Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Trestní právo (2)

Téma prezentace: Trestní právo
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Michaela
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje stručnou charakteristiku trestného práva hmotného a nehmotného. Nechybí základní prameny, tresty a ochranná opatření či průběh trestního řízení.
 
Osnova:
žTRESTNÍ PRÁVO
žMichaela Ratajová
žTrestní právo
žje souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestní činy) proti chráněným společenským a individuálním zájmům
žpatří do oblasti VEŘEJNÉHO PRÁVA
žTrestní právo
žRozlišujeme ho na:
1)Trestní právo hmotné (materiální)
2)Trestní právo procesní (formální)
žTRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
ž stanoví, co je trestným činem
ž podmínky trestní odpovědnosti
ž jaké sankce (trest či ochranné opatření) lze za trestný čin uložit
*HLAVNÍ PRAMENY = TRESTNÍ ZÁKONÍK A
ZÁKON ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM
žPODMÍNKY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
žProtiprávnost činu
žTypové znaky trestného činu
– naplnění skutkové podstaty – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka
žObecné znaky uvedené v zákoně
– věk,příčetnost a u mladistvých rozumová a mravní vyspělost
žZákladní prameny trestního práva hmotného:
ž1. Ú.z.č. 1/1993 Sb.- Ústava České republiky,
ž2. Usn.PČNR č. 2/1993 Sb.- Listina základních práv a svobod,
ž3. Zákon.č.40/2009 Sb. trestní zákoník
ž4. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody – z.č. 169/1999 Sb.,
ž5. Zákon o výkonu vazby-z.č. 293/1993
ž6. Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti- z.č. 184/1964 Sb.
ž7. Rozhodnutí prezidenta republiky o udělení amnestie
ž8. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu – z.č. 198/1993 Sb.
ž9. Zákon o probační a mediační službě-z.č. 257/2000 Sb.
ž10. Zákon o pomoci obětem trestných činů – z.č. 209/1997 Sb.
ž11. zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,
ž12. Nálezy Ústavního soudu,
ž13. Jiné právní předpisy, jež vymezují znaky trestného činu
ž14.Mezinárodní smlouvy
žTRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
žOdnětí svobody
– klasické nejvýše 20 let
– výjimečný trest nad 20 až do 30 let,doživotí
žDomácí vězení
žObecně prospěšné práce
žPeněžitý trest
žPropadnutí majetku
žTRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ
žUpravuje trestní řízení soudní
žStanoví postup příslušných orgánů státu
*HLAVNÍ PRAMEN = TRESTNÍ ŘÁD (zákon o trestním řízení soudním)
žZákladní zásady trestního práva procesního
žNikdo nemůže být trestně stíhán než ze zákonných důvodů a zákonným způsobem
žTrestní stíhání před soudem je možní jen na základě obžaloby podané státním zástupcem
žDokud vina není vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze na toho, proti komu se trestní řízení vede, jako kdyby byl vinen
žJednání před soudy je ústní a veřejné
žPRŮBĚH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
1.PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ
2.PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY
3.HLAVNÍ LÍČENÍ
4.ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
5.VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