Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Diogenes a kynismus aneb jak se žije v sudu

Téma prezentace: Diogenes a kynismus aneb jak se žije v sudu
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Káč
 


 
Popis materiálu:
Popis kynismu a života Díogenése ze Sinopé. Díogenés a jeho praktikování kynismu v životě. Kynismus – skromnost, dokázat si vystačit s minimem věcí.
 
Osnova:
¢Díogenés a kynismus aneb jak se žije v sudu
¢Kateřina Šabatová 3.B
¢Kynismus
¢Z řečtiny kyón – pes
¢Filosofická škola v antickém Řecku, založena Antisthenésem, žákem Sokratovým
¢Trvala 1000 let
¢Kynikové byli skromní lidé, kteří si vystačili s minimem věcí, a kteří opovrhovali vymoženostmi civilizace
¢Díogenés ze Sinópé
¢Žil asi 400 př. N. l.
¢Narozen v Sinopu, Turecko
¢Starořecký filosof
¢Zastánce kynismu
¢Díogenésův život
¢V mládí byl vyhoštěn ze Sinopé kvůli otci, který byl odsouzen za penězokazectví
¢Po vyhnání odešel do Athén, kde se připojil k posluchačům filosofa Antisthena, podle kterého se začal řídit. Antisthenés ho z počátku vyháněl holí, ale Díogenés se mu vztyčil a řekl: „Nenalezneš dost tvrdého dřeva, aby mě s ním odehnal“.
 
¢Po smrti Antisthena se stal hl. hlasatelem jeho filosofie. Vlastnil pouze misku, kterou zahanbeně odhodil po té, co viděl psa, který se dokázal napít i bez ní. Žil v psí boudě nebo v sudu v Metrónu, chrámě matky bohů Kybely.
¢Nesnažil se vytvořit filosofický systém ani nesháněl žáky, zabýval se kritikou společnosti a etikou. Snažil se všechny filodofické systémy vyvracet a jejich tvůrce zesměšňovat.
¢Životní příběhy
¢Byl kritikem Platóna, zpochybňoval možnosti jazyka a napadal jeho poučky a definice. Prosazoval jen praktický život, jen to, co vidíme, slyšíme, cítíme a co můžeme ve svém životě použít.
¢Když se ho zeptali, co soudí o myšlence elejské školy, že pohyb neexistuje, vstal a začal chodit.
¢V pravé poledne se procházel s lucernou po náměstí a volal: „Hledám člověka.“
 
¢Proslavil se výrokem při rozhovoru s Alexandrem Makedonským, který ho údajně vyzval, ať si zvolí přání, které mu bude splněno a Díogenés odpověděl: „Ustup mi ze slunce“
Další z jeho výroků:
¢„Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost, starým útěchu, chudým bohatství a bohatým ozdobu.“
¢„Muži se žení proto, že jsou unaveni. Ženy se vdávají proto, že jsou zvědavé a touží po nových zážitcích. A tak se tedy oba zklamou.“
¢Konec života
¢Byl zajat mořskými loupežníky a odvezen na Krétu.
¢Nechal se tam koupit jako pán, muž, který umí vládnout jiným lidem. Koupil jej korintský kupec Xeniadés, v jehož rodině pak Díogenés žil až do konce svého života, jejich děti vychoval skromnosti a střídmosti.
¢Zemřel ve vysokém věku. Na příčinu smrti je několik názorů – cholera, možná se sám udusil nebo jej pokousali psi, s nimiž se chtěl podělit
¢Zdroje
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADogen%C3%A9s_ze_Sin%C3%B3p%C3%A9
¢http://cs.wikipedia.org/wiki/Kynismus
¢http://citaty.net/autori/diogenes-ze-sinopy/
¢http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1893
¢http://classicalwisdom.com/diogenes-of-sinope/