Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Kultura

Téma prezentace: Kultura
Typ souboru: prezentace PPTX
Přidal(a): Šárka Barbořáková
 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout [3.69 MB]


 
Popis materiálu:
Prezentace na téma kultura (cultura = co je třeba pěstovat). Kultura- jak ji můžeme chápat a je zde vytvořené rozdělení kultury (hmotná, normativní, duchovní). Na konci je poté krátká jednoduchá hra.
 
Osnova:
Kultura (lat. cultura, „co je třeba pěstovat“) 
V užším slova smyslu: soubor vybraných a tvůrčích lidských činností.  (Např.: literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání)
V širším smyslu slova: zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává.
 
Kulturou se zabývají vědy:

  • Kulturologie
  • Sociologie
  • Kulturní antropologie

 
Dělíme ji na:

  • Hmotná
  • Duchovní
  • Normativní

 
Hmotná Kultura
Zahrnuje celou sféru materiální činnosti lidí a její výsledky a to pracovní nástroje, obydlí, předměty denní potřeby, dopravní prostředky, pěstování plodin, zvířat atd.
 
Duchovní kultura
Součástí duchovní kultury jsou různé myšlenky, názory a zvyky, které jsou dané společnosti vlastní. (např.: umění, věda, náboženství,…)
 
Normativní kultura
Je tvořena souhrnem pravidel a návodů, které se týkají chování člověka ve společnosti. (společenských konvencí či zvyklostí)
 
Které druhy umění obohacují náš život, vylušti:
„VADDILO, LIMF, ŘOSCHASTVÍ, SŘÍLAMTVÍ, NECAT, CHITEKARTURA, TURAREALIT, BUDHA
Řešení: /DIVADLO, FILM, SOCHAŘSTVÍ, MALÍŘSTVÍ, TANEC, ARCHITEKTURA, LITERATURA, HUDBA/