Trestní právo (2)

Téma prezentace: Trestní právo

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Michaela

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje stručnou charakteristiku trestného práva hmotného a nehmotného. Nechybí základní prameny, tresty a ochranná opatření či průběh trestního řízení.

 

Osnova:

žTRESTNÍ PRÁVO

žMichaela Ratajová

žTrestní právo

žje souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestní činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům

žpatří do oblasti VEŘEJNÉHO PRÁVA

žTrestní právo

žRozlišujeme ho na:

1)Trestní právo hmotné (materiální)

2)Trestní právo procesní (formální)

žTRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

ž stanoví, co je trestným činem

ž podmínky trestní odpovědnosti

ž jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit

*HLAVNÍ PRAMENY = TRESTNÍ ZÁKONÍK A

ZÁKON ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM

žPODMÍNKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

žProtiprávnost činu

žTypové znaky trestného činu

– naplnění skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka

žObecné znaky uvedené v zákoně

– věk,příčetnost a u mladistvých rozumová a mravní vyspělost

žZákladní prameny trestního práva hmotného:

ž1. Ú.z.č. 1/1993 Sb.- Ústava České republiky,

ž2. Usn.PČNR č. 2/1993 Sb.- Listina základních práv a svobod,

ž3. Zákon.č.40/2009 Sb. trestní zákoník

ž4. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody – z.č. 169/1999 Sb.,

ž5. Zákon o výkonu vazby-z.č. 293/1993

ž6. Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti- z.č. 184/1964 Sb.

ž7. Rozhodnutí prezidenta republiky o udělení amnestie

ž8. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu – z.č. 198/1993 Sb.

ž9. Zákon o probační a mediační službě-z.č. 257/2000 Sb.

ž10. Zákon o pomoci obětem trestných činů – z.č. 209/1997 Sb.

ž11. zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,

ž12. Nálezy Ústavního soudu,

ž13. Jiné právní předpisy, jež vymezují znaky trestného činu

ž14.Mezinárodní smlouvy

žTRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

žOdnětí svobody

– klasické nejvýše 20 let

– výjimečný trest nad 20 až do 30 let,doživotí

žDomácí vězení

žObecně prospěšné práce

žPeněžitý trest

žPropadnutí majetku

žTRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ

žUpravuje trestní řízení soudní

žStanoví postup příslušných orgánů státu

*HLAVNÍ PRAMEN = TRESTNÍ ŘÁD (zákon o trestním řízení soudním)

žZákladní zásady trestního práva procesního

žNikdo nemůže být trestně stíhán než ze zákonných důvodů a zákonným způsobem

žTrestní stíhání před soudem je možní jen na základě obžaloby podané státním zástupcem

žDokud vina není vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze na toho, proti komu se trestní řízení vede, jako kdyby byl vinen

žJednání před soudy je ústní a veřejné

žPRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

1.PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

2.PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY

3.HLAVNÍ LÍČENÍ

4.ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

5.VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