Heinrich Rudolf Hertz

Téma prezentace: Heinrich Rudolf Hertz

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): šarka

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje život a práci fyzika 19. století jménem Heinrich Rudolf Hertz. Obsahuje jeho životopis a přínos do fyziky.

 

Osnova:

Heinrich Rudolf Hertz

22. 2. 1857 – 1. 1. 1894

 

—Experimentálně ověřil Maxwellovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln

—Odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení

— Je po něm pojmenována jednotka pro frekvenci Hertz[Hz]

 

—Fyzik 19. století

—Narozen v Hamburku

—Bohatá a vzdělaná rodina

—Otec advokát a senátor Gustav Ferdinand Hertz

—Oblíbenost strojů a techniky

—Manuálně zručný

—Vynikal v matematice, přírodních vědách i v studiu jazyků

—Oženil se s Elizabeth Dollovou

—Zemřel v Bonnu na kostní chorobu

 

—Po ukončení středoškolského studia následovalo studium techniky v Drážďanech a v Mnichově

—1878 Berlínská univerzita

—Žákem Helmholtze a Kirchhoffa

—1880 obhájil doktorskou práci na téma „O indukci v rotujících koulích“

—stal se asistentem Helmholtze

—1883 docent pro obor matematická fyzika na univerzitě v Kielu

—1885 profesor fyziky na Vysoké škole technické v Karlsruhe

—1889 univerzita v Bonnu

 

—1879 berlínská AV. vypsala zadání na prozkoumání Maxwellovy teorie elektromagnetického vlnění

—Hertz vyřešil Maxwellovu teorii elektromagnetického pole po stránce experimentální i teoretické

—1887 potvrdil existenci elektromagnetických vln a také prozkoumal zákony jejich šíření, odrazu, polarizace a lomu

—Počátek rozvoje bezdrátové telegrafie a radiotechniky

—Hertzův generátor elektromagnetických vln

—Dalšími pokusy objevil fotoelektrický jev a katodové paprsky

—Zabýval se pružností, pevností a fluorescencí látek

 

Zdroje:

— http://www.lib.cas.cz

—http://www.quido.cz

—http://www.velikani.cz

—http://cs.wikipedia.org

—http://www.converter.cz