Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Písmoznalectví – kriminalistika

Téma prezentace: Písmoznalectví – kriminalistika
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): 491483
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace stručně přibližuje kriminalistický obor písmoznalectví. Nechybí seznámení s oborem, co řeší, jaké je jeho právní úprava nebo kdo ho využívá.
 
Osnova:

  • Písmoznalectví
  • Pojem

l Písmoznalectví je znalecký obor zabývající se zkoumáním a porovnáváním písemných projevů za účelem identifikace nebo naopak vyloučení pisatele.
l Samotná identifikace je založena na teorii dynamických stereotypů, které jsou vytvářeny podmíněnými reflexy a vznikají a upevňují se v průběhu života.
l1. Rozdíly znaků v písmu jedné osoby jsou menší, než rozdíly v písmu dvou osob
l2. Shody znaků v písmu jedné osoby jsou větší, než shody znaků v písmu dvou osob
l3. Po získání ustáleneného rukopisu ho nedokáže osoba, pokud píše dynamickým stereotypem, změnit
l4. Dynamický stereotyp psaní je nenapodobitený jinou osobou
 
Písmo znalectví řeší
lidentifikuje pisatele jednotlivých druhů písma, číslic, znaků a symbolů
lzkoumá pravost podpisů, zjišťuje, zda podpis vyhotovila osoba na jejíž jméno zní nebo má znít
lidentifikuje pisatele nepravých podpisů
lzjišťuje znění textů obtížně čitelným písmem ve spolupráci s oborem technické zkoumáním textů a dokumentů

  • Druhy písma
  • Číslice
  • Grafologie

lCílem grafologického zkoumání je zjišťování psychologického profilu pisatele.
lZkoumáním se zjišťuje jaký pisatel je  temperament, druh myšlení, pudy, emoce.
lVýstupem zkoumání je grafologický rozbor.
lV žádném případě rozbor neslouží jako důkaz pro soudní jednání.
 
Písmoznalectví
lCílem zkoumání v písmoznalectví je identifikace pisatele jednotlivých druhů písma a zjištění pravosti podpisů.
l Výstupem je znalecký posudek nebo odborné vyjádření, které se vyjadřují k pisateli sporného materiálu, „kdo písmo a podpis napsal“.
l Znalecký posudek naopak slouží jako důkaz pro soudní jednání.
 
Právní úprava
lPísmoznalectví je jednou z nejstarších forenzních věd. Ty přestavují aplikace širokého spektra vědních oborů k zodpovězení otázek kladených v řízení před státními orgány (především soudy) a to v rámci trestních i civilních řízení.
lZákon č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících
 
Statní orgány rozhodují podle
lzákon č. 141/1961 Sb., trestní řád (§ 105 a následující)
lzákon č. 99/1933 Sb., občanský soudní řád (§ 127)
lzákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 56)
 
Zdroje
lhttp://www.identifikacepisatele.cz/pravni-uprava/
lhttp://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmoznalectv%C3%AD
lhttp://www.policie.cz/clanek/kriminalisticke-identifikace-618304.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D
lhttp://www.pismoznalec.eu/sluzby/
lhttp://www.pismoznalec-samkova.cz/zkoumani_rucniho_pisma.html

  • Literatura o pismoznalectví Čr

lRobert Saudek: Experimentální grafologie, 1928
lJosef Petera: Úvod do soudní a kriminální grafologie, 1947
lJosef Petera, Ota Borský: Úvod do studia písmoznalectví. Příručky ministerstva spravedlnosti, svazek 35, 1975
lPetr Blažek, Jiří Valeška: Expertíza ručního písma, 1984

  • Zahraniční

lHans Schneickert: Leitfaden der gerichtlichen Schriftvergleichung, 1918
lWilson R. Harrison: Suspect Documents: Their Scientific Examination, 1958
lEdna W. Robertson: Fundamentals of Document Examination, 1991
lAngelika Seibt: Forensische Schriftgutachten. Einführung in Methode und Praxis, 1999
lJay Levinson: Questioned Documents: A Lawyer’s Handbook, 2001
lBrian S. Lindblom, Jan Seaman Kelly: Scientific examination of questioned documents, 2006
lKatherine M. Koppenhaver: Forensic Document Examination: Principles and Practice, 2007
lAngelika Seibt: Unterschriften und Testamente: Praxis der forensischen Schriftuntersuchung, 2008