Kriminalita páchaná mladistvými – prezentace

Téma prezentace: —Kriminalita páchaná mladistvými

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Martina

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace popisuje kriminalitu páchanou mladistvými, jaké jsou její následky a jak se tyto případy posuzují.

 

Osnova:

Kriminalita páchaná mladistvými

Martina, 3.A

 • Mladiství
 • 15 – 18 let
 • Odnětí svobody max. 5 let nepodmíněně
 • V trestním řízení zvýšenou ochranu (vždy musí mít obhájce)
 • Vztahuje se na ně ochrana osobních údajů

 

 • Kdo jsou kriminálníci?
 • Děti nezvládající školu
 • Děti z rodin žijících pod hranicí životního minima
 • Děti zneužívané a týrané v rodinách
 • Děti ze čtvrtí s vysokou úrovní kriminality

 

 • Nejčastější prohřešky
 • Násilí proti jednotlivci či skupině
 • Opilství a výtržnictví
 • Neoprávněné užívání motorového vozidla
 • Krádež
 • Vandalismus
 • Toxikomanie
 • Prostituce
 • Gamblerství
 • Opatření
 • Neukládá se trest, ale opatření
 • výchovná opatření
 • ochrannáopatření
 • trestní opatření

 

 • Soud může upustit od trestu
 • Výchovná opatření
 • Dohled probačního úředníka – odsouzený je pravidelně kontrolován
 • Probační program – psychologické poradenství
 • Výchovné povinnosti – nahradit škodu, bydlet s rodiči, léčení závislostí…
 • Výchovná omezení – zákaz styku s konkrétními osobami, navštěvování určitých míst…
 • Napomenutí s výstrahou – vytknutí protiprávnosti činu a upozornění na důsledky, které mu hrozí, pokud se to bude opakovat
 • Ochranná opatření
 • Ochranné léčení – psychiatrické, protialkoholní…
 • Zabezpečovací detence – ochranné léčení vykonávané v uzavřeném prostředí
 • Ochranná výchova – odebrání rodině, změna škodlivého prostředí
 • Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se to věcí, které byly získány trestným činem nebo věcí, které ohrožují bezpečnost.

 

 • Trestní opatření
 • Obecně prospěšné práce
 • Domácí vězení
 • Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce – max. 5 let
 • Peněžní opatření – jestliže mladistvý pracuje
 • Peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu
 • Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
 • Zákaz činnosti
 • Vyhoštění – cizinci bez rodiny a azylu v ČR
 • Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem
 • Odnětí svobody nepodmíněné
 • Zdroje
 • http://www.trestni-rizeni.com/vyklad-pojmu/trestni-rizeni-ve-vecech-deti-a-mladistvych
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladistv%C3%BD
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
 • http://referaty.portik.cz/rubrika/pravo/kriminalita-mladeze-0/