Carl Rogers

Téma prezentace: Carl Rogers

Typ souboru: prezentace PPT

Přidal(a): Veronika

 

 

Popis materiálu:

V této prezentaci najdete informace o americkém psychologovi Rogersovi. Nechybí zde jeho životopis, s jakými směry souhlasil a jakými ne a pod jakou kategorii psychologie patřil.

 

Osnova:

Carl Ransdom Rogers

Život

l8. leden 1902 Illinoa – 4. února 1987 Kalifornie

lAmerický psycholog, psychoterapeut, profesor

lSpolu s Maslowem patřil k významným představitelům humanistické psychologie

lHlásil se k fenomenologii, existencialismu

lNaopak odmítal behaviorismu

Život

lSyn bohatých a nábožensky konzervativních rodičů

lSpartánský životní styl a protestanská pracovní etika

lNež mu bylo 20 let onemocněl žaludečním vředem – potýkal se s tím celý život

lStudoval na Wisconsinské univerzitě

lV Číně na kongresu potkal svojí bud. Manželku: Helen Elliotovou

lStudoval teologii, získal doktorát z psychologie

lPracoval jako klinický psycholog, učil na univerzitách

Život

lSyn bohatých a nábožensky konzervativních rodičů

lSpartánský životní styl a protestanská pracovní etika

lNež mu bylo 20 let onemocněl žaludečním vředem – potýkal se s tím celý život

lStudoval na Wisconsinské univerzitě

lV Číně na kongresu potkal svojí bud. Manželku: Helen Elliotovou

lStudoval teologii, získal doktorát z psychologie

lPracoval jako klinický psycholog, učil na univerzitách

Humanistická psychologie

lVznik v roce 1962

lNezakládá si na teoriích, je zaměřen terapeuticky, poradensky

lZajímá se o každodennost normálních lidí

lUpozorňuje na jedinečnost každého z nás

lJe to učení o osobnosti jako celku

lNemá jednoho představitele

lAbraham Maslow, Rogers, Jung, Adler, Erikson

4 principy humanistické psychologie

Teorie osobnosti soustředící se na pojem já

lRogers zdůrazňuje jednotu a jedinečnost každého z nás

lPojem „já“ je podle Rogerse tvořen prožitky organismu, který je jedinec schopen přijmout za své, za část své osobnosti.

lDobře přizpůsobená osobnost je schopná asimilovat do svého pojetí „já“ veškeré prožitky v původní podobě. Tato shoda mezi prožitým a uvědomovaným se nazývá kongruence

Teorie osobnosti soustředící se na pojem já

lPatologická osobnost je typická pro inkongruenci – nízká míra konguence. Prožitky bývají vytěsněny či vnímány zkresleně, čímž je zkresleno i uvědomované „já“

„Na osobu zaměřená terapie“

lTento přístup se řadí do proudy hum. psychoterapie

lJe znám původně jako nedirektivní (nepříkazový) terapie

lStuduje osobnost z vnitřního vztažného rámce  – > důraz na pohled z klientova hlediska

lKombinace empatie, kongruence, reflexe

lRogers rozvinul skupinové techniky psychoterapie se zaměřením na uvolnění kul. Napětí (rasového, nábož.)

Fenomenologie

lFil. směr, založil ho E. Husserl

lZaložila se ve snaze o pevnější a určitější založení fil., aby se mohla stát základem pro vědecké zkoumání

lZnamená: obecně přesné zkoumání jevů

Místo zkoumání podstat a skutečností se zabývá zkušeností

Existencialismus

lFil. A umělecký směr, vznikl po 1. sv. v. V Německu

lPředstavitelé tohoto směru neměli jednotné názory a myšlenky

lVýchodiskem je subjektivita individua – člověk je odsoizen ke svobodě

lČlověk je tím, čím se udělá

lLidská existence je důležitější než její smysl. To že jsem, to že jsem je nadřazeno tomu,co jsem

lExistence je nadřazena esenci

Další teorie

lDle Rogerse je chování vždy motivováno přítomnými potřebami, přičemž se projevuje tendence k tzv. Sebeaktualizaci ( základní lidská motivace, do níž patří uspokojování jednotlivých potřeb, př: potřeba potravy, bezpečí, seberealizace)

Proti behaviorismu

lVyčítá behaviorismu prosazování konformity.

lBehaviorismus okrádá člověka o jeho individualitu → lidé mají možnost volby a mohou usilovat o tvůrčí rozdílnost namísto konformity

Tzv. „dobrý život“

l„dobrý život“ – shrnutí principů, obsažených v jeho spisech

lMezi znaky patří

– Vzrůstající otevřenost prožívání

– vzrůstající existenciální kvalita žití

– vzrůstající důvěra v sebe a svůj organismus

–  plnější fungování ( plnější žití v právě přítomném okamžiku

Dílo:

lOn becoming a person (1961)

lTerapie zaměřená na klienta (1951)

lFreedom to learn for 80’s (1983)

lCarl Rogers on personal power (1977)

lZpůsob bytí