Echolokace

Téma prezentace: Echolokace

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): moody15

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete vysvětlení základních principů echolokace. Co to je, vysílané zvuky, cvakání, kytovci. Materiál je vhodný například do biologie nebo fyziky.

 

Osnova:

ECHOLOKACE

Klára Khunová

CO JE TO ECHOLOKACE?

Je to možný způsob dorozumívání určitých živočichů tedy savců, hlavě letounů a kytovců.

Ale také na jeho principu fungují specializované elektronické přístroje jako například sonary nebo měřiče hloubky moře.

Zjednodušeně: je vysílán zvuk který se od určité překážky odrazí zpět do místa vysílání, kde je zpětně zachycen

Tento zvuk je většinou vysokofrekvenční a tedy pro člověka neslyšitelný.

Po vyslání zvukové vlny zvířetem či jiným zdrojem, až po zpětné přijetí této vlny, je měřen čas, podle kterého je poté možné vypočítat vzdálenost sledovaného předmětu.

VYSÍLANÉ ZVUKY

Člověk je schopný zachytit zvuk s frekvencí cca 20 Hz až 20kHz.

Na rozdíl kytovci jsou schopni vydávat zvukové signály v rozsahu 250 Hz až 280 kHz.

Signály vysílané podřádem kytovců ozubenými

od 250 Hz do 20 kHz –mručení, kvákání, štěkání – slouží k dorozumívání mezi jednotlivci, ale mají asi emociální charakter

od 4 kHz do 20 kHz – hvízdání – slouží také k dorozumívání mezi jednotlivci na nepříliš velkou vzdálenost

od 10 kHz do 280 kHz – cvakání – slouží právě k echolokaci

CVAKÁNÍ

Série krátkých signálů. Jeden signál může trvat třeba pouze 1/1000s. Např. Delfín dokáže vyslat až 800 těchto cvaknutí za s.

Frekvence se může měnit podle vzdálenosti hledaného předmětu.

Čím je předmět dál tím je vysílaný signál s nižší frekvencí

Jelikož čím je předmět více vzdálen, tím později přijde odezva a vysílaný a přijímaný signál se nesmí rušit

Kořist je od delfína vzdálena na desítky metrů proto vysílá 15 až 20  sérií impulsů za sekundu

Když už kořist chytá, dosahuje počet sérií 190 až 200 za sekundu

Vyšle-li jednu sérii zvukových impulsů za sekundu, „dohlédne“ jimi do vzdálenosti přibližně 720 metrů

Schopnost  vidět´ předměty pomocí echolokace závisí na akustické odrazivosti

Živočišné tělo je svou akustickou vodivostí blízké vodě, tedy je ´viditelné´ jen slabě a kytovec může zachytit i předměty za ním.

Velmi viditelné jsou orgány jako plíce nebo vzduchový měchýř. (rozhraní dvou různorodých látek)

Kytovci vydávají zvukové signály bez otevření dýchacích otvorů, proto je echolokace možná pod vodou

2 způsoby tvoření zvuk signálů

O nízké frekvenci = v hrtanu

O vysoké frekvenci = nosní trubic ( odchlipující se  systém váčků)

PROČ MÁ VĚTŠINA KYTOVCŮ TENTO VÝSTUPEK?

Nachází se v něm tzv. Ultrasonický reflektor (meloun)

Tukové těleso před čelními kostmi

Funguje jako akustická čočka

Usměrňuje a zesiluje vysílané i přijímané zvukové vlny do úzkého svazku

u ozubených kytovců = spodní čelist (slouží pro zachycení zpětných signálů)

Kytovci nemají ušní boltce jen ušní otvory (široké 10-1mm)

Přijímaný zvuk  je do vnitřního ucha veden kůži, tukovými, svalovými i kostními tkáněmi.

http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&biw=1252&bih=610&tbm=isch&tbnid=hoxjpresPNpvXM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Echolokace&docid=e7c5scdL5QxhQM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Delfinekko.gif&w=400&h=154&ei=tazbT5O3DoPmtQbZ4vTCCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=321&dur=39&hovh=123&hovw=320&tx=158&ty=52&sig=108131052453384237423&page=1&tbnh=66&tbnw=172&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:0,i:100  – animace tohoto obrázku

ZAJÍMAVOSTI

Považuje se za prokázané, že ultrazvukové signály slouží kytovcům nejen jako oči, ale i jako zbraň. Víme, že nadměrný hluk způsobuje i lidem poškození zdraví a kytovci své orgány používají jako ultrazvukové dělo k ochromení, možná dokonce i k usmrcení kořisti. Dokáží totiž vyvinout akustický tlak několika set atmosfér.

Konec
Děkuji za pozornost.