Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Pohlavní choroby

Téma prezentace: Pohlavní choroby
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Kač
 


 
Popis materiálu:
Jedná se o prezentaci týkající pohlavních chorob. Co to jsou pohlavní choroby? jejich rozdělení a stručný popis nejznámějších chorob.
 
Osnova:
¢Pohlavní choroby
Sexuálně přenosné nemoci, též nazývané sexuálně přenosné infekce, jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální sex nebo anální sex.
 
Seznam pohlavních onemocnění:
Bakteriální:
¢Syfilis
¢Kapavka
¢Chlamydiová infekce
¢Měkký vřed
Virové:
¢Herpes
¢HIV, AIDS
¢Hepatitida
—Hepatitida B
—Hepatitida D
¢syfilis
Syfilis (příjice, lues) je chronické infekční onemocnění způsobené bakterií Treponema pallium, které se přenáší téměř výhradně pohlavním stykem. Neléčená syfilis může být smrtelná nebo způsobit trvalou invaliditu.
 
SYFILIS probíhá ve třech stádiích:
1.stádium nastává dva až tři týdny od nákazy. V místě kontaktu s bakterií, nejčastěji v okolí pohlavních orgánů, se vytvoří tvrdý nebolestivý vřed, který má v průměru dva až tři centimetry.
 
V 2. stádiu  se infekce projeví vyrážkou, která se nejčastěji objeví na trupu a v ústech a to v podobě bílých stroupků. Současně dochází k nebolestivému zduření hlavních uzlin. Vyrážka i zduření během několika týdnů zmizí, mohou se však po čase znovu objevit a to i opakovaně. Zhruba po dvou letech všechny příznaky mizí.
 
Během 3. stádia napadá syfilis nejčastěji klouby, srdce i celou cévní soustavu. Dochází k destrukci nosní přepážky, zánětem je postiženo patro i kosti. Napadena je centrální nervová tkáň, což vede jak k pohybovým potížím (např. obrna, ochrnutí) tak i psychiatrickým (demence, bludy, poruchy osobnosti atd.). U těhotných žen způsobuje syfilis těžké deformace plodu nebo jeho smrt.
 
PŘENOS CHOROBY:
Syfilis se v 95 procentech přenáší pohlavním stykem a to jak vaginálním, tak i orálním či análním, dále pak z matky na plod. Výjímečně může dojít k přenosu infekce přes kontaminované předměty či při těsném kontaktu s nakažený.
 
Výskyt syfilis v ČR a ve světě:
V Česku se zvyšuje výskyt pohlavní nemoci syfilis. Ministerstvo zdravotnictví na to upozornila Národní referenční laboratoř pro syfilis ze Státního zdravotního ústavu v Praze. K červenci letošního roku laboratoř evidovala 334 nakažených, ve stejném období loni jich bylo o 59 méně.
 
Léčba syfilis:
Od dob zavedení penicilinu (antibiotikum) se stal zlatým standardem v léčbě syfilidy. Podává se ve všech třech stádiích.
Nejčastěji se podává injekcí do svalu a terapie v případě 1. a 2. fáze trvá přibližně 14 dní. V případě skryté syfilidy trvá léčba penicilinem 3 týdny.
Neurosyfilis bývá obvykle léčen 10 dnů až měsíc.
Všichni lidé, kteří prodělali infekci Traponemou pallidum jsou po zaléčení průběžně sledováni lékařem. V prvním půlroce se kontroly provádějí jednou za 1–2 měsíce, v druhém půlroce dvakrát. Druhý rok je nutné na kontrolní vyšetření dojít ještě dvakrát.
V případě, že je po těchto všech vyšetřeních nález negativní a dále jsou negativní nálezy při klinickém vyšetření, člověk může být vyřazen z evidence pacientů s touto nemocí. V opačném případě je člověk pravidelně sledován a vyšetřován každých 5 let následujících 20 let.
Pacienti, u kterých došlo ke vzniku terciálního stádia a pacienti s vrozenou syfilidou se z evidence nevyřazují nikdy.
 
Penicilin 
Penicilin patří bezpochyby mezi objevy, které ve své době znamenaly skutečný převrat a zlom v dosavadní medicíně. Zachránil tisíce životů a vynesl Nobelovu cenu svým objevitelům Flemingovi, Floreyovi a Chainovi.
 
Penicilin je beta-laktamové antibiotikum – druh antibiotika, které znemožňuje stavbu buněčné stěny bakterií, a tím je ničí. Je pojmenovaný podle plísně – Penicillium, ve které byl objeven.
¢Kapavka
Kapavka je jednou z nejrozšířenějších pohlavních infekčních chorob na celém světě. Způsobuje ji bakterie Neisseria gonorrhoea. Gonokok napadá nejčastěji močové a pohlavního ústrojí. Vzácně však může zasáhnout i konečník, oční spojivky, sliznici nosohltanu nebo klouby.
 
