Německá menšina v ČR

Téma prezentace: Německá menšina v ČR

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Irene Wildfox

 

 

Popis materiálu:

Tato prezentace je na téma německá menšina v České Republice. Najdete zde krátké a stručné shrnutí německého národa, zvyků, jídel, svátku a dalšího.

 

Osnova:

Německá menšina v ČR

Historie Německa

Za počátek historie německé menšiny v Česku je považována kolonizace  českého pohraničí, která započala na sklonku 12. století.

Německý živel postupně do značné míry ovládl i města a vyšší společenské vrstvy, k německé národnosti se v období počátků Československa hlásila téměř třetina obyvatelstva českých zemí.

Ústecký kraj

Početně je německá menšina na území ČR v rámci krajského členění nejsilnější v Ústeckém kraji (okolo 9500 příslušníků), poměrně je zastoupena nejvíce v Karlovarském kraji (cca 3 %), v jeho rámci pak nejvíce v okrese Sokolov  (4,5 %). V obci Měděnec  v okrese Chomutov  (Ústecký kraj) se k německé národnosti hlásí čtvrtina obyvatel, v Tatrovicích  (okres Sokolov), Horské Kvildě (okres Klatovy)  a v Kryštofových Hamrech  (okres Chomutov) pětina obyvatel. Jedná se vždy o sídla s méně než 199 obyvateli.

Tabulka znázorňující vzrůstající počet Němců žijících na území ČR

Jídlo

Německá kuchyně je velmi mnohotvárná a liší se region od regionu. Známé jsou především vydatné a těžké pokrmy jako je vepřové koleno a uzené vepřové maso s kyselým zelím, kadeřavá kapusta s čajovkou, ale i různé eintopfy.

Eintopf je jídlo z jednoho hrnce, v hrnci se vaří, dusí a peče úplně všechno od masa přes luštěniny až po zeleninu.

Mezi základní ingredience německé kuchyně patří maso vepřové, hovězí, drůbeží, zvěřina, sladkovodní i mořské ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, uzeniny, houby, med a produkty z obilí.

Eintopf

Krvavá tlačenka (Blutwurst)
Leipziger Lerche lipská specialita z mandlového těsta
Durynský grilovaný buřt (Thüringer Bratwurst), podávaný s hořčicí a zelím
Vařené vepřové koleno (Eisbein), obvykle podávané se zelím a hořčicí, někdy s bramborovou nebo hrachovou kaší.

Pití

Z nápojů kromě slavných německých piv, převážně ležáků a nejrůznějších druhů pšeničných kvasnicových piv, stojí za zmínku vynikající německá vína, především rýnská a moselská.

Na podzim všude rozšířený a oblíbený burčák, kterému Němci říkají Federweißer nebo Neuer Wein. Ve Frankfurtu také dělají známé víno jablečné (Apfelwein)

Německé pivo je oslavováno slavným svátkem Oktoberfest, který se každoročně pořádá v Mnichově na přelomu září a října.

Německý ležák Beck’s  Erdinger

Svátky (pracovního klidu) v SRN

 1. ledna(Nový rokNeujahr

Velký pátek Karfreitag

Velikonoce (neděle po prvním úplňku na jaře) Ostersonntag

Velikonoční pondělí Ostermontag

 1. květnaSvátek práceMaifeiertag, Erster Mai, Tag der Arbeit

Nanebevstoupení Páně (čtvrtek, 40. den od Velikonoc) Christi Himmelfahrt

Svatodušní svátky

Letnice (neděle, 50. den od Velikonoc) Pfingstsonntag

Svatodušní pondělí Pfingstmontag

 1. říjnaDen německé jednoty– výročí znovusjednocení Německa roku 1990 Tag der deutschen Einheit

poslední neděle církevního roku, což je neděle před prvním nedělím adventním Ewigkeitssonntag / Totensonntag

