Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Matka Tereza

Téma prezentace: Matka Tereza
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): pink93
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace je na téma Matka Tereza a obsahuje její životopis. Nechybí ani její slova, citáty, poslání nebo návštěvy Československa.
 
Osnova:
}Matka Tereza
}Život Matky Terezy
}Matka Tereza se narodila 27. srpna 1910 v Skopje (dnešní Makedonii) v zámožné rodině albánských katolíků. Rodiče jí při křtu dali jméno Ganxhe – Anežka. Pravé jméno Matky Terezy je Ganxhe Bojaxhiu
}Její otec Nicola Bojaxhiu byl bohatý obchodník a majitel stavební firmy.                    I matka Drane pocházela z movité albánské rodiny
}Měla o dva roky staršího bratra Lazara a o tři roky mladší sestru                   Agatu
}
}Rodný dům Matky Terezy byl otevřený pro všechny, ale zvláště pro               chudé. Modlitba byla jednou z nejdůležitějších záležitostí rodinného                       života. Denně se večer scházeli ke společné modlitbě a pravidelně se                       účastnili mše svaté.
}
} Otec věnoval mnoho času výchově svých dětí a často jim říkával: „Musíte být                                 ke každému štědří, protože Bůh je štědrý k nám. Dal nám                 všechno, proto i vy prokazujte dobro všem. Nedejte si do úst                     ani sousto bez toho, že byste se nerozdělili s  druhými.“         
}Školní léta
}byla nejlepší žákyní ve třídě, byla vždy veselá, přátelská, připravená pomáhat jiným.
}
}Angažovala se v životě farnosti, zpívala ve sboru, hrála na kytaru, psala básně a farní společenství pro ni bylo druhou rodinou.
}
}Uvažovala o hudební nebo literární kariéře, měla literární talent a její dílka se objevovala v místních novinách.
}
}Ve 12 letech vyslechla ve farním kostele několik kázání                                    jezuitských misionářů, kteří pracovali v Indii, a poprvé zatoužila                       zasvětit svůj život Bohu a stát se misionářkou.
}
}„Když mi bylo dvanáct let, poprvé jsem zatoužila patřit úplně Bohu. Uslyšela jsem jasnou výzvu Pána, abych Mu zasvětila celý svůj život jako řeholní sestra. Moje matka byla hluboce věřící žena a její příklad, její láska k chudým na mě měly rozhodující vliv. Tehdy jsem od sebe tyto myšlenky odháněla a řeholnicí jsem se stát nechtěla. Až mnohem později jako osmnáctiletá jsem Pánovo volání poslechla.“
}
}25. září 1928 V irském Dublinu vstupuje k sestrám Naší Paní Loretánské. Po dvou měsících odjíždí do Indie, kde vyučuje na vyšší škole.
}
}V 19 letech obléká hábit a přijímá jméno Tereza z úcty ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
}První kontakt se světem bídy
}1946 Při cestě vlakem na duchovní cvičení ji zasahuje bída chudých. Cítí povolání zcela se věnovat službě chudým a opustit kongregaci Naší Paní Loretánské. Poté se snaží tuto svou touhu realizovat, ale setkává se s nepřátelstvím a nedůvěřivostí. Trpí tím a onemocní. Ale kalkatský arcibiskup F. Perier tuší, že právě tato řeholnice má uskutečnit velký plán Prozřetelnosti a rozhodne se jí pomáhat.
}
}2. únor 1948 arcibiskup po dlouhém zvažování a zkoumání píše papeži Piu XII. a žádá ho o povolení pro Matku Terezu, aby mohla odejít a začít nový řeholní život mimo klášter. V tomto roce také absolvuje ošetřovatelský kurz.
}
}„Odchod od sester loretánek byl pro mě bolestivým zážitkem,“ vzpomíná Matka Tereza. „V klášteře jsem žila bez problémů. Nikdy mi nic nechybělo. Nyní bylo všechno jinak.  „ Spala jsem, kde se dalo, na podlaze, často v rozpadajících se barácích, kde pobíhaly myši; jedla jsem to, co moji svěřenci, a jen občas, když bylo vůbec něco k jídlu.  Chodila jsem od domu k domu a snažila jsem se být nějakým způsobem užitečná. “
}Její poslání…
}25.12. 1948 – Den Narození Páně si volí za oficiální začátek svého poslání ve službě chudým
}
}Matka Tereza má asi 10 spolusester. Píše pravidla kongregace, kterou by chtěla založit. Vatikán schvaluje novou kongregaci sester Matky Terezy, která se bude jmenovat „Misionářky lásky“.