U žen se první příznaky objevují nejčastěji mezi 4. a 7. dnem po nakažení, u mužů potom zhruba mezi 2. až 5. dnem. Není to ale pravidlem, u některých lidí se může nemoc projevit až za mnoho měsíců. Příznaky nemoci se u žen a mužů liší, proto se často hovoří o mužské a ženské kapavce.
 
Příznaky u mužů:  – pálení a řezání při močení
-časté močení  -výtok
– zarudlý penis
 
Příznaky u žen: -pálení při močení
-výtok
-bolestivá soulož
-zarudlé děložní hrdlo, povleklé hnisem
-vznik hnisavého váčku na pyscích
 
Výskyt
Kapavka se nejčastěji objevuje u mladých lidí. Asi 75 procent všech zaznamenaných případů kapavky se vyskytuje u osob ve věku 15 – 30 let. Nejpostiženější je skupina žen ve věku 15 – 19 let, u mužů pak věková kategorie 20 – 24 let (v Česku 25 – 29 let). Po několika letech stagnace začínají počty nakažených touto nemocí opět stoupat.
 
Výskyt v ČR
Výskyt kapavky se v Česku dlouhodobě snižoval. Z téměř 6500 případů v roce 1990 klesl v polovině 90. let na 2000 případů a od roku 2000 se počet nakažených pohybuje kolem jednoho tisíce. V roce 2006 se však objevilo 1082 nahlášených případů kapavky, což bylo o celou čtvrtinu více než v předchozím roce.
 
Léčba
Základ léčby tvoří správné použití antibiotik. Zvýšení antibiotické rezistence vedlo k poklesu použití penicilinu při léčbě kapavky. V současnosti se preferuje léčba např. ceftriaxonem.
Doktoři obvykle předepisují 1 dávku antibiotik.
Protože koinfekce s chlamydiemi je častá, lékaři často předepisují kombinaci antibiotik, např. ceftriaxon a doxycyklin nebo azitromycin, která léčí obě nemoci.
Následná léčba je nutná pro zajištění, aby nemoc byla skutečně vyléčena, vyžadují se i následné kontrolní testy, které vyloučí přenašečství. Sexuální partneři u nichž připadá v úvahu onemocnění, by měli být prohlédnuti.
 
¢Chlamydiová infekce
Je vyvolána původcem Chlamydia trachomatis – prvokem přenášeným pohlavním stykem.
Chlamydie se usazují v buňkách vnitřního kanálu čípku děložního, spojujícího pochvu a dělohu. Buňky pochvy nepostihují. Dokážou se ale uhnízdit v buňkách močové trubice nebo konečníku.
Pokud není infekce chlamydií léčena, postupuje dál a poškozuje pohlavní ústrojí. „Způsobuje poškození sliznice a následné slepení vejcovodů, kde za normálních okolností dochází ke spojení vajíčka se spermií, což může mít za následek mimoděložní těhotenství
 
Výskyt
Výskyt chlamydiové infekce v posledních desetiletích neustále stoupá, nejvyšší prevalence onemocnění je u mladých, sexuálně aktivních lidí ve věku kolem 20 let.
V České republice nepatří mezi infekce, které podléhají povinnému hlášení, proto není prevalence ani incidence nákaz známa. Podle odhadů  představuje kolem 50 % všech urogenitálních nákaz a je častější než gonokoková infekce
 
Léčba
Pro léčbu genitální chlamydiové infekce jsou doporučována různě dlouhá schémata. Léčebný efekt všech schémat je v podstatě totožný. Úspěšnost   léčby se pohybuje od 86 do 98 %. Největší rozdíl je ve snášenlivosti.
Nejlépe jsou snášeny makrolidy II. generace a nejvíce preferována je jednorázová aplikace azitromycinu. Pro léčbu chronické infekce jsou doporučována schémata s delší dobou léčby. Je-li infekce prokázána, měl by být vyšetřen a léčen také sexuální partner pacientky.
¢Měkký vřed
Měkký vřed, ulcus molle, je vzácná pohlavní infekce, kterou způsobuje bakterie nazývaná Haemophilus ducreyi. Za 4-7 dní po pohlavním styku s nakaženou osobou se objeví potíže při močení a vřídek (nebo vřídky) na pohlavním ústrojí.
 
Léčba
Měkký vřed způsobuje Hamophilus Ducrey. Léčba ulcus mole je antibiotická, většinou erytromycin nebo Sumetrolin v tabletové formě. U problémových pacientů se upřednostňuje jednorázová injekční terapie Cefriaxonu do svalu.
¢herpes
¢Opar na genitálu (herpes genitalis) je řazen mezi pohlavně přenášené nemoci. Způsobuje výsev drobných puchýřků naplněných čirou tekutinou, na dotek většinou bolestivých, které po určité době praskají a hojí se strupem. Jejich výskyt bývá opakovaný na stejném místě