Diogenes a kynismus aneb jak se žije v sudu

Téma prezentace: Diogenes a kynismus aneb jak se žije v sudu

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Káč

 

 

Popis materiálu:

Popis kynismu a života Díogenése ze Sinopé. Díogenés a jeho praktikování kynismu v životě. Kynismus – skromnost, dokázat si vystačit s minimem věcí.

 

Osnova:

¢Díogenés a kynismus aneb jak se žije v sudu

¢Kateřina Šabatová 3.B

¢Kynismus

¢Z řečtiny kyón – pes

¢Filosofická škola v antickém Řecku, založena Antisthenésem, žákem Sokratovým

¢Trvala 1000 let

¢Kynikové byli skromní lidé, kteří si vystačili s minimem věcí, a kteří opovrhovali vymoženostmi civilizace

¢Díogenés ze Sinópé

¢Žil asi 400 př. N. l.

¢Narozen v Sinopu, Turecko

¢Starořecký filosof

¢Zastánce kynismu

¢Díogenésův život

¢V mládí byl vyhoštěn ze Sinopé kvůli otci, který byl odsouzen za penězokazectví

¢Po vyhnání odešel do Athén, kde se připojil k posluchačům filosofa Antisthena, podle kterého se začal řídit. Antisthenés ho z počátku vyháněl holí, ale Díogenés se mu vztyčil a řekl: „Nenalezneš dost tvrdého dřeva, aby mě s ním odehnal“.

 

¢Po smrti Antisthena se stal hl. hlasatelem jeho filosofie. Vlastnil pouze misku, kterou zahanbeně odhodil po té, co viděl psa, který se dokázal napít i bez ní. Žil v psí boudě nebo v sudu v Metrónu, chrámě matky bohů Kybely.

¢Nesnažil se vytvořit filosofický systém ani nesháněl žáky, zabýval se kritikou společnosti a etikou. Snažil se všechny filodofické systémy vyvracet a jejich tvůrce zesměšňovat.

¢Životní příběhy

¢Byl kritikem Platóna, zpochybňoval možnosti jazyka a napadal jeho poučky a definice. Prosazoval jen praktický život, jen to, co vidíme, slyšíme, cítíme a co můžeme ve svém životě použít.

¢Když se ho zeptali, co soudí o myšlence elejské školy, že pohyb neexistuje, vstal a začal chodit.

¢V pravé poledne se procházel s lucernou po náměstí a volal: „Hledám člověka.“

 

¢Proslavil se výrokem při rozhovoru s Alexandrem Makedonským, který ho údajně vyzval, ať si zvolí přání, které mu bude splněno a Díogenés odpověděl: „Ustup mi ze slunce“

Další z jeho výroků:

¢„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“

¢„Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou.“

¢Konec života

¢Byl zajat mořskými loupežníky a odvezen na Krétu.

¢Nechal se tam koupit jako pán, muž, který umí vládnout jiným lidem. Koupil jej korintský kupec Xeniadés, v jehož rodině pak Díogenés žil až do konce svého života, jejich děti vychoval skromnosti a střídmosti.

¢Zemřel ve vysokém věku. Na příčinu smrti je několik názorů – cholera, možná se sám udusil nebo jej pokousali psi, s nimiž se chtěl podělit

¢Zdroje

¢http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADogen%C3%A9s_ze_Sin%C3%B3p%C3%A9

¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kynismus

¢http://citaty.net/autori/diogenes-ze-sinopy/

¢http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1893

¢http://classicalwisdom.com/diogenes-of-sinope/