Laboratorní vyšetření

Téma prezentace: Laboratorní vyšetření

Typ souboru: prezentace PPTX

Přidal(a): Michal

 

 

Popis materiálu:

Prezentace se zaobírá tématem Laboratorní vyšetření. Obsah prezentace je seznámení s laboratorními vyšetřeními a jejich rozdělení do příslušných kategorií, definice co to vlastně laboratorní vyšetření je a k čemu se využívá v praxi a také definice biologického materiálu a co lze za biologický materiál považovat. Prezentace je svým tématickým rozsahem určena pro studenty SZŠ.

 

Osnova:

—Obsah

—1.Co to je laboratorní vyšetření ?

—2.Druhy biologického materiálu.

—3.Druhy laboratorních vyšetření.

 

—Co to je laboratorní vyšetření ?

—Je to vyšetřovací metoda při které analyzujeme biologický materiál

—Je prováděno v laboratoři

—Výsledkem jsou referenční hodnoty, které se srovnávají s normami a tak je možné prokázat chorobný stav

 

—Druhy biologického materiálu

—Jsou to –  krev, moč, stolice, mozkomíšní mok, žaludeční a duodenální šťáva, sekrety z chorobných ložisek, punktáty, zvratky, sputum atd.

—Z praktického důvodu se užívají na průvodkách zkratky (B,P,S,F,U)

 

—Druhy laboratorních vyšetření

—1. Biochemické

—2. Hematologické

—3. Mikrobiologické

—4. Cytologické a Histologické

 

—Biochemické vyšetření

—Slouží k určování jednotlivých látek anorganického a organického původu, které jsou obsaženy v biologickém materiálu.

—Určuje se přítomnost a množství určité látky

—Biochemické vyšetření dále dělíme na vyšetření krve, vyšetření moči a vyšetření stolice

 

—Biochemické vyšetření krve

—Pomocí tohoto vyšetření zjišťujeme  hodnoty:

—Iontů(mineralogram) – Na, K, Ca, Cl, Mg, atd.

—Močového komplexu – urea, kreatinin, kyselina močová

—Enzymů – ALT, AST, ALP, GMT, AMS

—Lipidů – cholesterol, triglycerol

—Glykémie, bílkovin, hormonů – TSH, T3, atd.

—Tumorových markerů – CEA, AFP, PSA, atd.

—Kardiomarkerů – troponin, myoglobin, atd.

—Léků – digitalisové preparáty, antiepiletika, psychotropní látky

—Speciální metabolitů – vitamíny, toxinů (alkohol)

—Acidobazické rovnováhy – ASTRUP

—

—Biochemické vyšetření moče

—Dělíme je na

—1.) Kvalitativní – chemické = vyšetření moče na přítomnost bílkovin, ketolátek, krevních barviv,  amyláz, anorganických látek, glukózy,  žlučových barviv, atd.

—2. Kvantitativní – Hamburgerův sediment = moč se sbírá zpravidla ve 3 hodinovém intervalu

 

—Biochemické vyšetření stolice

—Dělíme je na

—1. Kvalitativní – vyšetření stolice na okultní krvácení

—2. Kvantitativní – vyšetření na přítomnost celkového tuku ve stolici

—3. Mikroskopické  – vyšetření stolice na zbytky

 

—Hematologické vyšetření

—Hematologické vyšetření dělíme na

—1.) Imunohematologická a Izoserologická

—2.) Hemokoagulanční

—3.) Hematologická

 

—Imunohematologická a Izoserologická vyšetření

—Vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru (KS+ Rh), křížové zkoušky a protilátek

—Využití je vyšetření krevní skupiny před transfůzí krve.

—Odběrový materiál je venózní srážlivá krev(fibrinogen)

—Nástrojem pro odběr je zkumavka např. bílá Monovette (5ml)

—

—Hemokoagulanční vyšetření

—Zjištění koagulačních poměrů krve, rychlosti srážení krve

—Z krve venózní a kapilární

—Odběr venózní krve nesrážlivé – s přídavkem protisrážlivého prostředku

—Koagulační testy – zpracovat do 4 hodin

—Zkumavka – zelená Monovette (3ml)

—Obsahuje antikoagulant natrium citricum (citrát sodný)

—Lze provést až 3 vyšetření z jednoho odběru

 

—Nejčastější Hemokoagulační vyšetření

—Quick = Quickův test , tzv. protrombinový čas( tromboplastinový čas)

—Využití – kontrola při léčbě Warfarinem

—INR  = poměr Quick/ normál, výsledek testu

—APTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas

—Využití – ke zjištění koagulačních faktorů vnitřního srážení

—

—Hematologická vyšetření

—Nejčastější vyšetření jsou

—1.) Krevní obraz (KO)

—2.) Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů

—3. ) Sedimentace erytrocytů (FW)

 

—Krevní obraz

—Stanovení počtů krevních elementů, hemoglobinu a hematokritů

—Jsou to – erytrocyty, leukocyty, trombocyty, hemoglobin, hematokrit

 

—Krevní obraz + differenciál

—Krevní obraz + stanovení počtu jednotlivých druhů bílých krvinek (leukocytů)

—Neutrofily, Eozinofily, Bazofily, Monofily, Lymfocyty a Monocyty

 

—Sedimentace erytrocytů – FW

—Značka FH podle Fahrea a Westergrena

—= sedlivost erytrocytů

—Složení krve – procenta (poměr) zastoupení krvinek a plazmy v krvi

—Využití pro – screening, záněty, infekce, nádory

 

—Mikrobiologické vyšetření

—Určujeme patogenního původce nemoci ze skupiny mikroorganismů

—Technika odběru se liší podle typu odebíraného materiálu a předpokládaného infekčního původce.

—Mikrobiologické vyšetření dělíme na :

—1) Bakteriologické – přítomnost bakterií v biologickém materiálu

—2. )Virologické – přítomnost virů v biologickém materiálu (herpetické viry)

—3.) Sérologické – přítomnost  protilátek v séru (syfilis, AIDS)

—4.) Parazitologické – přítomnost parazitů v biologickém materiálu (roupy, škrkavky)

—

—Cytologické a Histologické vyšetření

—Cytologie je vyšetření buněk získaných z lidského organizmu ( z povrchu těla, z určité tekutiny, např. výpotek, nebo z určitého orgánu, např. ze štítné žlázy)

—Výhody cytologie jsou :

—1) Jednoduchost získání vzorků

—2.) Rychlost vyšetření

—3.) Relativně nízká cena

—Cytologie většinou není považována za rovnocennou metodou k histologii

—

—Histologie je vyšetření vícebuněčných tkání, jako jsou epitely, pojiva, nervové tkáně, svalové tkáně nebo tělní tekutiny

—Podle stavu získaných tkání lze usuzovat na stav orgánu a typ eventuálního onemocnění

—Histologické vyšetření nelze jiným vyšetřením nahradit. Neboť není jiné vyšetření, které by lékaři podalo informace o mikroskopické struktuře orgánu

 

—Zdroje

—Použitá literatura:

—Klinická propedeutika , nakladatelství Fortuna, Praha 2010 Novotná, Uhrová, Jirásková

—Klinická propedeutika, nakladatelství Avicenum , J. Neuwirth , 1985

—http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/cytologie.pdf  – Bc. Tondrová Irena

—http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Hematologická_vyšetření_krve.pdf – Bc. Hrušková Jindriška