Generic selectors
Pouze přesné výsledky
Hledat v názvech
Hledat v popisku
Vybrat obor
Anglický jazyk
Biologie a zdravotnictví
Český jazyk a literatura
Chemie a biochemie
Dějepis a dějiny umění
Ekonomie a účetnictví
Francouzský jazyk
Fyzika a elektrotechnika
Hotelnictví a cestovní ruch
Informatika
Magazín
Management a marketing
Matematika
Německý jazyk
Ostatní
Právo
Rady a návody
Španělský jazyk
Společenské vědy
Zeměpis a geologie

Carl Rogers

Téma prezentace: Carl Rogers
Typ souboru: prezentace PPT
Přidal(a): Veronika
 


 
Popis materiálu:
V této prezentaci najdete informace o americkém psychologovi Rogersovi. Nechybí zde jeho životopis, s jakými směry souhlasil a jakými ne a pod jakou kategorii psychologie patřil.
 
Osnova:
Carl Ransdom Rogers
Život
l8. leden 1902 Illinoa – 4. února 1987 Kalifornie
lAmerický psycholog, psychoterapeut, profesor
lSpolu s Maslowem patřil k významným představitelům humanistické psychologie
lHlásil se k fenomenologii, existencialismu
lNaopak odmítal behaviorismu
Život
lSyn bohatých a nábožensky konzervativních rodičů
lSpartánský životní styl a protestanská pracovní etika
lNež mu bylo 20 let onemocněl žaludečním vředem – potýkal se s tím celý život
lStudoval na Wisconsinské univerzitě
lV Číně na kongresu potkal svojí bud. Manželku: Helen Elliotovou
lStudoval teologii, získal doktorát z psychologie
lPracoval jako klinický psycholog, učil na univerzitách
Život
lSyn bohatých a nábožensky konzervativních rodičů
lSpartánský životní styl a protestanská pracovní etika
lNež mu bylo 20 let onemocněl žaludečním vředem – potýkal se s tím celý život
lStudoval na Wisconsinské univerzitě
lV Číně na kongresu potkal svojí bud. Manželku: Helen Elliotovou
lStudoval teologii, získal doktorát z psychologie
lPracoval jako klinický psycholog, učil na univerzitách
Humanistická psychologie
lVznik v roce 1962
lNezakládá si na teoriích, je zaměřen terapeuticky, poradensky
lZajímá se o každodennost normálních lidí
lUpozorňuje na jedinečnost každého z nás
lJe to učení o osobnosti jako celku
lNemá jednoho představitele
lAbraham Maslow, Rogers, Jung, Adler, Erikson
4 principy humanistické psychologie
Teorie osobnosti soustředící se na pojem já
lRogers zdůrazňuje jednotu a jedinečnost každého z nás
lPojem „já“ je podle Rogerse tvořen prožitky organismu, který je jedinec schopen přijmout za své, za část své osobnosti.
lDobře přizpůsobená osobnost je schopná asimilovat do svého pojetí „já“ veškeré prožitky v původní podobě. Tato shoda mezi prožitým a uvědomovaným se nazývá kongruence
Teorie osobnosti soustředící se na pojem já
lPatologická osobnost je typická pro inkongruenci – nízká míra konguence. Prožitky bývají vytěsněny či vnímány zkresleně, čímž je zkresleno i uvědomované „já“
„Na osobu zaměřená terapie“
lTento přístup se řadí do proudy hum. psychoterapie
lJe znám původně jako nedirektivní (nepříkazový) terapie
lStuduje osobnost z vnitřního vztažného rámce  – > důraz na pohled z klientova hlediska
lKombinace empatie, kongruence, reflexe
lRogers rozvinul skupinové techniky psychoterapie se zaměřením na uvolnění kul. Napětí (rasového, nábož.)
Fenomenologie
lFil. směr, založil ho E. Husserl
lZaložila se ve snaze o pevnější a určitější založení fil., aby se mohla stát základem pro vědecké zkoumání
lZnamená: obecně přesné zkoumání jevů
Místo zkoumání podstat a skutečností se zabývá zkušeností
Existencialismus
lFil. A umělecký směr, vznikl po 1. sv. v. V Německu
lPředstavitelé tohoto směru neměli jednotné názory a myšlenky
lVýchodiskem je subjektivita individua – člověk je odsoizen ke svobodě
lČlověk je tím, čím se udělá
lLidská existence je důležitější než její smysl. To že jsem, to že jsem je nadřazeno tomu,co jsem
lExistence je nadřazena esenci
Další teorie
lDle Rogerse je chování vždy motivováno přítomnými potřebami, přičemž se projevuje tendence k tzv. Sebeaktualizaci ( základní lidská motivace, do níž patří uspokojování jednotlivých potřeb, př: potřeba potravy, bezpečí, seberealizace)
Proti behaviorismu
lVyčítá behaviorismu prosazování konformity.
lBehaviorismus okrádá člověka o jeho individualitu → lidé mají možnost volby a mohou usilovat o tvůrčí rozdílnost namísto konformity
Tzv. „dobrý život“
l„dobrý život“ – shrnutí principů, obsažených v jeho spisech
lMezi znaky patří
– Vzrůstající otevřenost prožívání
– vzrůstající existenciální kvalita žití
– vzrůstající důvěra v sebe a svůj organismus
–  plnější fungování ( plnější žití v právě přítomném okamžiku
Dílo:
lOn becoming a person (1961)
lTerapie zaměřená na klienta (1951)
lFreedom to learn for 80’s (1983)
lCarl Rogers on personal power (1977)
lZpůsob bytí