Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

OSN

Téma prezentace: OSN
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): sewa_cz
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace obsahuje základní informace o Organizaci Spojených Národů – představuje její cíle, funkce, strukturu a orgány.
 
Osnova:
OSN
Organizace Spojených Národů
Obsah
Dějiny
Hlavní Orgány OSN
Organizace patřící pod OSN
Charta OSN
OSN Dnes
Dějiny
}25. dubna 1945 se v americkém městě San Francisco uskutečnila konference spojených národů
}Zúčastnění vytvořili základní pravidla pro novou mezinárodní organizaci
}50 zúčastněných delegátů podepsalo „Chartu OSN“
}Rozhodovalo se také o sídle, kterým se stal New York
}27. února 1952 se sešli představitelé zemí z celého světa v novém sídle
Hlavní orgány OSN
Podle článku 7 odstavce 1 Charty OSN má OSN tyto orgány:
Valné shromáždění OSN
Rada bezpečnosti OSN
Ekonomická a sociální rada OSN – ECOSOC
Poručenská rada OSN
Mezinárodní soudní dvůr
Sekretariát, v čele generální tajemník OSN
Valné Shromáždění
Hlavní orgán
Složen ze zástupců všech členských zemí
Každá země má jeden hlas
Důležitá rozhodnutí příjmána dvoutřetinovou většinou, ostatní věci nadpoloviční
Má 193 členských států
Bezpečnostní rada
Výkonný orgán
Hlavní zodpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti
15 členů –> 5 stálých –> 10 nestálých
Poprvé se sešla 17. ledna 1946 v Londýně
Členové BR
Stálí členové po druhé světové válce:
Nyní:
Nestálí členové BR
Nestálé členy Rady bezpečnosti volí Valné shromáždění na každoročním podzimním zasedání
Zvolení členové nastupují do rady k 1. lednu nadcházejícího roku
Jsou stanoveny regionální skupiny zemí, které navrhují ze svého středu jednu nebo několik kandidátských zemí
Afrika – tři nestálé členy
Asie, Latinská Amerika a západní Evropa – 2
Východní Evropa (kam spadá ČR) – 1
Jedním ze zástupců musí být arabská země spadající střídavě pod Afriku nebo Asii
Žádná země nemůže být zvolena do Rady bezpečnosti dvakrát bezprostředně po sobě
Ekonomická a sociální rada OSN
Orgán pro koordinaci ekonomické a sociální činnosti OSN a přidružených odborných organizací a institucí
V angličtině: Economic and Social Council (ECOSOC)
Poručenská Rada
Dohlíží na dodržování poručenských principů poručenského systému na územích pod správou OSN
Dnes je neaktivní
Cílem bylo bylo zabezpečit přechod závislých a nesamostatných území k samostatnosti
Skládala se z dvojího členství
Na jedné straně byly státy, které spravovaly nesamostatná území a na druhé straně stáli členové bezpečnostní rady + další státy, aby byla rovnováha na obou stranách
Mezinárodní soudní dvůr
Sídlo v Haagu v Holandsku
Jediný orgán se sídlem mimo New York
Hlavní soudní orgán OSN
International Court of Justice
Sekretariát OSN
Obslužný orgán OSN
V jeho čele – Generální tajemník OSN
Jmenovaný Valným shromážděním na pětileté funkční období
Generální tajemník OSN
}Řídí práci sekretariátu OSN
}Jmenován na pětileté období Valným shromážděním na návrt Rady bezpečnosti
}Spravuje majetek OSN
}Sekretariát zabezpečuje chod všech orgánů OSN i těch, které mají svoji působnost mimo sídla (Evropská hospodářská komise)
}7. generální tajemník Kofi Annan a OSN obdrželi v roce 2001 Nobelovu cenu míru za „práci za lépe organizovaný a mírovější svět“ (Misijní operace v Africe)
}Úřadující tajemník – Pan Ki-Mun od 1. ledna 2007
}Pochází z Jižní Korey
}Byl zvolen i na druhé funkční období
Peacekeeping
„Cesta, kterou se dá pomoci zemím rozvrácených konfliktem dosáhnout podmínek pro udržitelný mír“
Mírotvůrci mají za úkol po ukončení konfliktu monitorovat mírové procesy v zasažených zemích a pomáhat interesovaným stranám uvádět v platnost mírové dohody
Použití síly je možné u peacekeepingových jednotek pouze v sebeobraně
Peacekeeping není zvlášť definován v Chartě OSN
Jeho pole působnosti vychází zejména z kapitol VI a VII Charty OSN „Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných“
Organizace patřící pod OSN
UNICEF
UNESCO
WHO
OSN Dnes
}Odstranit chudobu a hlad – snížit počet hladovějících na polovinu, neboť hlad není nejlepší kuchař
}Základní vzdělání pro všechny – zajistit základní vzdělání všem lidem bez rozdílu
}Prosazovat rovnost mužů a žen – odstranit nepoměr ve všech úrovních školství
}Snížit dětskou úmrtnost – o 2/3 u dětí do 5 let věku
}Zlepšit zdraví matek – snížit o 3/4 míru mateřské úmrtnosti
}Boj s nemocemi – Zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších závažných onemocnění
}Zajistit udržitelný stav životního prostředí – Snížit na 1/2 počet lidí bez přístupu k nezávadné pitné vodě
}Budovat světové partnerství pro rozvoj – Otevřený obchodní a finanční systém, řešení zadluženosti, zpřístupnění nových technologií