}
}„Cítila jsem,“ psala Matka Tereza po letech, „že Pán ode mě očekává, abych opustila pokojný život uvnitř svého řeholního společenství a abych vyšla do ulic sloužit chudým.
}Poslání bylo jasné a zřetelné: měla jsem opustit zdi kláštera a žít uprostřed chudých. Vyzýval mě sloužit zoufalým, nejubožejším z ubohých v Kalkatě, těm, kteří nemají nic a nikoho; těm, ke kterým se nechce nikdo přiblížit, protože jsou zdrojem nákazy, špinaví, plní bacilů a červů; k těm, kteří dokonce nemohou jít ani žebrat, protože jsou nazí, nemají ani kus hadru, který by si dali na sebe; k těm, kteří už nejí, protože nemají sílu jíst; k těm, kteří padají vysílením na ulicích, zničení, vědomi si svojí smrti; k těm, kteří už ani nepláčou, protože už nemají slzy. Právě takové lidi mi ukázal Ježíš během té cesty, abych si je zamilovala.“
}
}26. červenec 1965 – Matka Tereza zakládá ve Venezuele v Cocorote první dům mimo území Indie. V Dalších letech otevírá domy v Římě, na Srí Lance, v Tanzánii, Austrálii (Borke, Melbourne), v Jordánsku, v Londýně, v USA, v Irsku
}
}17. říjen 1979 – Přijímá v Oslo Nobelovu cenu míru.
}
}V roce 1992 má řád cca 3500 sester po                                                               celém světě (ve 445 domech v 95 zemích)
}Návštěvy Československa
}Na podzim 1984 Matka Tereza poprvé navštěvuje (komunistické) Československo.
}
}1990- druhá návštěva Československa
}
}1992- třetí návštěva Československa, kdy její sestry zakládají útulek v Bratislavě
}
}Konec života
}7. července 1997 navštěvuje papeže a vrací se do Kalkaty, kde 5. září umírá.
}
}V Indii byl vyhlášen státní smutek. Tělo zesnulé bylo vystaveno v kalkatském kostele sv. Tomáše, kam se přišly rozloučit statisíce lidí.
}
}Její tělo – zabalené do státní vlajky – bylo vynešeno na dělovou lafetu, která před padesáti lety převážela tělo Mahátmy Ghándhího.
}Slova Matky Terezy
}„Matka nás učila modlit se a pomáhat lidem v těžkostech, a tak jsme i po smrti otce byli šťastnou rodinou. Učili jsme se, jaký význam má modlitba a práce,“
}
}„Musíš patřit jen Ježíšovi… Musíš být svatou sestrou… Vlož svoje ruce do Ježíšových dlaní a jdi s jistotou vpřed… Dobře, dcerko moje, běž do řehole, staň se misionářkou, ale musíš se úplně odevzdat Bohu a modlitbě…“
}
}„ Každý den s námi někdo obědval, byli to ubožáci, lidé, kteří neměli nic.“ 
}
}„Musíš jít a sloužit chudým!“
}
}Citáty Matky Terezy
}„Hymna života
Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji
Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho.“
}Matka Tereza
}
}„Všichni jsme tužkou v ruce Boží.“Matka Tereza
}
}“Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.„ Matka Tereza
}“Nejhorší chudobou je osamělost a pocit, že nejste milováni.„ Matka Tereza
}
}“ Dnes není nejhorší nemocí malomocenství nebo tuberkulóza, ale pocit, že člověk je nechtěný.„ Matka Tereza
}
}“Snažím se dávat chudým lidem z lásky to, co si bohatí mohou pořídit za peníze. Ne, malomocného bych se nedotkla ani za tisíc liber, ale velmi ráda o něj pečuji z lásky k Bohu.„ Matka Tereza
}Dokument
}
}Vypracovala: Nikola Miková
}Třída: 4. B 2012/2013
}Obor: Zdravotnický asistent
}
}Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=ii
}http://www.google.czwww.marinka.cz/rybnicek/zivot-matky-terezy-dil-2
}http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Matka-Tereza-strucny-zivotopis.html
}http://www.financnici.cz/matka-tereza
}http://citaty.net/autori/matka-tereza/
}https://www.youtube.com/watch?v=maPpBCIWHgk