 1. prosince1. svátek vánočníErster Weihnachtsfeiertag
 2. prosince2. svátek vánočníZweiter Weihnachtsfeiertag

Svátky (jako dny pracovního klidu) v Sasku

 1. říjnaden reformaceReformationsfest

Den pokání a modlitby (předposlední středa před první nedělí adventní) Bußund Bettag

Svátky (jako dny pracovního klidu) v Braniborsku

 1. říjnaden reformaceReformationsfest

Svátky (jako dny pracovního klidu) v Bavorsku

6.1. – Heilige Drei Könige – Tři králové

Fronleichnam – Boží tělo – 60 dní po Velikonoční neděli

15.8. – Mariä Himmelfahrt – Nanebevzetí Panny Marie (V Bavorsku pouze v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem.)

1.11. – Allerheiligen – Svátek Všech svatých

Svátky (jako dny pracovního klidu) v Durynsku

Fronleichnam – Boží tělo – 60 dní po Velikonoční neděli

31.10. – Reformationstag – Den reformace

Ostatní a nestátní svátky

 1. lednasvátek Tří králů(Zjevení Páně) Epiphanias (Heilige drei Könige)

masopust/karneval (pondělí a úterý před Popeleční středou) Fasching/Karneval Rosenmontag und Faschingsdienstag

Zelený čtvrtek Gründonnerstag

(předposlední neděle před první nedělí adventní) Volkstrauertag

 1. prosinceŠtědrý denHeiligabend
 2. prosinceSilvestr
 3. října slaví Německo svůj největší státní svátek, Den německé jednoty

Možnosti Němců v ČR

Občané náležející k menšinám, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, mají právo jednat před správními úřady a soudy ve svém jazyce

Pomalu vznikají obchody, které prodávají zboží z Německa

České i německé zákony, v plném souladu s Haagskou úmluvou o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství z roku 1930 a Evropskou úmluvou o státním občanství z roku 1997, umožňují výkon vícenásobné státní příslušnosti v případě, pokud jsou tato státní občanství nabyta původem, tedy po předcích, s platností od narození. A přesně to je případ dvojího občanství českých občanů s německými předky.

Důvod stěhování

Němečtí senioři stále častěji míří na penzi do středoevropských zemí. Důvody jsou jednoznačně finanční. Náklady na péči o důchodce jsou totiž v SRN nesrovnatelně vyšší, než například v České republice nebo na Slovensku.

V meziválečné době celoevropské nestability a všeobecného nezájmu o příchozí bylo tehdejší Československo jednou z nejotevřenějších zemí, která velkoryse poskytovala azyl uprchlíkům a uprchlicím nejrůznějších názorových proudů, jak před sovětským bolševismem, tak později německým nacismem.

Náboženství

Německo nemá státní náboženství. Základem vztahu státu a náboženství je ústavně zakotvená svoboda vyznání

Dvě třetiny obyvatel Německa se hlásí k nějakému náboženství. Co se týče největších náboženských skupin je zde 47 % protestantů a 38 % katolíků.

V této zemi je odluka církve od státu, přesto pro tzv. zemské církve vybírá církevní daň stát

Náboženství

Katolická církev v Německu má zhruba 26 miliony členů. Patří ke světové církvi s papežem jako hlavou římskokatolické církve

Evangelická církev v Německu má zhruba 25 milionů členů

V důsledku migrace získal na významu také islám. V Německu žije kolem 4 milionů

Německu žije asi 100 000 Židů

Použité odkazy a literatura

http://www.vlada.cz

http://cs.wikipedia.org

http://www.multikulturazlin.cz

http://www.nicm.cz

http://vdb.czso.cz

http://www.czso.cz

http://www.google.com

Home

http://www.ceskenoviny.cz

http://www.rozhlas.cz

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

Home

http://www.restaurant-guide.cz/kuchyne/nemecka-kuchyne.html

http://www.tyden.cz/

Děkuji za pozornost

J