Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Rádiové vlny

Téma prezentace: Rádiové vlny
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Filip24
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete základní informace radiových vlnách. Konkrétněji zde najdete:
—1) Dlouhé vlny
—2) Střední vlny
—3) Krátké vlny
—4) Velmi krátké vlny
—5) Ultra krátké vlny
—6) Mikrovlnná záření
 
Osnova:
—Rádiové vlny
—Druh elektromagnetického záření
—Vlnové délky od jednoho milimetru až po tisíce kilometrů
—Rychlost šíření vln je přibližně 300 000 000 metrů za sekundu, stejná jako rychlost šíření světla ve vakuu
—Jednotka je 1 Hz(1 Hz je frekvence, kdy dojde k 1 změně (kmitu) za 1 s.
 
 
—Dlouhé vlny
—frekvenci mezi 30 kHz až 300 kHz
—Spolehlivé šíření, vlny se šíří  po zemi
—Jsou na velké vzdálenosti, proto se používá pro: navigaci, komunikaci a rozhlasové vysílání, které mají pokrýt velká území. Dlouhovlnný vysílač ovšem vyžaduje velký výkon a vysoké vysílací antény (stožáry).
– vysílač Topolná(270m vysoké, vysílač
Českého rozhlasu1, frekvence 270 kHz)
—Střední vlny
— frekvence 520-1620 kHz
— Vlny se dobře ohýbají v terénu, jsou vhodné pro vysílání v okruhu stovek, nejvýše několika málo tisíc kilometrů.
—Využití: radionavigace, pro sdělovací služby a pro rozhlas
 
– Vysílač středních vln ve Švýcarsku
—
—Krátké vlny
— frekvence 3-30 MHz(vlnová délka 100-10 m)
— Šíří se pomocí atmosféry, díky odrazům o zem a atmosféru může překonat dálky až desítek tisíc kilometrů, využití: rádiové stanice
—Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Podle denní a roční doby, kmitočtu, sluneční aktivity a dalších vlivů se dosah jinak stejného vysílacího zařízení může měnit od několika desítek do několika tisíc kilometrů a to i během několika hodin.
—
—Velmi krátké vlny
— frekvence od 30 do 300 MHz(vlnové délky 1-10m)
— Tyto frekvence se používají pro přenos signálu, které vyžadují větší šířku pásma, opět se šíří pomocí atmosféry, ovlivňují je stejné faktory jako u krátkých vln
—Využití: Rozhlasové stanice,  televizní stanice
—
—Ultra krátké vlny
—frekvence 300 MHz a 3 GHz(vlnová délka 1-10 dm)
—opět se šíří pomocí atmosféry, ovlivňují je stejné faktory jako u krátkých vln
—Jsou určeny pro televizní vysílání bezdrátové telefony, vysílačky, satelitní komunikaci (GPS), a mnoho dalších aplikací.
– na principu ultra krátkých vln funguje i wifi router
 
—Mikrovlny
—frekvence 300 MHz-300 GHz(vlnová délka 1 mm-1 m
– nejznámější využití mikrovln je
mikrovlná trouba