organizace (WHO)
Skupina světové banky
Mezinárodní měnový fond (IMF)
Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
Mezinárodní námořní organizace (IMO)
Světová meteorologická organizace (WMO)
Světová poštovní unie (UPU)
Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD)
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)

 

UNESCO
Plní úkoly v oblasti vzdělávání, přírodních věd, humanitních a sociálních věd, kultury a komunikace
Správní orgánem je generální konference
Skládá se ze všech členských států a schází se jednou za dva roky
Výkonná rada má 58 členů
Generální ředitelka: Irina Bokova

 

UNESCO v ČR
Brno- Vila Tugendhat
Český Krumlov- Státní hrad a zámek
Holašovice- areál vesnice
Kroměříž- Arcibiskupský zámek a zahrady
Kutná Hora- Hrám sv. Barbory + katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Lednice- lednicko-valtický areál
Litomyšl- zámek a zámecký areál
Olomouc- Sloup nejsvětější trojice
Praha- historické centrum
Telč- historické centrum
Třebíč- Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť
Žďár nad Sázavou- poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

 

Nehmotné památky unesco
Slovácký verbuňk
Masopust
Sokolnictví
Jízda králů

 

UNICEF
Největší světová organizace
Ochrana a zlepšování životních podmínek dětí a podpora jejich všeobecného rozvoje
Vytvořena 11. prosince 1946

 

WHO
Světová zdravotnická organizace
Centrum v Ženevě
Založena 7. dubna 1948
Současná generální ředitelka Dr. Margaret Chan

 

Mezinárodní měnový fond (IMF)
Podpora a usnadňování mezinárodní měnové spolupráce
Podpora stability směnných kurzů a řádné peněžní výměny
Pomoc při vytváření mnohostranného systému plateb a odstraňování restrikcí zahraniční směny
Pomoc při odstraňování nevyváženého stavu platební bilance států prostřednictvím krátkodobé finanční podpory

 

Světová banka
Zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím
Cíl: snížit chudobu a zlepšit životní podmínky a standardy na celém světě

 

Zdroje:
http://www.zemepis.com/osn.php
http://www.mezinarodni-organizace.wz.cz/osn/charta-osn/charta-osn.html
http://text.nkp.cz/sluzby/osn1
http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/?i=172
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF