Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Onkologické onemocnění

Téma prezentace: Onkologické onemocnění
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): K. Holá
 


 
Popis materiálu:
Tato prezentace vznikla za účelem seznámení s onkologickými onemocněními. Nechybí v ní obory, léčba, rizikové faktory či terapie.
 
Osnova:

 • Onkologické onemocnění
 • Karolina Holá
 • Každoročně onemocní v České republice rakovinou více než 77 000 lidí.
 • Česká republika dlouhodobě obsazuje 1. místo v Evropě v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva.
 • Každých 20 minut tedy umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu.
 • Každý rok zemře v České republice na rakovinu přes 27 000 lidí, což znamená, že každý den této zákeřné nemoci v České republice podlehne 74 lidí.
 • Onkologie
 • Obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění.
 • Onkologie je obor vnitřního lékařství, proto neprovádí chirurgické výkony.

 

 • Obory onkologie:

oKlinická onkologie

oRadiační onkologie

oHematologie a transfúzní lékařství

oDětská onkologie a hematoonkologie

 • Operační řešení nádorů
 • Operativní zákroky provádějí lékaři chirurgických oborů zabývajících se příslušnou částí těla:
 • gynekologie – nádory ženských pohlavních cest a někdy i prsu (mnohdy i diagnostika a dispenzarizace)
 • neurochirurgie – nádory mozku a jeho obalů
 • ortopedie – nádory kostí a pohybového aparátu
 • ORL a stomatochirurgie – nádory hlavy a krku
 • urologie – nádory ledvin, močových cest a mužských pohlavních orgánů
 • všeobecná chirurgie – většinu nádorů, zejm. nádory v oblasti břišní a hrudní dutiny
 • Nádory
 • Nádor je soubor buněk rostoucí samostatně bez řízení organizmu.

 

nezhoubné – benigní: moc se neliší, vypadají skoro jako normální tkáň. Tyto nádory mají tendenci vytlačovat normální tkáň, ale nevrůstají do ní.

zhoubné – maligní: vyznačuje velmi agresivním růstem s ničením okolní tkáně, zakládáním dceřiných ložisek (metastáz) a nakonec celkovým vyčerpáním organismu vedoucím k smrti.

 

 • Buňky maligního nádoru (rakovinné) však prorůstají do okolí normální tkáně v procesu, který lze nazvat „invazí“ (proniknutím).
 • Výsledek pronikání abnormálních buněk do normální tkáně svým tvarem připomíná klepeta raka. Odtud má tato nemoc své jméno – RAKOVINA. Pokud není zastavena, šíří se těmito procesy po celém těle, až nakonec způsobí smrt.
 • Rakovina
 • nádorové onemocnění
 • Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovanému růstu určité skupiny buněk.
 • Obecně lze říci, že u každého typu buněk, který v lidském organismu existuje, může dojít k rakovinnému bujení.
 • Bujení pak může být naprosto neškodné (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (např. některé nádory krve – některé leukemie).
 • Nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů je karcinom plic; výrazně však přibylo i karcinomů tlustého střeva, konečníku a prostaty. Snižuje se naopak výskyt karcinomu žaludku.
 • Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen je karcinom prsu; zarážející je výrazný nárůst nových případů karcinomu plic, povzbuzující je naopak pokles výskytu karcinomu žaludku a nezvyšující se nálezy karcinomu děložního čípku.
 • Pár důležitých faktů o rakovině:
 • Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí (u dospělých hned po chorobách srdce a cév, u dětí hned po úrazech).
 • V současnosti je známo, že každý třetí člověk během svého života onemocní nádorem.
 • Mezi 5. a 70. rokem života stoupá riziko nádorového onemocnění úměrně věku.
 • Nádorová onemocnění jsou častější u mužů, což souvisí nejspíše s jejich horší obranyschopností a rizikovějším stylem života.
 • Drtivá většina nádorových onemocnění má jednoznačně genetický podklad, který se projevuje jako předpoklad k určitému typu nádoru. Tento předpoklad se nemusí v životě projevit, ale často se projeví. Dochází k tomu zejména v situaci, kdy se s ním zkombinují některé rizikové faktory.

 

 • Rizikové faktory nádorových onemocnění
 • Dědičnost – Všechna nádorová onemocnění jsou zapříčiněna poškozením genů. Avšak pouze malá část nádorů je dědičná, kdy zárodečná mutace přenesená pohlavními buňkami na potomka je přítomna ve všech jeho buňkách.
 • Kouření – Neexistuje žádný jiný jednotlivý faktor, který by měl tak rozsáhlý škodlivý účinek. Prokazatelně spolupůsobí nejen při vzniku rakoviny plic, ale i řady dalších zhoubných nádorů.
 • Alkohol
 • Tělesný pohyb

 

 • Chirurgická léčba
 • Chirurgická léčba spočívá v operačním odstranění části nebo celé hmoty nádoru.
 • Součástí vyjmutí nádoru bývá často i vynětí místních lymfatických (mízních) uzlin, protože ty již mohou být obsazeny nádorovými buňkami, a mohly by tedy dát vzniknout novému nádoru.
 • Chemoterapie
 • Léčba chemickými látkami = cytostatiky = léky, které ničí nádorové buňky, ale zároveň poškozují všechny rychle se množící buňky v těle.
 • Z toho vyplývají nežádoucí účinky – poškození vlasových kořínků vede k vypadávání vlasů, poškození sliznic k aftám či průjmu.
 • Radioterapie
 • = ozařování nádoru, které způsobí ve všech ozářených buňkách nevratné změny. Tyto změny vedou ke smrti nádoru, ale i k poškození všech tkání ozářených zároveň s ním.

 
Hormonální terapie

 • Některé nádory, zejména nádory prsu, nebo prostaty, mohou být ve svém růstu nebo dokonce přežití závislé na přítomnosti určitých hormonů. Podání látek působících proti těmto hormonům nebo zabránění tvorbě těchto hormonů (například odstraněním tkáně, ve které se příslušné hormony tvoří) tak mnohdy dojde ke zpomalení nebo zástavě růstu nádoru a někdy i k jeho zmenšování. Používá se i kombinace obou výše uvedených principů.

 
Biologická terapie

 • Na růstu nádoru se podílí více faktorů. Kromě růstu samotných nádorových buněk je důležité i např. vrůstání cév do nádoru. Ovlivnění procesů regulovaných tzv. lokálními hormony je podstatou biologické terapie. V praxi se používá dvou přístupů. Buď se podá látka, která zasahuje uvnitř buněk do signalizačních drah, nebo se podá látka blokující určitý receptor na povrchu buňky (obvykle protilátka).
 • Prevence nádorů
 • U nádorových onemocnění patří mezi hlavní preventivní opatření zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se nadměrným zlozvykům (cigarety, alkohol) a omezení rizik prostředí (znečištění, rizikové povolání).

 

 • Zdroje
 • hhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina#Charakteristick.C3.A9_rysy_rakovinn.C3.BDch_bun.C4.9Bk
 • ttp://www.lecba-rakoviny.cz/co-je-rakovina
 • http://www.paveldanko.com/rakovina/priciny.php