Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Neperiodický tisk

Téma prezentace: Neperiodický tisk
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Janina
 


 
Popis materiálu:
Prezentace obsahuje základní informace o neperiodickém tisku. Tyto informace je možné využít v předmětech jako veřejná správa, právo, společenské vědy, apod. Dále obsahuje předpoklady, které neperiodický tisk musí obsahovat, povinné příjemce, kteří neperiodický tisk musí odebírat, příklady neperiodického tisku obrázkovou formou a poděkování za pozornost…
 
Osnova:
 
NEPERIODICKÝ TISK
Zákon č. 37/1995 Sb.
Rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl
K veřejnému šíření
Vydávané jednorázově
 
NEPERIODICKÝ TISK MUSÍ
OBSAHOVAT:
a) Název díla
b) Jména autorů
c) Obchodní  jméno a  sídlo
d) Rok prvního vydání
e) Původní název díla a označení
vydání
f) Označení nositele autorských práv,
g)Číslo Mezinárodního standardního   číslování  knih
h) Obchodní  jméno a  sídlo
 
POVINNÍ PŘÍJEMCI
NEPERIODICKÉHO TISKU
Národní knihovna ČR
Moravská zemská knih. v Brně
Vědecká knihovna v Olomouci
Místně příslušné krajská knihovna podle sídla vydavatele
 
DĚKUJI ZA POZORNOST!!!