Neperiodický tisk

Téma prezentace: Neperiodický tisk

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Janina

 

 

Popis materiálu:

Prezentace obsahuje základní informace o neperiodickém tisku. Tyto informace je možné využít v předmětech jako veřejná správa, právo, společenské vědy, apod. Dále obsahuje předpoklady, které neperiodický tisk musí obsahovat, povinné příjemce, kteří neperiodický tisk musí odebírat, příklady neperiodického tisku obrázkovou formou a poděkování za pozornost…

 

Osnova:

 

NEPERIODICKÝ TISK

Zákon č. 37/1995 Sb.

Rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl

K veřejnému šíření

Vydávané jednorázově

 

NEPERIODICKÝ TISK MUSÍ
OBSAHOVAT:

a) Název díla

b) Jména autorů

c) Obchodní  jméno a  sídlo

d) Rok prvního vydání

e) Původní název díla a označení

vydání

f) Označení nositele autorských práv,

g)Číslo Mezinárodního standardního   číslování  knih

h) Obchodní  jméno a  sídlo

 

POVINNÍ PŘÍJEMCI
NEPERIODICKÉHO TISKU

Národní knihovna ČR

Moravská zemská knih. v Brně

Vědecká knihovna v Olomouci

Místně příslušné krajská knihovna podle sídla vydavatele

 

DĚKUJI ZA POZORNOST!!!