Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Post Type Selectors
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Laboratorní vyšetření

Téma prezentace: Laboratorní vyšetření
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Michal
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [118.08 KB]


 
Popis materiálu:
Prezentace se zaobírá tématem Laboratorní vyšetření. Obsah prezentace je seznámení s laboratorními vyšetřeními a jejich rozdělení do příslušných kategorií, definice co to vlastně laboratorní vyšetření je a k čemu se využívá v praxi a také definice biologického materiálu a co lze za biologický materiál považovat. Prezentace je svým tématickým rozsahem určena pro studenty SZŠ.
 
Osnova:
—Obsah
—1.Co to je laboratorní vyšetření ?
—2.Druhy biologického materiálu.
—3.Druhy laboratorních vyšetření.
 
—Co to je laboratorní vyšetření ?
—Je to vyšetřovací metoda při které analyzujeme biologický materiál
—Je prováděno v laboratoři
—Výsledkem jsou referenční hodnoty, které se srovnávají s normami a tak je možné prokázat chorobný stav
 
—Druhy biologického materiálu
—Jsou to –  krev, moč, stolice, mozkomíšní mok, žaludeční a duodenální šťáva, sekrety z chorobných ložisek, punktáty, zvratky, sputum atd.
—Z praktického důvodu se užívají na průvodkách zkratky (B,P,S,F,U)
 
—Druhy laboratorních vyšetření
—1. Biochemické
—2. Hematologické
—3. Mikrobiologické
—4. Cytologické a Histologické
 
—Biochemické vyšetření
—Slouží k určování jednotlivých látek anorganického a organického původu, které jsou obsaženy v biologickém materiálu.
—Určuje se přítomnost a množství určité látky
—Biochemické vyšetření dále dělíme na vyšetření krve, vyšetření moči a vyšetření stolice
 
—Biochemické vyšetření krve
—Pomocí tohoto vyšetření zjišťujeme  hodnoty:
—Iontů(mineralogram) – Na, K, Ca, Cl, Mg, atd.
—Močového komplexu – urea, kreatinin, kyselina močová
—Enzymů – ALT, AST, ALP, GMT, AMS
—Lipidů – cholesterol, triglycerol
—Glykémie, bílkovin, hormonů – TSH, T3, atd.
—Tumorových markerů – CEA, AFP, PSA, atd.
—Kardiomarkerů – troponin, myoglobin, atd.
—Léků – digitalisové preparáty, antiepiletika, psychotropní látky
—Speciální metabolitů – vitamíny, toxinů (alkohol)
—Acidobazické rovnováhy – ASTRUP
—
—Biochemické vyšetření moče
—Dělíme je na
—1.) Kvalitativní – chemické = vyšetření moče na přítomnost bílkovin, ketolátek, krevních barviv,  amyláz, anorganických látek, glukózy,  žlučových barviv, atd.
—2. Kvantitativní – Hamburgerův sediment = moč se sbírá zpravidla ve 3 hodinovém intervalu
 
—Biochemické vyšetření stolice
—Dělíme je na
—1. Kvalitativní – vyšetření stolice na okultní krvácení
—2. Kvantitativní – vyšetření na přítomnost celkového tuku ve stolici
—3. Mikroskopické  – vyšetření stolice na zbytky
 
—Hematologické vyšetření
—Hematologické vyšetření dělíme na
—1.) Imunohematologická a Izoserologická
—2.) Hemokoagulanční
—3.) Hematologická
 
—Imunohematologická a Izoserologická vyšetření
—Vyšetření krevní skupiny, Rh faktoru (KS+ Rh), křížové zkoušky a protilátek
—Využití je vyšetření krevní skupiny před transfůzí krve.
—Odběrový materiál je venózní srážlivá krev(fibrinogen)
—Nástrojem pro odběr je zkumavka např. bílá Monovette (5ml)
—
—Hemokoagulanční vyšetření
—Zjištění koagulačních poměrů krve, rychlosti srážení krve
—Z krve venózní a kapilární
—Odběr venózní krve nesrážlivé – s přídavkem protisrážlivého prostředku
—Koagulační testy – zpracovat do 4 hodin
—Zkumavka – zelená Monovette (3ml)
—Obsahuje antikoagulant natrium citricum (citrát sodný)
—Lze provést až 3 vyšetření z jednoho odběru
 
—Nejčastější Hemokoagulační vyšetření
—Quick = Quickův test , tzv. protrombinový čas( tromboplastinový čas)
—Využití – kontrola při léčbě Warfarinem
—INR  = poměr Quick/ normál, výsledek testu
—APTT = aktivovaný parciální tromboplastinový čas
—Využití – ke zjištění koagulačních faktorů vnitřního srážení
—
—Hematologická vyšetření
—Nejčastější vyšetření jsou
—1.) Krevní obraz (KO)
—2.) Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
—3. ) Sedimentace erytrocytů (FW)
 
—Krevní obraz
—Stanovení počtů krevních elementů, hemoglobinu a hematokritů
—Jsou to – erytrocyty, leukocyty, trombocyty, hemoglobin, hematokrit
 
—Krevní obraz + differenciál
—Krevní obraz + stanovení počtu jednotlivých druhů bílých krvinek (leukocytů)
—Neutrofily, Eozinofily, Bazofily, Monofily, Lymfocyty a Monocyty
 
—Sedimentace erytrocytů – FW
—Značka FH podle Fahrea a Westergrena
—= sedlivost erytrocytů
—Složení krve – procenta (poměr) zastoupení krvinek a plazmy v krvi
—Využití pro – screening, záněty, infekce, nádory
 
—Mikrobiologické vyšetření
—Určujeme patogenního původce nemoci ze skupiny mikroorganismů
—Technika odběru se liší podle typu odebíraného materiálu a předpokládaného infekčního původce.
—Mikrobiologické vyšetření dělíme na :
—1) Bakteriologické – přítomnost bakterií v biologickém materiálu
—2. )Virologické – přítomnost virů v biologickém materiálu (herpetické viry)
—3.) Sérologické – přítomnost  protilátek v séru (syfilis, AIDS)
—4.) Parazitologické – přítomnost parazitů v biologickém materiálu (roupy, škrkavky)
—
—Cytologické a Histologické vyšetření
—Cytologie je vyšetření buněk získaných z lidského organizmu ( z povrchu těla, z určité tekutiny, např. výpotek, nebo z určitého orgánu, např. ze štítné žlázy)
—Výhody cytologie jsou :
—1) Jednoduchost získání vzorků
—2.) Rychlost vyšetření
—3.) Relativně nízká cena
—Cytologie většinou není považována za rovnocennou metodou k histologii
—
—Histologie je vyšetření vícebuněčných tkání, jako jsou epitely, pojiva, nervové tkáně, svalové tkáně nebo tělní tekutiny
—Podle stavu získaných tkání lze usuzovat na stav orgánu a typ eventuálního onemocnění
—Histologické vyšetření nelze jiným vyšetřením nahradit. Neboť není jiné vyšetření, které by lékaři podalo informace o mikroskopické struktuře orgánu
 
—Zdroje
—Použitá literatura:
—Klinická propedeutika , nakladatelství Fortuna, Praha 2010 Novotná, Uhrová, Jirásková
—Klinická propedeutika, nakladatelství Avicenum , J. Neuwirth , 1985
—http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/cytologie.pdf  – Bc. Tondrová Irena
—http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/Hematologická_vyšetření_krve.pdf – Bc. Hrušková Jindriška