Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kriminalita páchaná mladistvými

Téma prezentace: Kriminalita páchaná mladistvými
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Martina
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace do společenských věd popisuje kriminalitu páchanou mladistvými, jaké jsou její následky či jak se tyto případy posuzují.
 
Osnova:
Mladiství

 • 15 – 18 let
 • Odnětí svobody max. 5 let nepodmíněně
 • V trestním řízení zvýšenou ochranu (vždy musí mít obhájce)
 • Vztahuje se na ně ochrana osobních údajů

 
Kdo jsou kriminálníci?

 • Děti nezvládající školu
 • Děti z rodin žijících pod hranicí životního minima
 • Děti zneužívané a týrané v rodinách
 • Děti ze čtvrtí s vysokou úrovní kriminality

 
Nejčastější prohřešky

 • Násilí proti jednotlivci či skupině
 • Opilství a výtržnictví
 • Neoprávněné užívání motorového vozidla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Toxikomanie
 • Prostituce
 • Gamblerství

 
Opatření

 • Neukládá se trest, ale opatření
 • výchovná opatření
 • ochrannáopatření
 • trestní opatření

 

 • Soud může upustit od trestu

Výchovná opatření

 • Dohled probačního úředníka – odsouzený je pravidelně kontrolován
 • Probační program – psychologické poradenství
 • Výchovné povinnosti – nahradit škodu, bydlet s rodiči, léčení závislostí…
 • Výchovná omezení – zákaz styku s konkrétními osobami, navštěvování určitých míst…
 • Napomenutí s výstrahou – vytknutí protiprávnosti činu a upozornění na důsledky, které mu hrozí, pokud se to bude opakovat

 
Ochranná opatření

 • Ochranné léčení – psychiatrické, protialkoholní…
 • Zabezpečovací detence – ochranné léčení vykonávané v uzavřeném prostředí
 • Ochranná výchova – odebrání rodině, změna škodlivého prostředí
 • Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se to věcí, které byly získány trestným činem nebo věcí, které ohrožují bezpečnost.

 
Trestní opatření

 • Obecně prospěšné práce
 • Domácí vězení
 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce – max. 5 let
 • Peněžní opatření – jestliže mladistvý pracuje
 • Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu
 • Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
 • Zákaz činnosti
 • Vyhoštění – cizinci bez rodiny a azylu v ČR
 • Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
 • Odnětí svobody nepodmíněné

 
Zdroje

 • http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/trestni-rizeni-ve-vecech-deti-a-mladistvych
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladistv%C3%BD
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
 • http://referaty.portik.cz/rubrika/pravo/kriminalita-mladeze-0/